Học tiếng Trung qua bài hát: Mưa gió mịt mù 烟雨濛濛

14/09/2016 09:00
Học tiếng Trung qua bài hát Mưa gió mịt mù 烟雨濛濛 qua lời tiếng Trung, phiên âm, dịch nghĩa và phiên âm bồi

 

Học tiếng Trung qua bài hát: Mưa gió mịt mù 烟雨濛濛

Lời bài hát Mưa gió mịt mù tiếng Trung + phiên âm+ âm bồi+ dịch nghĩa:


我最怕最怕烟雨蒙蒙
wǒ zuì pà zuì pà yān yǔ mēng mēng 
ủa chuây pa chuây pa den ủy mâng mâng
em sợ nhất, sợ nhất là mưa gió mịt mù


看不清看不清你的身影
kàn bù qīng kàn bù qīng nǐ dí shēn yǐng 
khan bu trinh khan bu qing nỉ tờ sân ỉnh
em không thể nhìn rõ nhìn ró bóng hình anh


我曾经曾经对天呼唤
wǒ céng jīng céng jīng duì tiān hū huàn 
ủa chấng chinh chấng chinh tuây thiên hu hoan
em đã từng đã từng gào thét với trời cao


天在哭
tiān zài kū 
thiên chai khu
trời đang khóc


我在哭你在何处
wǒ zài kū nǐ zài hé chù
ủa chai khu, nỉ chai hứa tru
em đang khóc, biết anh ở nơi nao


往事一幕幕伤心一幕幕
wǎng shì yī mù mù shāng xīn yī mù mù 
oảng sư ý mu mu sang xin ý mu mu
từng chuyện từng chuyện xưa đau thương

 

Học tiếng Trung qua các bài hát:

Người đến từ Triều Châu

Tân bến Thượng Hải


你的眼光你的笑伴我今日孤独
nǐ de yǎn guāng nǐ de xiào bàn wǒ jīn rì gū dú 
nỉ tờ dẻn quang nỉ tờ xeo pan ủa chin rư cu tú
ánh mắt nụ cười của anh theo em những ngày cô độc


烟雨一重重山水一重重
yān yǔ yī zhòng zhòng shān shuǐ yī zhòng zhòng 
den ủy y chung chung san suẩy y chung chung
mưa gió trùng trùng, nước non trùng trùng


你的叮咛你的泪是我心中最痛
nǐ de dīng níng nǐ de lèi shì wǒ xīn zhōng zuì tòng 
nỉ tờ tinh nính nỉ tờ lây sư ủa xin chung chuây thung
những lời dặn dò, những giọt nước mắt của anh là nỗi đau lớn nhất trong lòng em


我最怕最怕烟雨蒙蒙
wǒ zuì pà zuì pà yān yǔ mēng mēng 
ủa chuây pa chuây pa den ủy mâng mâng
em sợ nhất, sợ nhất là mưa gió mịt mù


还记得风雨里和你相逢
hái jì dé fēng yǔ lǐ hé nǐ xiāng féng 
hái chi tứa phâng ủy lỉ ủy nỉ xeng phấng
còn nhớ chúng ta gặp nhau trong mưa gió


早知道早知道如此匆匆
zǎo zhī dào zǎo zhī dào rú cǐ cōng cōng 
Chao chư tao chảo chư tao rú chử chung chung
Sớm đã biết chuyện tình sẽ mau chóng qua đi


又何必又何必和你相逢
yòu hé bì yòu hé bì hé nǐ xiāng féng 
Dâu hứa pi dâu hứa pi hứa nỉ xeng phấng
Thì hà tất, hà tất phải gặp anh


往事一幕幕伤心一幕幕
wǎng shì yī mù mù shāng xīn yī mù mù 
oảng sư ý mu mu sang xin ý mu mu
từng chuyện từng chuyện xưa đau thương


你的眼光你的笑伴我今日孤独
nǐ de yǎn guāng nǐ de xiào bàn wǒ jīn rì gū dú 
nỉ tờ dẻn quang nỉ tờ xeo pan ủa chin rư cu tú
ánh mắt nụ cười của anh theo em những ngày cô độc


烟雨一重重山水一重重
yān yǔ yī zhòng zhòng shān shuǐ yī zhòng zhòng 
den ủy y chung chung san suẩy y chung chung
mưa gió trùng trùng, nước non trùng trùng


你的叮咛你的泪是我心中最痛
nǐ de dīng níng nǐ de lèi shì wǒ xīn zhōng zuì tòng 
nỉ tờ tinh nính nỉ tờ lây sư ủa xin chung chuây thung
những lời dặn dò, những giọt nước mắt của anh là nỗi đau lớn nhất trong lòng em
 

| Trung tâm Tiếng Trung Ánh Dương