Học tiếng Trung qua bài hát: Em Nhớ Anh 好想你 Hao Xiang Ni

30/09/2016 08:40
Học tiếng Trung qua bài hát Em Nhớ Anh 好想你 Hao Xiang Ni qua lời tiếng Trung, phiên âm, dịch nghĩa và phiên âm bồi

 

Học tiếng Trung qua bài hát: Em Nhớ Anh 好想你 Hao Xiang Ni

Lời bài hát Em Nhớ Anh tiếng Trung + phiên âm+ âm bồi+ dịch nghĩa:

 

Học tiếng Trung qua bài hát: Ảo mộng tình yêu 梦醒时分
Học tiếng Trung qua bài hát: 999 Đóa Hồng 九佰九拾九朵玫瑰


想要传送一封简讯给你
xiǎng yào chuán sòng yī fēng jiǎn xùn gěi nǐ 
Xẻng dao troán sung y phâng xin chẻn xuyn cẩy nỉ
Em muốn gửi đến anh đôi dòng


我好想好想你
wǒ hǎo xiǎng hǎo xiǎng nǐ 
ủa hảo xẻng hảo xẻng nỉ
em thực sự rất rất nhớ anh


想要立刻打通电话给你
xiǎng yào lì kè dǎ tōng diàn huà gěi nǐ 
xẻng dao li khưa tả thung ten hoa cẩy nỉ
em muốn lập tức gọi điện thoại cho anh


我好想好想你
wǒ hǎo xiǎng hǎo xiǎng nǐ 
ủa hảo xẻng hảo xẻng nỉ
em thực sự rất rất nhớ anh


每天起床的第一件事情
měi tiān qǐ chuáng de dì yī jiàn shì qíng 
mẩy thiên trỉ troáng tờ ti y chen sư trính
việc đầu tiên em làm mỗi ngày


就是好想好想你
jiù shì hǎo xiǎng hǎo xiǎng nǐ 
chiêu sư háo xẻng háo xẻng nỉ
chính là rất nhớ rất nhớ anh


无论晴天还是下雨
wú lùn qíng tiān huán shì xià yǔ 
ú luân trính then hái sư xe ủy
bất kể là trời mưa hay trời nắng


都好想好想你
doū hǎo xiǎng hǎo xiǎng nǐ 
tâu háo xẻng háo xẻng nỉ
em đều nhớ anh rất nhiều


每次当我一说我好想你
měi cì dāng wǒ yī shuō wǒ hǎo xiǎng nǐ 
mẩy chư tang ủa y sua ủa hảo xéng nỉ
mỗi lần em nói em thực sự rất nhớ anh


你都不相信
nǐ doū bù xiāng xìn 
nỉ tâu pu xeng xin
anh đều không tin


但却总爱问我有没有想你
dàn què zǒng ài wèn wǒ yǒu méi yǒu xiǎng nǐ 
tan truê chủng ai uân ủa dẩu mấy dẩu xẻng nỉ
nhưng lại luôn thích hỏi em có nhớ anh không


我不懂的甜言蜜语
wǒ bù dǒng de tián yán mì yǔ 
ủa pu tủng tờ thén dén mi ủy
em không giỏi nói những lời ngọt ngào  


所以只说好想你
suǒ yǐ zhī shuō hǎo xiǎng nǐ 
súa ỷ ủa chử sua ủa hảo xéng nỉ
vậy nên em chỉ biết nói em rất nhớ anh


反正说来说去
fǎn zhèng shuō lái shuō qù 
phan châng sua lái sua truy
dù sao thì nói đi nói lại


都只想让你开心
doū zhī xiǎng ràng nǐ kāi xīn 
tâu chử xẻng rang ni khai xin
đều là muốn anh vui vẻ


好想你 好想你 好想你 好想你
hǎo xiǎng nǐ   hǎo xiǎng nǐ   hǎo xiǎng nǐ   hǎo xiǎng nǐ 
hảo xéng ní hảo xéng ní háo xẻng nỉ hảo xéng nỉ
rất nhớ anh rất nhớ anh


是真的真的好想你
shì zhēn de zhēn de hǎo xiǎng nǐ 
sư chân tờ chân tờ hảo xéng nỉ
thật sự rất rất nhớ anh


不是假的假的好想你
bù shì jiǎ de jiǎ de hǎo xiǎng nǐ 
pú sư chẻ tờ chẻ tờ hảo xéng nỉ
thực sự nhớ anh nhiều lắm


好想你 好想你 好想你 好想你
hǎo xiǎng nǐ   hǎo xiǎng nǐ   hǎo xiǎng nǐ   hǎo xiǎng nǐ 
hảo xéng ní hảo xéng ní háo xẻng nỉ hảo xéng nỉ
rất nhớ anh rất nhớ anh


是够力够力好想你
shì gòu lì gòu lì hǎo xiǎng nǐ 
sư câu li câu li hảo xéng nỉ
thực sự rất rất nhớ anh


真的西北西北好想你
zhēn de xī běi xī běi hǎo xiǎng nǐ 
Chân tờ xi pẩy xi pẩy hảo xéng nỉ
thực sự rất rất nhớ anh


好想你
hǎo xiǎng nǐ 
Hảo xéng nỉ
Rất nhớ anh

 

| Trung tâm Tiếng Trung Ánh Dương