Học tiếng Trung qua bài hát Chuột Yêu Gạo – Mouse Loves Rice – 老鼠愛大米

28/09/2016 09:10
Học tiếng Trung qua bài hát Chuột Yêu Gạo Mouse Loves Rice 老鼠愛大米 qua lời tiếng Trung, phiên âm, dịch nghĩa và phiên âm bồi

 

Học tiếng Trung qua bài hát Chuột Yêu Gạo – Mouse Loves Rice – 老鼠愛大米


Lời bài hát Chuột Yêu Gạo tiếng Trung + phiên âm+ âm bồi+ dịch nghĩa:

 

Học tiếng Trung qua bài hát: Đồng thoại 童话
Học tiếng Trung qua bài hát: Chuyến tàu ly biệt 离别的车站


我听见你的声音
Wǒ tīng jiàn nǐ de shēng yīn
ủa thinh chen nỉ tờ sâng in
tôi nghe thấy tiếng của em


有种特别的感觉 
Yǒu zhǒng tè bié de gǎn jué
Dẩu chủng thưa pía tờ cản chuế
Có một loại cảm giác đặc biệt


让我不段想 
Ràng wǒ bú duàn xiǎng
Rang ủa pú toan xẻng
Khiến tôi không ngừng nhớ


不敢在忘记你 
Bù gǎn zài wàng jì nǐ
pu cản chai oang chi nỉ
Không dám quên đi em


我记的有一个人 
Wǒ jì de yǒu yí gè rén
ủa chi tứa dẩu ý cưa rấn
tôi nhớ có một người


永远留在我心中 
Yǒng yuǎn liǘ zài wǒ xīn zhōng
Dủng doẻn liếu chai ủa xin chung
Mãi mãi tồn tại trong tim tôi


那怕只能够这样的想你 
Nǎ pà zhǐ néng gòu zhè yang de xiǎng nǐ
Nả pa chử nấng câu chơ yang tờ xéng nỉ
Dù cho chỉ có thể nhớ em như vậy


如果真的有一天 
Rú guǒ zhēn de yǒu yì tiān
Rú của chân tờ dẩu y thiên
Nếu như thật sự có một ngày


爱情理想会实现
Ài qíng lí xiǎng huì shí xiàn
Ai trính lí xẻng huây sư xen
Tình yêu và lí tưởng đều có thể thực hiện


我会加倍努力好好对你
Wǒ huì jiā bèi nǔ lì hǎo hǎo duì nǐ
ủa huây che pây nủ li hảo hao tuây nỉ
tôi sẽ nỗ lực hơn nữa để đối tốt với em


永远不改变
Yǒng yuǎn bù gǎi biàn
Dủng doẻn pu cải pen
Mãi mãi không đổi thay


不管路有多么远
Bù guǎn lù yǒu duō me yuǎn
pu quản lu dẩu tua mơ doẻn
Cho dù đường đi có xa xôi cách mấy


一定会让它实现
Yí dìng huì ràng tā shí xiàn
Ý tinh huây rang tha sứ xen
Nhất định có thể thực hiện được


我会轻轻在你耳边
Wǒ huì qīng qīng zài nǐ ěr biān
ủa huây trinh trinh chai nỉ ở pen
tôi sẽ nhẹ nhàng bên tai em


对你说 对你说
Duì nǐ shuō duì nǐ shuō
Tuây nỉ sua tuây nỉ sua
Nói với em


我爱你
Wǒ ài nǐ
ủa ai nỉ
tôi yêu em


爱着你
Ài zhe nǐ
Ai chơ nỉ
Luôn yêu em


就象老鼠爱大米
jiǜ xiàng lǎo shǔ ài dà mǐ
Chiêu xeng lảo sủ ai ta mỉ
Cũng giống như chuột yêu gạo


不管有多少风雨
Bù guǎn yǒu duō shǎo fēng yǔ
pu quản dẩu tua sảo phâng ủy
Dù cho có bao nhiêu phong bao 


我都会依然陪着你 
Wǒ dōu huì yī rán péi zhe nǐ
ủa tâu huây y rán pấy chơ nỉ
tôi vẫn sẽ luôn ở bên em


我想你
Wǒ xiǎng nǐ
ủa xẻng nỉ
tôi nhớ em


想着你 
Xiǎng zhe nǐ
Xẻng chơ nỉ
Vẫn nhớ em


不管有多么的苦
Bù guǎn yǒu duō me de kǔ
pu quản dẩu tua mơ tờ khủ
Dù cho có bao nhiêu đau khổ


只要能让你开心,
zhǐ yào néng rang nǐ kāi xīn
Chử dao nấng rang nỉ khai xin
Chỉ cần có thể làm em vui


我什么都愿意
Wǒ shén me dōu yuàn yì
ủa sấn mơ tâu doen y
việc gì tôi cũng nguyện ý


这样爱你
Zhè yang ài nǐ
Chơ yang ai nỉ
Yêu em như vậy.

 

| Trung tâm Tiếng Trung Ánh Dương