SẮC MÀU TRUNG HOA

Tìm hiểu về Nhân bất học, bất tri nghĩa 人不学, 不知义
Tìm hiểu về Nhân bất học, bất tri nghĩa 人不学, 不知义
Nhân bất học, bất tri nghĩa 人不学, 不知义 nghĩa là con người mà không học tập, trau dồi kiến thức, tìm tòi học hỏi thì sẽ khó có thể hiểu được đạo lý làm người
Thành ngữ tiếng Trung: Cẩn tắc vô ưu 有备无患 yǒu bèi wú huàn
Thành ngữ tiếng Trung: Cẩn tắc vô ưu 有备无患 yǒu bèi wú huàn
Cẩn tắc vô ưu có nghĩa là cẩn thận thì về sau không phải lo lắng, vốn được trích trong câu nói cổ xưa với nguyên văn là 谨则无忧,忍则无辱,静则常安,俭则常足
Tìm hiểu thành ngữ: Vạn sự khởi đầu nan 万事开头难 Wàn shì kāi tóu nán
Tìm hiểu thành ngữ: Vạn sự khởi đầu nan 万事开头难 Wàn shì kāi tóu nán
Vạn sự khởi đầu nan có nghĩa là mọi việc khi mới bắt đầu đều gặp nhiều khó khăn, thử thách và không hề dễ dàng và suôn sẻ
Thành ngữ tiếng Trung: Lực bất tòng tâm 力不从心 Lì bù cóng xīn
Thành ngữ tiếng Trung: Lực bất tòng tâm 力不从心 Lì bù cóng xīn
Thành ngữ Lực bất tòng tâm có nghĩa là rất muốn làm một việc gì đó, nhưng vì sức lực hoặc năng lực không có nên không thể làm được dù rất muốn nên đành từ bỏ
Thành ngữ tiếng Trung: Khẩu thị tâm phi 口是心非
Thành ngữ tiếng Trung: Khẩu thị tâm phi 口是心非
Khẩu thị tâm phi tiếng Trung là 口是心非 kǒu shì xīn fēi. Khẩu thị tâm phi nghĩa là miệng thì nói vậy nhưng tâm lại không phải vậy, miệng nói một đằng trong lòng lại nghĩ một nẻo
Tìm hiểu thành ngữ: Hữu danh vô thực 有名无实 Yǒu míng wú shí
Tìm hiểu thành ngữ: Hữu danh vô thực 有名无实 Yǒu míng wú shí
Hữu danh vô thực dùng để diễn tả một người nào đó chỉ có cái danh, chứ trên thực tế không hề tốt đẹp như danh tiếng đó, tưởng là vậy mà không phải vậy