Sắp xếp chỗ ngồi cho một tiệc Trung Quốc

21/08/2016 17:00
Việc sắp xếp chỗ ngồi có lẽ là phần quan trọng nhất của nghi thức ăn Trung Quốc . Nghi thức ăn trong thời cổ đại đã được ban hành theo một tầng lớp xã hội

Việc sắp xếp chỗ ngồi có lẽ là phần quan trọng nhất của nghi thức ăn Trung Quốc . Nghi thức ăn trong thời cổ đại đã được ban hành theo một tầng lớp xã hội bốn tầng: 1. triều đình, chính quyền địa phương 2., 3. hiệp hội thương mại và 4. nông dân và công nhân. Cấu trúc tôn trọng trong nghi thức ăn hiện đại đã được đơn giản hóa thành: 1. chủ của bữa tiệc và 2. khách.

Ghế danh dự

Ghế danh dự, dành cho chủ nhân của bữa tiệc hoặc khách với tình trạng cao nhất, là một trong trung tâm đối diện với phía đông hoặc phải đối mặt với cửa ra vào . Những vị trí cao hơn ngồi gần với chủ nhân của bữa tiệc. Những vị khách của vị trí thấp nhất ngồi xa nhất từ ghế danh dự. Khi một gia đình nắm giữ một bữa tiệc, ghế danh dự dành cho những khách với tình trạng cao nhất và người đứng đầu của ngôi nhà có chỗ nổi bật nhất.

Bàn tròn

Sắp xếp chỗ ngồi cho một tiệc Trung Quốc

Nếu bàn tròn được sử dụng, chỗ ngồi đối diện với lối vào là chỗ của danh dự . Những chiếc ghế ở phía bên tay trái của ghế danh dự là thứ hai, thứ tư, thứ sáu, vv trong tầm quan trọng, trong khi những người bên phải là thứ ba, thứ năm, thứ bảy và như vậy trong tầm quan trọng, cho đến khi họ cùng tham gia.
 
>>>Bạn quan tâm:

Bàn lớn

Trong thời cổ đại đã có một mảnh đồ nội thất được biết đến như một bàn bát tiên, một bảng hình vuông lớn với băng ghế cho hai người ở mỗi bên. Nếu có được một chỗ ngồi đối diện với lối vào, sau đó là chỗ ngồi bên tay phải khi phải đối mặt với lối vào là cho các khách mời danh dự . Nếu không có chỗ ngồi đối diện với cửa ra vào (có lẽ nếu bữa ăn là bên ngoài hoặc có hai hay nhiều cửa quan trọng như nhau), sau đó ghế tay phải khi phải đối mặt với phía đông là chỗ danh dự. Những chiếc ghế ở phía bên tay trái của ghế danh dự là, thứ tự quan trọng, thứ hai, thứ tư, thứ sáu và thứ tám và những người ở bên phải là thứ ba, thứ năm và thứ bảy.

Trong đại tiệc

Trong một bữa tiệc lớn của nhiều bảng, bảng danh dự là một trong những xa từ lối vào (hoặc phải đối mặt với đông trong trường hợp không có lối vào chính rõ ràng). Các bảng ở phía bên tay trái của bảng danh dự là, thứ tự quan trọng, thứ hai, thứ tư, thứ sáu và như vậy, và những người ở bên phải là thứ ba, thứ năm và thứ bảy. Du khách đang ngồi theo tình trạng và mức độ của mối quan hệ với chủ nhân của bữa tiệc của họ.
| Trung tâm Tiếng Trung Ánh Dương