SẮC MÀU TRUNG HOA

Tìm hiểu thành ngữ: Ngọa hổ tàng long 卧虎藏龙 wò hǔ cáng lóng
Tìm hiểu thành ngữ: Ngọa hổ tàng long 卧虎藏龙 wò hǔ cáng lóng
Ngọa hổ tàng long 卧虎藏龙 wò hǔ cáng lóng về nghĩa đen là chỉ con hổ đang nằm và con rồng ẩn náu, khi đó, sẽ không ai biết con hổ dữ tợn thế nào và con rồng có sức mạnh ra sao
Thành ngữ tiếng Trung: Nhất kiến chung tình 一见钟情 Yí jiàn zhòng qíng
Thành ngữ tiếng Trung: Nhất kiến chung tình 一见钟情 Yí jiàn zhòng qíng
Nhất kiến chung tình 一见钟情 yí jiàn zhōng qíng ý chỉ nam nữ chỉ gặp nhau một lần liền nảy sinh tỉnh cảm, gặp một lần liền yêu quý đối phương
Tìm hiểu về thành ngữ Nhập gia tùy tục 入家随俗 Rù jiā suí sú 
Tìm hiểu về thành ngữ Nhập gia tùy tục 入家随俗 Rù jiā suí sú 
Nhập gia tùy tục có nghĩa là khi đến một nơi nào đó, một gia đình, một khu vực hay một quốc gia, chúng ta cần thuận theo phong tục tập quán văn hóa của con người nơi đó
Thành ngữ Hổ phụ sinh hổ tử 有其父必有其子
Thành ngữ Hổ phụ sinh hổ tử 有其父必有其子
Hổ phụ sinh hổ tử nghĩa là người cha như thế nào thì sẽ nhất định có người con như thế ấy
Tết thanh minh 清明节 qīng míng jié, nguồn gốc, ý nghĩa và các hoạt động
Tết thanh minh 清明节 qīng míng jié, nguồn gốc, ý nghĩa và các hoạt động
Tết thanh minh cũng được coi là ngày tết để thể hiện truyền thống uống nước nhớ nguồn. Bởi tiết thanh minh còn được biết đến là ngày lễ tảo mộ
Nhàn cư vi bất thiện là gì? Tìm hiểu ý nghĩa Nhàn cư vi bất thiện trong tiếng Trung 闲居为不善
Nhàn cư vi bất thiện là gì? Tìm hiểu ý nghĩa Nhàn cư vi bất thiện trong tiếng Trung 闲居为不善
Nhàn cư vi bất thiện có nghĩa là nếu con người ta ở trong trạng thái nhàn rỗi, không có việc làm sẽ dẫn đến các hành động sai lầm, ảnh hưởng xấu đến xã hội