Học tiếng Trung qua bài hát: Hương Lúa 稻香 (Dào xiāng) – Châu Kiệt Luân

15/09/2016 15:20
Học tiếng Trung qua bài hát Hương Lúa 稻香 Dào xiāng Châu Kiệt Luân qua lời tiếng Trung, phiên âm, dịch nghĩa và phiên âm bồi

 

Học tiếng Trung qua bài hát: Hương Lúa 稻香 (Dào xiāng) – Châu Kiệt Luân

Lời bài hát Hương Lúa tiếng Trung + phiên âm+ âm bồi+ dịch nghĩa:


对这个世界如果你有太多的抱怨
duì zhè gè shì jiè rú guǒ nǐ yǒu tài duō de bào yuàn 
Tuây chơ cừa sư chia rú của nỉ dẩu thai tua tờ pao doen
Nếu bạn có quá nhiều bất mãn đối với thế giới này

 

跌倒了就不敢继续往前走
diē dǎo le jiù bù gǎn jì xù wǎng qián zǒu 
Tia tảo lờ chiêu pu cản chi xuy oảng trén chẩu
Khi gục ngã liền không dám tiếp tục bước về phía trước


为什么人要这么的脆弱 堕落
wèi shén me rén yào zhè me de cuì ruò   duò luò 
Uây sấn mơ rấn dao chơ mờ tờ chuây rua tua lua
Tại sao con người lại trở nên yếu đươi và nhu nhược đến như vậy

 

请你打开电视看看
qǐng nǐ dǎ kāi diàn shì kàn kàn 
Trỉnh  nỉ tả khai ten sư khan khan
Hãy bật ti vi lên và xem thử đi

 

多少人为生命在努力勇敢的走下去
duō shǎo rén wèi shēng mìng zài nǔ lì yǒng gǎn de zǒu xià qù 
Tua sảo rấn uây sâng minh chai nủ li dủng cản tờ chẩu xe truy
Có biết bao nhiêu người đang nỗ lực để tiếp tục sống tiếp


我们是不是该知足
wǒ mén shì bù shì gāi zhī zú 
ủa mân sư bú sư cai chư chú
chúng ta có phải nên biết bằng lòng


珍惜一切 就算没有拥有
zhēn xī yī qiē   jiù suàn méi yǒu yōng yǒu 
chân xi ý tria chiêu xoan mấy dẩu dung dẩu
trân trọng mọi thứ đang có, kểu cả những thứ mà mình chưa từng có

 

还记得你说家是唯一的城堡 随着稻香河流继续奔跑
hái jì dé nǐ shuō jiā shì wéi yī de chéng bǎo   suí zhe dào xiāng hé liú jì xù bēn pǎo 
hái chi tứa nỉ sua che sư uấy y tờ trấng pảo, suấy chợ tao xeng hứa liếu chi xuy pân pảo
tôi vẫn nhớ rằng bạn nói nhà là tòa lâu đài duy nhất, hãy cứ chạy theo mùi hương lứa thơm ngát


微微笑 小时候的梦我知道
wēi wēi xiào   xiǎo shí hòu de mèng wǒ zhī dào 
uây uây xeo xẻo sứ hâu tờ mâng ủa chư tao
hãy mỉm cười, tôi biết những ước mơ thuở nhỏ


不要哭让萤火虫带着你逃跑 乡间的歌谣永远的依靠
bù yào kū ràng yíng huǒ chóng dài zhe nǐ táo pǎo   xiāng jiān de gē yáo yǒng yuǎn de yī kào 
pú dao khu rang ính hủa trúng tai chờ nỉ tháo pảo xeng chen tờ cưa dáo dủng doẻn tờ y khao
đừng khóc, hãy để ánh sáng của chú đom đóm dẫn lối cho bạn chạy thật xa và những bài đồng ca mãi là chỗ dựa tinh thần vững chắc


回家吧 回到最初的美好
huí jiā bā   huí dào zuì chū de měi hǎo 
huấy che pa huấy tao chui tru tờ mẩy hảo
về nhà đi, vể với ngọn nguồn hạnh phúc

 

不要这么容易就想放弃 就像我说的
bù yào zhè me róng yì jiù xiǎng fàng qì   jiù xiàng wǒ shuō de
bú dao chơ mờ rúng y chiêu xẻng phang tri chiêu xeng ủa sua tờ
đừng dễ dàng bỏ cuộc hay đầu hàng số phận, giống như tôi đã nói


追不到的梦想 换个梦不就得了
zhuī bù dào de mèng xiǎng   huàn gè mèng bù jiù dé le
chuây pú tao tờ mâng xẻng hoan cưa mâng pú chiêu tứa lờ 
nếu như không thể chạm đến ước mơ thì hãy mơ một giấc mơ khác vậy là được rồi


为自己的人生鲜艳上色 先把爱涂上喜欢的颜色
wèi zì jǐ de rén shēng xiān yàn shàng sè   xiān bǎ ài tú shàng xǐ huān de yán sè 
uây chư chỉ tờ rấn sâng xen den sang sưa xen pả ai thú sang xỉ hoan tờ dén sưa
hãy tô điểm thêm sắc màu cho cuộc sống của chính mình, và trước tiên hãy tô màu cho tình yêu bằng sắc màu bạn yêu thích đi

 

笑一个吧 功成名就不是目的
xiào yī gè bā   gōng chéng míng jiù bù shì mù dì
xeo ý cưa pà cung trấng mính chiêu pú sư mu ti
hãy cười lên công thành fanh toại đâu phải làm mục đích duy nhất


ràng zì jǐ kuài lè kuài lè zhè cái jiào zuò yì yì 
rang chư chỉ khoai lưa chơ chái cheo chua y y
đẻ bản thân vui vẻ đó mới gọi là có ý nghĩa


童年的纸飞机 现在终于飞回我手里
tóng nián de zhǐ fēi jī   xiàn zài zhōng yú fēi huí wǒ shǒu lǐ 
Thúng nén tờ chử phây chi xen chai chung úy phây huấy ủa sẩu lỉ
Máy bay giấy tuổi thơ giờ dây lại bay về trong tay tôi


所谓的那快乐 赤脚在田里追蜻蜓追到累了
suǒ wèi de nà kuài lè   chì jiǎo zài tián lǐ zhuī qīng tíng zhuī dào lèi le 
Sủa uây tờ na khoai lưa  trư chẻo chai thén lỉ chuây trinh thính chuây tao lây lờ
Cái gọi là vui vẻ đó là chân trần đi trên ruộng đuổi bắt chuồn chuồn cho tới khi mệt


偷摘水果被蜜蜂给叮到怕了 谁在偷笑呢
tōu zhāi shuǐ guǒ bèi mì fēng gěi dīng dào pà le   shuí zài tōu xiào ne
Thâu chai suẩy của pây mi phâng cẩy tinh tao pa lơ suấy chai thâu xeo nơ
Trộm trái cây bị ong đốt cho sợ rồi, ai đang cười trộm vậy


我靠着稻草人吹着风唱着歌睡着了
wǒ kào zhe dào cǎo rén chuī zhe fēng chàng zhe gē shuì zháo le
ủa khao chơ tao chảo rấn chuây chơ phâng trang chơ cưa suây cháo lờ
tôi dựa vào người rơm huýt sáo hát ca và rồi ngủ quên mất


哦 哦 午后吉他在虫鸣中更清脆
ó   ó   wǔ hòu jí tā zài chóng míng zhōng gēng qīng cuì 
ủ hâu chí tha chai trúng mính chung câng trinh chuây
buổi chiều tiếng đàn ghita vang lên trong trẻo hơn giữa tiếng đám côn trùng


哦 哦 阳光洒在路上就不怕心碎
ó   ó   yáng guāng sǎ zài lù shàng jiù bù pà xīn suì 
dáng quang sả chai lu sang chiêu pú pa xin suây
Nếu ánh nắng vẫn còn trải dài trên con đường thì tôi sẽ không còn sợ những điều khổ đau nữa


珍惜一切 就算没有拥有
zhēn xī yī qiē   jiù suàn méi yǒu yōng yǒu 
chân xi ý triê  chiêu soan mấy dẩu dung dẩu
hãy trân tọng mọi thứ, kể cả khi bạn không thể sở hữu chúng


还记得你说家是唯一的城堡 随着稻香河流继续奔跑
hái jì dé nǐ shuō jiā shì wéi yī de chéng bǎo   suí zhe dào xiāng hé liú jì xù bēn pǎo 
hái chi tứa nỉ sua che sư uấy y tờ trấng bảo, suấy chợ tao xeng hứa liếu chi xuy bân pảo
tôi vẫn nhớ rằng bạn nói nhà là tòa lâu đài duy nhất, hãy cứ chạy theo mùi hương lứa thơm ngát


微微笑 小时候的梦我知道
wēi wēi xiào   xiǎo shí hòu de mèng wǒ zhī dào 
uây uây xeo xẻo sứ hâu tờ mâng ủa chư tao
hãy mỉm cười, tôi biết những ước mơ thuở nhỏ


不要哭让萤火虫带着你逃跑 乡间的歌谣永远的依靠
bù yào kū ràng yíng huǒ chóng dài zhe nǐ táo pǎo   xiāng jiān de gē yáo yǒng yuǎn de yī kào 
bú yao khu rang ính hủa trúng tai chờ nỉ tháo pảo xeng chiên tờ cưa yáo dủng doẻn tờ y khao
đừng khóc, hãy để ánh sáng của chú đom đóm dẫn lối cho bạn chạy thật xa và những bài đồng ca mãi là chỗ dựa tinh thần vững chắc


回家吧 回到最初的美好
huí jiā bā   huí dào zuì chū de měi hǎo 
huấy cha ba huấy tao chui tru tờ mẩy hảo
về nhà đi, vể với ngọn nguồn hạnh phúc

还记得你说家是唯一的城堡 随着稻香河流继续奔跑
hái jì dé nǐ shuō jiā shì wéi yī de chéng bǎo   suí zhe dào xiāng hé liú jì xù bēn pǎo 
hái chi tứa nỉ sua cha sư uấy y tờ trấng bảo, suấy chợ tao xeng hứa liếu chi xuy bân pảo
tôi vẫn nhớ rằng bạn nói nhà là tòa lâu đài duy nhất, hãy cứ chạy theo mùi hương lứa thơm ngát


微微笑 小时候的梦我知道
wēi wēi xiào   xiǎo shí hòu de mèng wǒ zhī dào 
uây uây xeo xẻo sứ hâu tờ mâng ủa chư tao
hãy mỉm cười, tôi biết những ước mơ thuở nhỏ


不要哭让萤火虫带着你逃跑 乡间的歌谣永远的依靠
bù yào kū ràng yíng huǒ chóng dài zhe nǐ táo pǎo   xiāng jiān de gē yáo yǒng yuǎn de yī kào 
bú yao khu rang ính hủa trúng tai chờ nỉ tháo pảo xeng chiên tờ cưa yáo dủng doẻn tờ y khao
đừng khóc, hãy để ánh sáng của chú đom đóm dẫn lối cho bạn chạy thật xa và những bài đồng ca mãi là chỗ dựa tinh thần vững chắc


回家吧 回到最初的美好
huí jiā bā   huí dào zuì chū de měi hǎo 
huấy che pa huấy tao chui tru tờ mẩy hảo
về nhà đi, vể với ngọn nguồn hạnh phúc
 

Học tiếng Trung qua bài hát: Love you and love me
Học tiếng Trung qua bài hát: Làm người yêu em 做你的愛人

| Trung tâm Tiếng Trung Ánh Dương