SẮC MÀU TRUNG HOA

Tìm hiểu ý nghĩa Vạn sự như ý 万事如意 Wàn shì rú yì
Tìm hiểu ý nghĩa Vạn sự như ý 万事如意 Wàn shì rú yì
万事如意 Wàn shì rú yì Vạn sự như ý có nghĩa là mọi việc đều được như ý muốn của mình, cầu gì được nấy
Tìm hiểu thành ngữ: Công thành danh toại 功成名遂 Gōng chéng míng suì
Tìm hiểu thành ngữ: Công thành danh toại 功成名遂 Gōng chéng míng suì
功成名遂 Gōng chéng míng suì Công thành danh toại có nghĩa là sự nghiệp thành đạt, danh tiếng được như ý
Tìm hiểu thành ngữ: Đơn thương độc mã 单枪独马 Dān qiāng dú mǎ
Tìm hiểu thành ngữ: Đơn thương độc mã 单枪独马 Dān qiāng dú mǎ
Thành ngữ Đơn thương độc mã 单枪独马 Dān qiāng dú mǎ với nghĩa đen là chỉ có một thương một ngựa, nghĩa bóng có thể hiểu là sự đơn độc trên con đường chinh phục mục tiêu
Tìm hiểu về Hữu duyên vô phận 有缘无份 Yǒu yuán wú fèn
Tìm hiểu về Hữu duyên vô phận 有缘无份 Yǒu yuán wú fèn
有缘无份 Yǒu yuán wú fèn Hữu duyên vô phận có nghĩa là hai người có duyên nhưng không có phận, có duyên gặp gỡ nhưng lại không có đủ “phận” để ở bên cạnh nhau cả đời
Thiên hạ vô song là gì? Tìm hiểu về Thiên hạ vô song 天下无双
Thiên hạ vô song là gì? Tìm hiểu về Thiên hạ vô song 天下无双
Thiên hạ vô song nghĩa là trên đời này sẽ không thể tìm ra được người hoặc cái thứ hai tốt như vậy, đặc biệt như vậy. Thiên hạ vô song thường thể hiện hàm ý tốt
Hồng nhan bạc mệnh là gì? Tìm hiểu thành ngữ Hồng nhan bạc mệnh 红颜薄命
Hồng nhan bạc mệnh là gì? Tìm hiểu thành ngữ Hồng nhan bạc mệnh 红颜薄命
Hồng nhan bạc mệnh chỉ những người phụ nữ xinh đẹp nhưng số phận kém may mắn, bạc bẽo, gặp nhiều gian truân. Trong tiếng Trung, Hồng nhan bạc mệnh là 红颜薄命 Hóng yán bó mìng