Học tiếng Trung Quốc qua bài hát: Muốn chết nhưng lại không dám - 想死却又不敢 Xiǎng sǐ què yòu bù gǎn

22/08/2019 01:40
Học tiếng Trung qua bài hát Muốn chết nhưng lại không dám 想死却又不敢 Xiǎng sǐ què yòu bù gǎn qua lời tiếng Trung, phiên âm, dịch nghĩa và phiên âm bồi

Học tiếng Trung Quốc qua bài hát: Muốn chết nhưng lại không dám - 想死却又不敢 Xiǎng sǐ què yòu bù gǎn

Lời bài hát Muốn chết nhưng lại không dám tiếng Trung + phiên âm+ âm bồi+ dịch nghĩa:

Học tiếng Trung qua bài hát: 999 Đóa Hồng 九佰九拾九朵玫瑰
Học tiếng Trung qua bài hát: Em Nhớ Anh 好想你 Hao Xiang Ni

把孤独当作晚餐却难以下咽
bǎ gūdú dàng zuò wǎncān què nányǐxià yàn
Pả cu tú tang chua oản chan truê nán ỷ xe den 
Coi cô đơn là bữa tối, nhưng lại nuốt không trôi

把黑夜当作温暖却难以入眠
bǎ hēiyè dàng zuò wēnnuǎn què nányǐ rùmián
Pả hây dê tang chua uân noản truê nán ỷ ru mén
Lấy màn đêm làm hơi ấm, thế nhưng lại khó mà ngủ được

只好对自己说晚安
zhǐhǎo duì zìjǐ shuō wǎn'ān 
Chử hảo tuây chư chỉ sua oản an
Chỉ đành nói chúc ngủ ngon với chính mình

无人在身边
wúrén zài shēnbiān
Ú rấn chai sân pen
Không một ai bên cạnh

想要遗忘却心甘
xiǎng yào yíwàng què bù xīngān 
Xẻng dao ý oang truê pu xin can
Rất muốn quên đi nhưng lại không cam tâm

把难过当作幻念都烟消云散
bǎ nánguò dàng zuò huàn niàn dōu yānxiāoyúnsàn 
Pả nán cua tang chua hoan nen tâu den xeo uýn san
Đem nỗi buồn biến thành hoài niệm tan theo mấy khói

把感情当作红线全部都斩断
bǎ gǎnqíng dàng zuò hóngxiàn quánbù dōu zhǎn duàn 
Pả cản trính tang chua húng xen troén pu tâu chản toan
Coi tình cảm như sợi tơ hồng bị cắt đứt

这时间好像都放慢
zhè shíjiān hǎoxiàng dōu fàng màn
Chưa sứ chen hảo xeng tâu phang man
Thời gian dường như trôi chậm lại 

像度日如年
xiàng dùrìrúnián
Xeng tu rư rú nén
Một ngày mà ngỡ như một năm

要遗忘我还是不甘
xiǎng yào yíwàng wǒ háishì bùgān
Xẻng dao ý oang ủa hái sư pu can
Tôi muốn quên hết đi nhưng lại không cam lòng

把孤独当作晚餐却难以下咽
bǎ gūdú dàng zuò wǎncān què nányǐxià yàn
Pả cu tú tang chua oản chan truê nán ỷ xe den 
Coi cô đơn là bữa tối, nhưng lại nuốt không trôi

把黑夜当作温暖却难以入眠
bǎ hēiyè dàng zuò wēnnuǎn què nányǐ rùmián
Pả hây dê tang chua uân noản truê nán ỷ ru mén
Lấy màn đêm làm hơi ấm, thế nhưng lại khó mà ngủ được

只好对自己说晚安
zhǐhǎo duì zìjǐ shuō wǎn'ān 
Chử hảo tuây chư chỉ sua oản an
Chỉ đành nói chúc ngủ ngon với chính mình

无人在身边
wúrén zài shēnbiān
Ú rấn chai sân pen
Không một ai bên cạnh

想要遗忘却心甘
xiǎng yào yíwàng què bù xīngān 
Xẻng dao ý oang truê pu xin can
Rất muốn quên đi nhưng lại không cam tâm

把难过当作幻念都烟消云散
bǎ nánguò dàng zuò huàn niàn dōu yānxiāoyúnsàn 
Pả nán cua tang chua hoan nen tâu den xeo uýn san
Đem nỗi buồn biến thành hoài niệm tan theo mấy khói

把感情当作红线全部都斩断
bǎ gǎnqíng dàng zuò hóngxiàn quánbù dōu zhǎn duàn 
Pả cản trính tang chua húng xen troén pu tâu chản toan
Coi tình cảm như sợi tơ hồng bị cắt đứt

这时间好像都放慢
zhè shíjiān hǎoxiàng dōu fàng màn
Chưa sứ chen hảo xeng tâu phang man
Thời gian dường như trôi chậm lại 

像度日如年
xiàng dùrìrúnián
Xeng tu rư rú nén
Một ngày mà ngỡ như một năm

要遗忘我还是不甘
xiǎng yào yíwàng wǒ háishì bùgān
Xẻng dao ý oang ủa hái sư pu can
Tôi muốn quên hết đi nhưng lại không cam lòng

把伤感的昨天都就此搁浅
bǎ shānggǎn de zuótiān dōu jiùcǐ gēqiǎn
Pả sang cản tơ chúa then tâu chiêu chử cưa tren
Đem tất cả những đau thương ngày hôm qua nén lại tại đây 

把以前的恩怨都丢给以前
bǎ yǐqián de ēnyuàn dōu diū gěi yǐqián 
Pả ỷ chén tơ ân doen tâu tiêu cẩy ỷ chén
Đem tất cả những ân oán khi xưa ném vào trong quá khứ

就让悲伤全部都
jiù ràng bēishāng quán bù dōu 
Chiêu rang pei sang troén pu tâu
Đem tất cả những khổ đau 

凝聚这一瞬间
níngjù zài zhè yī shùnjiān
Nính chuy chai chưa y suân chen
Ngưng đọng ở giây phút này

让我遗忘我怎能
ràng wǒ yíwàng wǒ zěn néng xīngān
Rang ủa ý oang ủa chẩn nấng xin can
Bảo tôi phải quên đi, nhưng sao tôi có thể cam lòng.

把孤独当作晚餐却难以下咽
bǎ gūdú dàng zuò wǎncān què nányǐxià yàn
Pả cu tú tang chua oản chan truê nán ỷ xe den 
Coi cô đơn là bữa tối, nhưng lại nuốt không trôi

把黑夜当作温暖却难以入眠
bǎ hēiyè dàng zuò wēnnuǎn què nányǐ rùmián
Pả hây dê tang chua uân noản truê nán ỷ ru mén
Lấy màn đêm làm hơi ấm, thế nhưng lại khó mà ngủ được

还是只能对自己说了晚安
Háishì zhǐ néng duì zìjǐ shuōle wǎn'ān
Hái sư chử nấng tuây chư chỉ sua lơ oản an
Vẫn chỉ có thể tự mình chúc ngủ ngon

在身边
méi rén zài shēnbiān
Mấy rấn chai sân pen
Không một ai bên cạnh

想要遗忘我还是不甘
xiǎng yào yíwàng wǒ háishì bùgān
Xẻng dao ý oang ủa hái sư pu can
Muốn quên đi mà vẫn không cam lòng

| Trung tâm Tiếng Trung Ánh Dương