Quizzes

Bài kiểm tra giáo trình hán ngữ 2 bài 26
Bài kiểm tra giáo trình hán ngữ 2 bài 26
26/12/2018 14:30 3.270 chơi 0 bình luận
Trắc nghiệm kiểm tra kiến thức cuối bài 26 giáo trình Hán ngữ quyển 2
Bài kiểm tra giáo trình hán ngữ 2 bài 25
Bài kiểm tra giáo trình hán ngữ 2 bài 25
26/12/2018 09:50 2.703 chơi 0 bình luận
Trắc nghiệm kiểm tra kiến thức cuối bài 25 giáo trình Hán ngữ quyển 2
Bài kiểm tra giáo trình hán ngữ 2 bài 24
Bài kiểm tra giáo trình hán ngữ 2 bài 24
26/12/2018 09:10 1.129 chơi 0 bình luận
Trắc nghiệm kiểm tra kiến thức cuối bài 24 giáo trình Hán ngữ quyển 2
Bài kiểm tra giáo trình hán ngữ 2 bài 23
Bài kiểm tra giáo trình hán ngữ 2 bài 23
17/12/2018 10:00 1.193 chơi 0 bình luận
Trắc nghiệm kiểm tra kiến thức cuối bài 23 giáo trình Hán ngữ quyển 2
Bài kiểm tra giáo trình hán ngữ 2 bài 22
Bài kiểm tra giáo trình hán ngữ 2 bài 22
17/12/2018 09:20 1.146 chơi 0 bình luận
Đề kiểm tra ôn tập kiến thức bài 22 giáo trình Hán ngữ 2
Bài kiểm tra giáo trình hán ngữ 2 bài 21
Bài kiểm tra giáo trình hán ngữ 2 bài 21
14/12/2018 09:40 1.312 chơi 0 bình luận
Đề kiểm tra ôn tập kiến thức bài 21 giáo trình Hán ngữ 2
Đố vui tiếng Trung (phần 3)
20/09/2018 14:10 108 chơi 0 bình luận
Cùng thử sức tiếng Trung qua bài đố vui và nhận những phần quà hấp dẫn (phần 3)
Đố vui tiếng Trung (phần 2)
Đố vui tiếng Trung (phần 2)
13/09/2018 09:50 797 chơi 0 bình luận
Cùng thử sức tiếng Trung qua bài đố vui và nhận những phần quà hấp dẫn (phần 2)
Đố vui tiếng Trung (phần 1)
Đố vui tiếng Trung (phần 1)
04/09/2018 04:40 2.799 chơi 0 bình luận
Cùng thử sức tiếng Trung qua bài đố vui và nhận những phần quà hấp dẫn (phần 1)
Bài kiểm tra giáo trình hán ngữ 2 bài 20
Bài kiểm tra giáo trình hán ngữ 2 bài 20
12/08/2018 11:00 1.812 chơi 0 bình luận
Đề kiểm tra ôn tập kiến thức bài 20 giáo trình Hán ngữ 2
Bài kiểm tra giáo trình hán ngữ 2 bài 19
Bài kiểm tra giáo trình hán ngữ 2 bài 19
12/08/2018 10:40 1.317 chơi 0 bình luận
Đề kiểm tra ôn tập kiến thức bài 19 giáo trình Hán ngữ 2
Bài kiểm tra giáo trình hán ngữ 2 bài 18
Bài kiểm tra giáo trình hán ngữ 2 bài 18
12/08/2018 09:50 846 chơi 0 bình luận
Đề kiểm tra ôn tập kiến thức bài 18 giáo trình Hán ngữ 2
Bài kiểm tra giáo trình hán ngữ 2 bài 17
Bài kiểm tra giáo trình hán ngữ 2 bài 17
10/08/2018 06:40 983 chơi 0 bình luận
Đề kiểm tra ôn tập kiến thức bài 17 giáo trình Hán ngữ 2
Bài kiểm tra giáo trình hán ngữ 2 bài 16
Bài kiểm tra giáo trình hán ngữ 2 bài 16
17/07/2018 15:40 1.284 chơi 0 bình luận
Đề kiểm tra ôn tập kiến thức bài 16 giáo trình Hán ngữ 2
Đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông môn tiếng Trung năm 2017
Đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông môn tiếng Trung năm 2017
06/06/2018 15:50 749 chơi 0 bình luận
test kết quả
06/06/2018 03:50 177 chơi 0 bình luận
Trắc nghiệm học chữ Hán qua thơ
Trắc nghiệm học chữ Hán qua thơ
11/03/2018 03:00 1.321 chơi 0 bình luận
Các chữ dễ nhầm lẫn trong tiếng Trung
Các chữ dễ nhầm lẫn trong tiếng Trung
09/10/2017 15:30 956 chơi 0 bình luận
Trắc nghiệm phân biệt các cặp chữ dễ nhầm lẫn trong tiếng Trung Quốc