Học tiếng trung qua bài hát: Dám hỏi đường tại nơi nào – Nhạc Phim Tây Du Ký

09/09/2016 14:20
Bài hát Tây Du Ký hay Dám hỏi đường tại nơi nào là bài hát được sử dụng trong phim Tây Du Ký năm 1986 đã đi vào ký ức của nhiều thế hệ

 

Học tiếng trung qua bài hát: Dám hỏi đường tại nơi nào – Nhạc Phim Tây Du Ký

 

Bài hát Tây Du Ký hay Dám hỏi đường tại nơi nào là bài hát được sử dụng trong phim Tây Du Ký năm 1986 đã đi vào ký ức của nhiều thế hệ. Hôm nay mời các bạn cùng học tiếng Trung qua bài hát nổi tiếng một thời này nhé. 

 

Lời bài hát Tây Du Ký + phiên âm+ âm bồi+ dịch nghĩa:

 

你 挑 着 担 我 牵 着 马
nǐ tiǎo zhe dān wǒ qiān zhe mǎ
Nỉ thẻo chơ tan ủa tren chơ mả
Anh quẩy hành lí, tôi cầm cương ngựa

 

迎 来 日 出 送 走 晚 霞
yíng lái rì chū sòng zǒu wǎn xiá
Ính lái rư tru xung chẩu oản xé
Đón ánh bình minh, tiễn biệt ánh chiều tà

 

踏 平 坎 坷 成 大 道
tà píng kǎn kě chéng dà dào
Tha pính khản khửa trấng ta tao
Đạp bằng gập gềnh ta đi tới

 

斗 罢 艰 险 又 出 发
dòu bà jiān xiǎn yòu chū fā
Tâu ba chen xẻn dâu tru pha
Chiến thắng hiểm nguy rồi lại lên đường

 

又 出 发
yòu chū fā
Dâu tru pha
Lại lên đường

 

啦……
la

 

一 番 番 春 秋 冬 夏
yī fān fān chūn qiū dōng xià
y phan phan truân triêu tung xe
xuân qua thu đến


一 场 场 酸 甜 苦 辣
yī chǎng chǎng suān tián kǔ là
Y trảng trảng xoan thén khủ la
Nếm đủ đắng cay ngọt bùi


敢 问 路 在 何 方
gǎn wèn lù zài hé fāng
Cản uân lu chai hứa phang
Xin hỏi đâu là con đường cho ta đi


路 在 脚 下
lù zài jiǎo xià
Lu chai chẻo xia
Đó là con đường dưới chân ta


啦……
la


一 番 番 春 秋 冬 夏
yī fān fān chūn qiū dōng xià
y phan phan truân triêu tung xe
xuân qua thu đến


一 场 场 酸 甜 苦 辣
yī chǎng chǎng suān tián kǔ là
Y trảng trảng xoan thén khủ la
Nếm đủ đắng cay ngọt bùi


敢 问 路 在 何 方
gǎn wèn lù zài hé fāng
Cản uân lu chai hứa phang
Xin hỏi đâu là con đường cho ta đi


路 在 脚 下
lù zài jiǎo xià
Lu chai chẻo xe
Đó là con đường dưới chân ta


 
你 挑 着 担 我 牵 着 马
nǐ tiǎo a dān wǒ qiān zhe mǎ
Nỉ thẻo chơ tan ủa tren chơ mả
Anh quẩy hành lí , tôi cầm cương ngựa


翻 山 涉 水 两 肩 霜 花
fān shān shè shuǐ liǎng jiān shuāng huā
Phan san sưa suẩy lẻng chen soang hoa
Trèo đèo lội suối, sương muối phủ vai


风 雨 雷 电 任 叱 咤
fēng yǔ léi diàn rèn chì zhà
Phâng ủy lấy ten rân trư cha
Ngại chi sấm sét bão bùng


一 路 豪 歌 向 天 涯
yī lù háo gē xiàng tiān yá
Ý lu háo cưa xeng thiên dá
Tiếng hát vang dội chân trời


向 天 涯
xiàng tiān yá
Xeng thiên dá
Vang dội chân trời


啦……
la


一 番 番 春 秋 冬 夏
yī fān fān chūn qiū dōng xià
y phan phan truân triêu tung xe
xuân qua thu đến


一 场 场 酸 甜 苦 辣
yī chǎng chǎng suān tián kǔ là
Y trảng trảng xoan thén khủ la
Nếm đủ đắng cay ngọt bùi


敢 问 路 在 何 方
gǎn wèn lù zài hé fāng
Cản uân lu chai hứa phang
Xin hỏi đâu là con đường cho ta đi


路 在 脚 下
lù zài jiǎo xià
Lu chai chẻo xe
Đó là con đường dưới chân ta

 

噢 沙 里 瓦,
òu shā lǐ wǎ
Âu sa lí ỏa
噢…… 嗬!……
òu ………….
 

| Trung tâm Tiếng Trung Ánh Dương