Học tiếng Trung qua bài hát: Em Yêu Anh 我爱你

20/04/2016 09:50
Học tiếng Trung qua bài hát Em Yêu Anh 我爱你 qua lời tiếng Trung, phiên âm, dịch nghĩa và phiên âm bồi

 

Học tiếng Trung qua bài hát: Em Yêu Anh 我爱你

Lời bài hát Em Yêu Anh tiếng Trung + phiên âm+ âm bồi+ dịch nghĩa:

 

Học tiếng Trung qua bài hát: Jingle Bells
Học tiếng Trung qua bài hát: Gặp mẹ trong mơ Mother in the dream


有个人可能会不回来, 有个人的心长夜地疼,
Yǒu gèrén kěnéng huì bù huílái, yǒu gèrén de xīn chángyè de téng,
Dẩu cưa rấn khửa nấng huây pu huấy lái, dẩu cưa rấn tờ xin tráng dê tờ thấng
Có một người có thể sẽ không quay trở về, có một người đau lòng trong đêm trường


没有我我在这里, 拥抱我和手牵手,
Méiyǒu wǒ wǒ zài zhèlǐ, yǒngbào wǒ hé shǒu qiānshǒu,
Mấy dẩu ủa ủa chai chơ lỉ, dủng pao ủa hứa sẩu tren sẩu
Không có em ở đây, ôm em và nắm tay em


我瘦肩, 冰冷深夜更想你.
Wǒ shòu jiān, bīnglěng shēnyè gèng xiǎng nǐ.
ủa sâu chen, ping lẩng sân dê câng xẻng nỉ


要如何才能忘记怀念, 平安天有你轻轻陪伴,
Yào rúhé cáinéng wàngjì huáiniàn, píng’ān tiān yǒu nǐ qīng qīng péibàn,
Dao rú hứa chái nấng oang chi hoái nén, pính an then dẩu nỉ trinh trinh pấy pan


要如何如何忘记, 满天星我们交吻, 我心中, 依然幸福与伤悲.
Yào rúhé rúhé wàngjì, mǎn tiān xīng wǒmen jiāo wen, wǒ xīnzhōng, yīrán xìngfú yǔ shāng bēi.
Dao rú hứa rú hứa oang chi, mản then xinh ủa mân cheo uẩn, ủa xin chung, y rán xinh phú ủy sang pây.


我现在日受落空, 要克服多夜孤单, 我的眼泪默默地流下,
Wǒ xiànzài rì shòu luòkōng, yào kèfú duō yè gūdān, wǒ de yǎnlèi mòmò de liúxià,


因为我爱你爱你, 已存在多少乐悲, 只有在你身边才能微笑.
Yīnwèi wǒ ài nǐ ài nǐ, yǐ cúnzài duōshǎo lè bēi, zhǐyǒu zài nǐ shēnbiān cáinéng wéixiào.
In uây ủa ai nỉ ai nỉ, ỷ chuấn chai tua sảo lưa pây, chử dẩu chai nỉ sân pen chái nấng uây xeo.


是否你现在远方, 只要还有我爱你,
Shìfǒu nǐ xiànzài yuǎnfāng, zhǐyào hái yǒu wǒ ài nǐ,
Sư phẩu nỉ xen chai doẻn phang, chử dao hái dẩu ủa ai nỉ


是否我的过去也曾盲目, 会等你爱我爱我,
Shìfǒu wǒ de guòqù yě céng mángmù, huì děng nǐ ài wǒ ài wǒ,
Sư phẩu ủa tơ cua truy dể chấng máng mu, huây tẩng nỉ ai ủa ai ủa


虽然要多少时间, 会等候我爱你.
Suīrán yào duōshǎo shíjiān, huì děnghòu wǒ ài nǐ.
Suây rán dao tua sảo sứ chen, huây tẩng hâu ủa ai nỉ

| Trung tâm Tiếng Trung Ánh Dương