Học tiếng Trung qua bài hát: Tiễn bạn lên đường 祝你一路順風

21/08/2016 15:30
Ngày hôm đó biết bạn phải rời đi, chúng ta chẳng nói được câu gì. Khi tiếng chuông nửa đêm vang lên như gõ vào trái tim li biệt

 

Học tiếng Trung qua bài hát: Tiễn bạn lên đường 祝你一路順風 Zhù nǐ yīlù shùnfēng

 

Lời bài hát Tiễn bạn lên đường (nhạc hoa)+ phiên âm+ âm bồi+ dịch nghĩa:    


那一天知道你要走我们一句话也没有说
nà yī tiān zhī dào nǐ yào zǒu wǒ mén yī jù huà yě méi yǒu shuō 
Na y thiên chư tao nỉ dao chẩu ủa mân ý chuy hoa dể mấy sua
Ngày hôm đó biết bạn phải rời đi, chúng ta chẳng nói được câu gì


当午夜的钟声敲痛离别的心门
dāng wǔ yè de zhōng shēng qiāo tòng lí bié de xīn mén 
Tang ủ dê tờ chung sâng treo thung lí pía tờ xin mấn
Khi tiếng chuông nửa đêm vang lên như gõ vào trái tim li biệt


却打不开我深深的沉默
què dǎ bù kāi wǒ shēn shēn de chén mò 
truê tả bu khai ủa sân sân tờ trấn mua
lại chẳng thể mở khóa sự im lặng sâu thẳm của tôi


那一天送你送到最后
nà yī tiān sòng nǐ sòng dào zuì hòu 
na y thiên sung nỉ sung tao chui hâu
ngày đó tôi tiễn bạn đến phút cuối


我们一句话也没有留
wǒmen yī jù huà yě méi yǒu liú 
ủa mân ý chuy hoa dể mấy dẩu liếu
chúng ta chẳng nói một lời nào


当拥挤的月台挤痛送别的人们
dāng yōng jǐ de yuè tái jǐ tòng sòng bié de rénmen 
tang dung chỉ tờ duê thái chỉ sung pía tờ rấn mân
sân ga đông đúc kìm nén nỗi đau những người tiễn biệt


却挤不掉我深深的离愁
què jǐ bù diào wǒ shēn shēn de lí chóu 
truê chỉ bú teo ủa sân sân tờ lí trấu
nhưng chẳng thể kìm nén được nỗi đau li biệt sâu đậm trong tôi


我知道你有千言你有万语却不肯说出口
wǒ zhī dào nǐ yǒu qiān yán nǐ yǒu wàn yǔ què bù kěn shuō chū kǒu 
ủa chư tao nỉ dẩu tren dén nỉ dẩu oan ủy true pu khẩn sua chu khẩu
tôi biết bạn có hàng ngàn lời muốn nói nhưng lại không thể nói ra


你知道我好担心我好难过却不敢说出口
nǐ zhī dào wǒ hǎo dān xīn wǒ hǎo nán guò què bù gǎn shuō chū kǒu 
nỉ chư tao ủa hảo tan xin ủa hảo nán cua truê pu cản sua chu khẩu
bạn biết không tôi rất lo lắng và buồn bã nhưng lại chẳng dám nói ra


当你背上行囊卸下那份荣耀
dāng nǐ bèi shàng xíng náng xiè xià nà fèn róng yào 
tang nỉ pây sang xính náng xia na phân rúng dao
khi bạn sửa soạn hành lí, cất lại những giây phút vinh quang


我只能让眼泪留在心底
wǒ zhǐ  néng ràng yǎn lèi liú zài xīn dǐ 
ủa chử nấng rang dẻn lây liếu chai xin tỉ
tôi chỉ có thể để lệ rơi trong tim mình


面带着微微笑用力的挥挥手
miàn dài zhe wēi wēi xiào yòng lì de huī huī shǒu 
men tai chờ uây uây xeo dung li tờ huây huây sẩu
nở một nụ cười vẫy tay đưa tiễn


祝你一路顺风
zhù nǐ yī lù shùn fēng 
chu nỉ ý lu suân phâng
chúc bạn lên đường thuận buồm xuôi gió


当你踏上月台从此一个人走
dāng nǐ tà shàng yuè tái cóng cǐ yī gè rén zǒu 
tang nỉ tha sang duê thái chúng chử ý cưa rấn chẩu
khi bạn bước vào sân ga rồi từ đó một mình bước đi


我只能深深的祝福你
wǒ zhǐ néng shēn shēn de zhù fú nǐ 
ủa chử nấng sân sân tờ chu phú nỉ
tôi chỉ có thể thật lòng chúc phúc cho bạn


深深的祝福你最亲爱的朋友
shēn shēn de zhù fú nǐ zuì qīn ài de péng yǒu 
sân sân tờ chu phú nỉ chui trin ai tờ pấng dẩu
thật lòng chúc phúc cho bạn, người bạn thân thương nhất


祝你一路顺风
zhù nǐ yī lù shùn fēng
tru nỉ ý lu suân phâng
chúc bạn lên đường thuận buồm xuôi gió

 

| Trung tâm Tiếng Trung Ánh Dương