Tiếng Trung bồi: Học tiếng Trung khó không?

11/12/2015 14:20
Học tiếng Trung có khó không, bài học tiếng Trung bồi số 37 ngày hôm nay sẽ giải đáp thắc mắc cho các bạn nhé

Chuyên mục tiếng Trung bồi bài 37 xin chào các bạn. Học tiếng Trung khó không? Đó là câu hỏi thường gặp khi một người dự định học tiếng Trung bởi tiếng Trung là một ngôn ngữ tượng hình và người học cảm thấy rất khó làm quen với hệ thống chữ như vậy nếu như họ đã quá quen thuộc với hệ chữ la tinh. Vậy học tiếng Trung có khó không, bài học tiếng Trung bồi ngày hôm nay sẽ giải đáp thắc mắc cho các bạn nhé.  

 

Tiếng Trung bồi bài 8: Bạn là người Trung Quốc à?

Tiếng Trung bồi bài 19: Bạn thích Trung Quốc không?

 

BÀI 37: HỌC TIẾNG TRUNG KHÓ KHÔNG?

 

 

A: 你在学中文吗?
nǐ zài xué Zhōngwén ma?
Nỉ chai xuế trung uấn ma ?
Bạn đang học tiếng Trung à?

 

B: 对,我在大学学习。
duì, wǒ zài dàxué xuéxí.
Tuây, ủa chai ta xuế xuế xí
Đúng, tôi học ở trường đại học

 

A: 学中文难不难?
xué Zhōngwén nán bu nán?
Xuế trung uấn nán pu nán ?
Học tiếng Trung có khó không?

 

B: 我觉得说还可以,写很难。
wǒ juéde shuō hái kěyǐ, xiě hěn nán.
ủa chuế tợ sua hái khứa ỷ. Xiể hẩn nán
Tôi nghĩ học nói cũng bình thường, nhưng học viết thì rất khó.


TỪ VỰNG BÀI HỘI THOẠI

 


1.在   zài    chai: Đang
2.学   xué    xuế: Học
3.中文   Zhōngwén    trung uấn: Tiếng Trung
4.大学    dàxué    ta xuế: Đại học
5.学习     xuéxí    xuế xí: Học
6.难      nán    nán: Khó
7.觉得      juéde    chuế tợ: Nghĩ rằng, cảm thấy
8.还可以    hái kěyǐ    hái khứa ỷ: Cũng được, bình thường
9.说 shuō    sua: Nói


TỪ VỰNG BỔ SUNG


1.容易   róngyì    rúng y: Dễ
2.简单   jiǎndān    chẻn tan: Đơn giản
3.读    dú    tú: Đọc
4.听   tīng    thinh: Nghe
5.发音     fāyīn    pha in: Phát âm
6.汉字     hànzì    han chự: Chữ Hán
 

| Trung tâm Tiếng Trung Ánh Dương