Các khóa học và học phí

LỊCH KHAI GIẢNG MỚI NHẤT TẠI TIẾNG TRUNG ÁNH DƯƠNG
LỊCH KHAI GIẢNG MỚI NHẤT TẠI TIẾNG TRUNG ÁNH DƯƠNG
29/11/2020 13:00
Cập nhật lịch khai giảng mới nhất các lớp tiếng Trung giao tiếp, các lớp tiếng Trung cơ bản chất lượng tại Tiếng Trung Ánh Dương
LỊCH KHAI GIẢNG THÁNG 11/2020 TẠI TIẾNG TRUNG ÁNH DƯƠNG
LỊCH KHAI GIẢNG THÁNG 11/2020 TẠI TIẾNG TRUNG ÁNH DƯƠNG
23/09/2020 07:10
Cập nhật lịch khai giảng mới nhất các lớp tiếng Trung chất lượng tháng 11/2020
LỊCH KHAI GIẢNG THÁNG 9/2020 TẠI TIẾNG TRUNG ÁNH DƯƠNG
LỊCH KHAI GIẢNG THÁNG 9/2020 TẠI TIẾNG TRUNG ÁNH DƯƠNG
27/08/2020 03:10
Cập nhật lịch khai giảng tháng 9/2020 tại tiếng Trung Ánh Dương
LỊCH KHAI GIẢNG THÁNG 8/2020 TẠI TIẾNG TRUNG ÁNH DƯƠNG
LỊCH KHAI GIẢNG THÁNG 8/2020 TẠI TIẾNG TRUNG ÁNH DƯƠNG
24/07/2020 07:40
Lịch khai giảng các lớp tiếng trung chất lượng tại tiếng trung Ánh Dương trong tháng 8/2020
LỊCH KHAI GIẢNG THÁNG 7/2020 TẠI TIẾNG TRUNG ÁNH DƯƠNG
LỊCH KHAI GIẢNG THÁNG 7/2020 TẠI TIẾNG TRUNG ÁNH DƯƠNG
25/06/2020 04:00
Lịch khai giảng các lớp tiếng trung chất lượng tháng 7/2020
LỊCH KHAI GIẢNG THÁNG 6/2020 TẠI TIẾNG TRUNG ÁNH DƯƠNG
LỊCH KHAI GIẢNG THÁNG 6/2020 TẠI TIẾNG TRUNG ÁNH DƯƠNG
26/05/2020 02:10
Khai giảng lớp tiếng trung chất lượng tại tiếng Trung Ánh Dương tháng 6/2020
LỊCH KHAI GIẢNG THÁNG 5/2020 TẠI TIẾNG TRUNG ÁNH DƯƠNG
LỊCH KHAI GIẢNG THÁNG 5/2020 TẠI TIẾNG TRUNG ÁNH DƯƠNG
21/04/2020 02:40
Lịch khai giảng lớp tiếng Trung tháng 5/2020. Khai giảng các lớp tiếng trung chất lượng uy tín.
LỊCH KHAI GIẢNG LỚP TIẾNG TRUNG ONLINE TRONG THÁNG 4/2020
LỊCH KHAI GIẢNG LỚP TIẾNG TRUNG ONLINE TRONG THÁNG 4/2020
01/04/2020 13:00
Lịch khai giảng các lớp tiếng trung online tại tiếng trung Ánh Dương trong tháng 4/2020
LỊCH KHAI GIẢNG THÁNG 4/2020 TẠI TIẾNG TRUNG ÁNH DƯƠNG
LỊCH KHAI GIẢNG THÁNG 4/2020 TẠI TIẾNG TRUNG ÁNH DƯƠNG
26/03/2020 02:40
Lịch khai giảng các lớp tiếng Trung cơ bản và nâng cao tại tháng 4-2020 tại Trung tâm Tiếng Trung Ánh Dương. Đăng ký ngay để nhận được những ưu đãi lớn nhất
LỊCH KHAI GIẢNG THÁNG 3/2020 TẠI TIẾNG TRUNG ÁNH DƯƠNG
LỊCH KHAI GIẢNG THÁNG 3/2020 TẠI TIẾNG TRUNG ÁNH DƯƠNG
22/02/2020 07:30
Lịch khai giảng các lớp tiếng Trung cơ bản và nâng cao tại tháng 3-2020 tại Trung tâm Tiếng Trung Ánh Dương. Đăng ký ngay để nhận được những ưu đãi lớn nhất
LỊCH KHAI GIẢNG SAU TẾT NGUYÊN ĐÁN TẠI TIẾNG TRUNG ÁNH DƯƠNG
LỊCH KHAI GIẢNG SAU TẾT NGUYÊN ĐÁN TẠI TIẾNG TRUNG ÁNH DƯƠNG
03/01/2020 12:50
Lịch khai giảng các lớp tiếng Trung cơ bản và nâng cao tại tháng 2-2020 tại Trung tâm Tiếng Trung Ánh Dương. Đăng ký ngay để nhận được những ưu đãi lớn nhất
‼ LỊCH KHAI GIẢNG CÁC LỚP TIẾNG TRUNG THÁNG 01/2020
‼ LỊCH KHAI GIẢNG CÁC LỚP TIẾNG TRUNG THÁNG 01/2020
26/12/2019 07:00
Lịch khai giảng các lớp tiếng Trung cơ bản và nâng cao tại tháng 01-2020 tại Trung tâm Tiếng Trung Ánh Dương. Đăng ký ngay để nhận được những ưu đãi lớn nhất
 LỊCH KHAI GIẢNG CÁC LỚP TIẾNG TRUNG THÁNG 12/2019
LỊCH KHAI GIẢNG CÁC LỚP TIẾNG TRUNG THÁNG 12/2019
29/11/2019 23:20
Lịch khai giảng các lớp tiếng Trung cơ bản và nâng cao tại tháng 12-2019 tại Trung tâm Tiếng Trung Ánh Dương. Đăng ký ngay để nhận được những ưu đãi lớn nhất
LỊCH KHAI GIẢNG CÁC LỚP TIẾNG TRUNG THÁNG 11/2019
LỊCH KHAI GIẢNG CÁC LỚP TIẾNG TRUNG THÁNG 11/2019
29/10/2019 03:10
Lịch khai giảng các lớp tiếng Trung cơ bản và nâng cao tại tháng 11-2019 tại Trung tâm Tiếng Trung Ánh Dương. Đăng ký ngay để nhận được những ưu đãi lớn nhất
LỊCH KHAI GIẢNG CÁC LỚP TIẾNG TRUNG THÁNG 10/2019
LỊCH KHAI GIẢNG CÁC LỚP TIẾNG TRUNG THÁNG 10/2019
26/09/2019 03:20
Lịch khai giảng các lớp tiếng Trung cơ bản và nâng cao tại tháng 10-2019 tại Trung tâm Tiếng Trung Ánh Dương. Đăng ký ngay để nhận được những ưu đãi lớn nhất
LỊCH KHAI GIẢNG CÁC LỚP TIẾNG TRUNG THÁNG 9/2019
LỊCH KHAI GIẢNG CÁC LỚP TIẾNG TRUNG THÁNG 9/2019
26/08/2019 08:10
Lịch khai giảng các lớp tiếng Trung cơ bản và nâng cao tại tháng 9-2019 tại Trung tâm Tiếng Trung Ánh Dương. Đăng ký ngay để nhận được những ưu đãi lớn nhất
LỊCH KHAI GIẢNG CÁC LỚP TIẾNG TRUNG THÁNG 8/2019
LỊCH KHAI GIẢNG CÁC LỚP TIẾNG TRUNG THÁNG 8/2019
23/07/2019 14:50
Lịch khai giảng các lớp tiếng Trung cơ bản và nâng cao tại tháng 8-2019 tại Trung tâm Tiếng Trung Ánh Dương. Đăng ký ngay để nhận được những ưu đãi lớn nhất
LỊCH KHAI GIẢNG CÁC LỚP TIẾNG TRUNG THÁNG 07/2019
LỊCH KHAI GIẢNG CÁC LỚP TIẾNG TRUNG THÁNG 07/2019
24/06/2019 13:10
Lịch khai giảng các lớp tiếng Trung cơ bản và nâng cao tại tháng 7-2019 tại Trung tâm Tiếng Trung Ánh Dương. Đăng ký ngay để nhận được những ưu đãi lớn nhất
LỊCH KHAI GIẢNG CÁC LỚP TIẾNG TRUNG THÁNG 06/2019
LỊCH KHAI GIẢNG CÁC LỚP TIẾNG TRUNG THÁNG 06/2019
28/05/2019 13:20
Lịch khai giảng các lớp tiếng Trung cơ bản và nâng cao tại tháng 6-2019 tại Trung tâm Tiếng Trung Ánh Dương. Đăng ký ngay để nhận được những ưu đãi lớn nhất
LỊCH KHAI GIẢNG CÁC LỚP TIẾNG TRUNG THÁNG 05/2019
LỊCH KHAI GIẢNG CÁC LỚP TIẾNG TRUNG THÁNG 05/2019
22/04/2019 15:30
Lịch khai giảng các lớp tiếng Trung cơ bản và nâng cao tại tháng 5/2019 tại Trung tâm Tiếng Trung Ánh Dương. Đăng ký ngay để nhận được những ưu đãi lớn nhất