SẮC MÀU TRUNG HOA

Thiên hạ vô song là gì? Tìm hiểu về Thiên hạ vô song 天下无双
Thiên hạ vô song là gì? Tìm hiểu về Thiên hạ vô song 天下无双
Thiên hạ vô song nghĩa là trên đời này sẽ không thể tìm ra được người hoặc cái thứ hai tốt như vậy, đặc biệt như vậy. Thiên hạ vô song thường thể hiện hàm ý tốt
Hồng nhan bạc mệnh là gì? Tìm hiểu thành ngữ Hồng nhan bạc mệnh 红颜薄命
Hồng nhan bạc mệnh là gì? Tìm hiểu thành ngữ Hồng nhan bạc mệnh 红颜薄命
Hồng nhan bạc mệnh chỉ những người phụ nữ xinh đẹp nhưng số phận kém may mắn, bạc bẽo, gặp nhiều gian truân. Trong tiếng Trung, Hồng nhan bạc mệnh là 红颜薄命 Hóng yán bó mìng
Thiên trường địa cửu là gì? Tìm hiểu ý nghĩa Thiên trường địa cửu 天长地久
Thiên trường địa cửu là gì? Tìm hiểu ý nghĩa Thiên trường địa cửu 天长地久
Thiên trường địa cửu có nghĩa là dài lâu, vĩnh cửu, tồn tại lâu dài như trời với đất
Tam sao thất bản là gì? Tìm hiểu ý nghĩa của Tam sao thất bản
Tam sao thất bản là gì? Tìm hiểu ý nghĩa của Tam sao thất bản
Tam sao thất bản có nghĩa là sau ba lần sao chép thì sẽ sinh ra 7 phiên bản khác nhau, một sự việc qua tai nhiều người sẽ sinh ra nhiều phiên bản khác nhau
Tìm hiểu về Nhân bất học, bất tri nghĩa 人不学, 不知义
Tìm hiểu về Nhân bất học, bất tri nghĩa 人不学, 不知义
Nhân bất học, bất tri nghĩa 人不学, 不知义 nghĩa là con người mà không học tập, trau dồi kiến thức, tìm tòi học hỏi thì sẽ khó có thể hiểu được đạo lý làm người
Thành ngữ tiếng Trung: Cẩn tắc vô ưu 有备无患 yǒu bèi wú huàn
Thành ngữ tiếng Trung: Cẩn tắc vô ưu 有备无患 yǒu bèi wú huàn
Cẩn tắc vô ưu có nghĩa là cẩn thận thì về sau không phải lo lắng, vốn được trích trong câu nói cổ xưa với nguyên văn là 谨则无忧,忍则无辱,静则常安,俭则常足