SẮC MÀU TRUNG HOA

10 mỹ nữ trong lịch sử Trung Quốc
10 mỹ nữ trong lịch sử Trung Quốc
10 mỹ nhân nhan sắc chim sa cá lặn, nghiêng nước nghiêng thành trong lịch sử Trung Quốc
Lễ Vu lan trong ngôn ngữ Trung Quốc
Lễ Vu lan trong ngôn ngữ Trung Quốc
Lễ Vu lan tiếng Trung là 盂兰节 yú lán jié không còn là một ngày lễ xa lạ đối với người Việt có nguồn gốc dựa trên một câu chuyện kinh điển của Phật giáo
Thiên thời địa lợi nhân hòa 天时地利人和 tiān shí dì lì rén hé
Thiên thời địa lợi nhân hòa 天时地利人和 tiān shí dì lì rén hé
Thiên thời địa lợi nhân hòa 天时地利人和 tiān shí dì lì rén hé là thành ngữ dùng để chỉ ba yếu tố cần thiết giúp tạo nên sự thành công cho một sự kiện, một công việc
Chân nhân bất lộ tướng 真人不露相 zhēn rén bú lòu xiàng
Chân nhân bất lộ tướng 真人不露相 zhēn rén bú lòu xiàng
Chân nhân bất lộ tướng 真人不露相 zhēn rén bú lòu xiàng có thể hiểu là những người tài giỏi thường không tùy tiện thể hiện sự giỏi giang của họ ra bên ngoài để cho người khác nhận ra
Tìm hiểu về Mưu sự tại nhân thành sự tại thiên trong tiếng Trung
Tìm hiểu về Mưu sự tại nhân thành sự tại thiên trong tiếng Trung
Mưu sự tại nhân thành sự tại thiên có thể hiểu đơn giản là công việc chuẩn bị là do con người nhưng việc có thành công hay không còn phải nhờ trời, do trời sắp xếp
Ngũ phúc lâm môn trong quan niệm của người Trung Quốc
Ngũ phúc lâm môn trong quan niệm của người Trung Quốc
Ngũ phúc lâm môn nghĩa là năm cái phúc cùng đến cửa. Ngũ phúc bao gồm 长寿 chángshòu trường thọ, 富贵 fúguì phú quý, 康宁 kāngníng an khang, 好德 hǎodé hảo đức, 善终 shànzhōng thiện chung