Học tiếng Trung qua bài hát: Giáng sinh 铃儿响叮当 Jingle Bells

20/09/2016 09:00
Học tiếng Trung qua bài hát Giáng sinh 铃儿响叮当 Jingle Bells qua lời tiếng Trung, phiên âm, dịch nghĩa và phiên âm bồi

 

Học tiếng Trung qua bài hát: Giáng sinh 铃儿响叮当 Jingle Bells  


Lời bài hát Jingle Bells tiếng Trung + phiên âm+ âm bồi+ dịch nghĩa:

 

Học tiếng Trung qua bài hát: Hoa Bằng Lăng 追風的女兒
Học tiếng Trung qua bài hát: Giây phút êm đềm


叮叮当叮叮当铃儿响叮当
dīng dīng dāng dīng dīng dāng líng ér xiǎng dīng dāng 
Tinh tinh tang tinh tinh tang lính ới xẻng tinh tang
Leng keng leng keng tiếng chuông leng keng


我们滑雪多快乐我们坐在雪橇上
wǒmen huá xuě duō kuài lè wǒmen zuò zài xuě qiāo shàng 
ủa mân hóa xuể tua khoai lưa ủa mân chua chai xuể treo sang
Chúng mình trượt tuyết thật là vui, chúng mình ngồi trên xe trượt tuyết


叮叮当叮叮当铃儿响叮当
dīng dīng dāng dīng dīng dāng líng ér xiǎng dīng dāng 
Tinh tinh tang tinh tinh tang lính ới xẻng tinh tang
Leng keng leng keng tiếng chuông leng keng


我们滑雪多快乐我们坐在雪橇上
wǒ mén huá xuě duō kuài lè wǒ mén zuò zài xuě qiāo shàng 
ủa mân hóa xuể tua khoai lưa ủa mân chua chai xuể treo sang
Chúng mình trượt tuyết thật là vui, chúng mình ngồi trên xe trượt tuyết


叮叮当叮叮当铃儿响叮当
dīng dīng dāng dīng dīng dāng líng ér xiǎng dīng dāng
 Tinh tinh tang tinh tinh tang lính ới xẻng tinh tang
Leng keng leng keng tiếng chuông leng keng


我们滑雪多快乐我们坐在雪橇上
wǒ mén huá xuě duō kuài lè wǒ mén zuò zài xuě qiāo shàng 
ủa mân hóa xuể tua khoai lưa ủa mân chua chai xuể treo sang
Chúng mình trượt tuyết thật là vui, chúng mình ngồi trên xe trượt tuyết


叮叮当叮叮当铃儿响叮当
dīng dīng dāng dīng dīng dāng líng ér xiǎng dīng dāng 
Tinh tinh tang tinh tinh tang lính ới xẻng tinh tang
Leng keng leng keng tiếng chuông leng keng


我们滑雪多快乐我们坐在雪橇上
wǒ mén huá xuě duō kuài lè wǒ mén zuò zài xuě qiāo shàng 
ủa mân hóa xuể tua khoai lưa ủa mân chua chai xuể treo sang
Chúng mình trượt tuyết thật là vui, chúng mình ngồi trên xe trượt tuyết


冲过大风雪
chōng guò dà fēng xuě 
Trung cua ta phâng xuể
Băng qua cơn bão tuyết

 

他们坐在雪橇上
tāmen zuò zài xuě qiāo shàng 
Tha mân chua chai xuể treo sang
Bọn họ ngồi trên xe trượt tuyết


奔驰过田野
bēn chí guò tián yě 
pân trứ cua thén dể
Băng qua cánh đồng hoang


欢笑又歌唱
huān xiào yòu gē chàng 
Hoan xeo dâu cưa trang
Vừa hát vừa cười vui


铃声响叮当
líng shēng xiǎng dīng dāng 
Lính sâng xẻng tinh tang
Tiếng chuông kêu leng keng


你的精神多欢畅
nǐ de jīng shén duō huān chàng 
Nỉ tờ chinh sấn tua hoan trang
Tinh thần của cậu thêm khoan khoái


今晚滑雪真快乐把滑雪歌儿唱嘿
jīn wǎn huá xuě zhēn kuài lè bǎ huá xuě gēr chàng hēi 
Chin oản hóa xuể chân khoai lưa bả hóa xuể cưa trang hây
Tối nay trượt tuyết thật là vui, đem bài ca trượt tuyết ra hát nào Hey!

 

 叮叮当叮叮当铃儿响叮当
 dīng dīng dāng dīng dīng dāng líng ér xiǎng dīng dāng 
Tinh tinh tang tinh tinh tang lính ới xẻng tinh tang
Leng keng leng keng tiếng chuông leng keng


我们滑雪多快乐我们坐在雪橇上
wǒmen huá xuě duō kuài lè wǒmen zuò zài xuě qiāo shàng 
ủa mân hóa xuể tua khoai lưa ủa mân chua chai xuể treo sang
Chúng mình trượt tuyết thật là vui, chúng mình ngồi trên xe trượt tuyết


在一两天之前
zài yī liǎng tiān zhī qián 
Chai y lẻng thiên chư trén
Vào một hai ngày trước


大雪出外去游荡
dà xuě chū wài qù yóu dàng 
Ta xuể tru oai truy dấu tang
Tuyết lớn tôi ra ngoài đi dạo chơi

 

打扮美丽小姑娘
dǎ bàn měi lì xiǎo gū niáng 
Tả pan mẩy li xẻo cu nèng
Cô gái nhỏ trang điểm xinh đẹp


她坐在我身旁
tā zuò zài wǒ shēn páng 
Tha chua chai ủa sân páng
Nàng ngồi ngay cạnh tôi


那马儿瘦又老
nà mǎr shòu yòu lǎo 
Na mả sầu dâu lảo
chú ngựa kia vừa gầy lại vừa già


它的命运多灾难
tā de mìng yùn duō zāi nàn 
tha tờ minh uyn tua chai nan
số kiếp chú ta nhiều tại họa


把雪橇装进你旁边害的我们遭了殃
bǎ xuě qiāo zhuāng jìn nǐ páng biān hài dé wǒ mén zāo le yāng 
pả xuể treo choang chin nỉ páng pen hai tứa ủa mân chao lờ dang
để xe trượt tuyết đụng gần bên bạn hại chúng ta gặp phải tai vạ


 叮叮当叮叮当铃儿响叮当
  dīng dīng dāng dīng dīng dāng líng ér xiǎng dīng dāng 
Tinh tinh tang tinh tinh tang lính ới xẻng tinh tang
Leng keng leng keng tiếng chuông leng keng


我们滑雪多快乐我们坐在雪橇上
wǒmen huá xuě duō kuài lè wǒmen zuò zài xuě qiāo shàng 
ủa mân hóa xuể tua khoai lưa ủa mân chua chai xuể treo sang
Chúng mình trượt tuyết thật là vui, chúng mình ngồi trên xe trượt tuyết


叮叮当叮叮当铃儿响叮当
dīng dīng dāng dīng dīng dāng líng ér xiǎng dīng dāng 
Tinh tinh tang tinh tinh tang lính ới xẻng tinh tang
Leng keng leng keng tiếng chuông leng keng


我们滑雪多快乐我们坐在雪橇上
wǒ mén huá xuě duō kuài lè wǒ mén zuò zài xuě qiāo shàng 
ủa mân hóa xuể tua khoai lưa ủa mân chua chai xuể treo sang
Chúng mình trượt tuyết thật là vui, chúng mình ngồi trên xe trượt tuyết


那里白雪闪银光
nà lǐ bái xuě shǎn yín guāng 
Na lỉ pái xuể sản ín quang
Nơi đó tuyết trắng lấp lánh ánh sáng bạc


趁着年轻好时光
chèn zhe nián qīng hǎo shí guāng 
Trân chợ nén trinh hảo sứ quang
Nhân thời khắc tươi đẹp lúc còn trẻ 


带着心爱的姑娘
dài zhe xīn ài de gū niáng 
Tai chợ xin ai tờ gu nèng
Đưa người con gái mình yêu


把滑雪歌儿唱
bǎ huá xuě gēr chàng 
pả hóa xuể cưa trang
hát bài hát xe trượt tuyết


她有一匹栗色马
tā yǒu yī pǐ lì sè mǎ 
tha dẩu y pỉ li sưa mả
cô ấy có một con ngựa màu hạt dẻ


它一日行千里
tā yí rì xíng qiān lǐ 
tha ý rư xính tren lỉ
một ngày nó đi được nghìn dặm


我们把它套在雪橇上
wǒ mén bǎ tā tào zài xuě qiāo shàng 
ủa mân pả tha thao chai xuể treo sang
chúng mình buộc nó vào xe trượt tuyết


就飞奔向前方
jiù fēi bēn xiàng qián fāng 
chiêu phây pân xeng trén phang
thế là phi như bay về phía trước


叮叮当叮叮当铃儿响叮当
  dīng dīng dāng dīng dīng dāng líng ér xiǎng dīng dāng 
Tinh tinh tang tinh tinh tang lính ới xẻng tinh tang
Leng keng leng keng tiếng chuông leng keng


我们滑雪多快乐我们坐在雪橇上
wǒmen huá xuě duō kuài lè wǒmen zuò zài xuě qiāo shàng 
ủa mân hóa xuể tua khoai lưa ủa mân chua chai xuể treo sang
Chúng mình trượt tuyết thật là vui, chúng mình ngồi trên xe trượt tuyết


叮叮当叮叮当铃儿响叮当
dīng dīng dāng dīng dīng dāng líng ér xiǎng dīng dāng 
Tinh tinh tang tinh tinh tang lính ới xẻng tinh tang
Leng keng leng keng tiếng chuông leng keng


我们滑雪多快乐我们坐在雪橇上
wǒmen huá xuě duō kuài lè wǒmen zuò zài xuě qiāo shàng 
ủa mân hóa xuể tua khoai lưa ủa mân chua chai xuể treo sang
Chúng mình trượt tuyết thật là vui, chúng mình ngồi trên xe trượt tuyết


叮叮当叮叮当铃儿响叮当
  dīng dīng dāng dīng dīng dāng líng ér xiǎng dīng dāng 
Tinh tinh tang tinh tinh tang lính ới xẻng tinh tang
Leng keng leng keng tiếng chuông leng keng


我们滑雪多快乐我们坐在雪橇上
wǒmen huá xuě duō kuài lè wǒmen zuò zài xuě qiāo shàng 
ủa mân hóa xuể tua khoai lưa ủa mân chua chai xuể treo sang
Chúng mình trượt tuyết thật là vui, chúng mình ngồi trên xe trượt tuyết


叮叮当叮叮当铃儿响叮当
  dīng dīng dāng dīng dīng dāng líng ér xiǎng dīng dāng 
Tinh tinh tang tinh tinh tang lính ới xẻng tinh tang
Leng keng leng keng tiếng chuông leng keng


我们滑雪多快乐我们坐在雪橇上
wǒmen huá xuě duō kuài lè wǒmen zuò zài xuě qiāo shàng 
ủa mân hóa xuể tua khoai lưa ủa mân chua chai xuể treo sang
Chúng mình trượt tuyết thật là vui, chúng mình ngồi trên xe trượt tuyết
 
叮叮当嘿
dīng dīng dāng hēi
Tinh tinh tang hây
Leng keng leng keng hey!

 

| Trung tâm Tiếng Trung Ánh Dương