Học tiếng Trung qua bài hát: Mùa thu lá bay 千言万语 Ngàn Vạn Lời Nói – Đặng Lệ Quân

14/09/2016 08:50
Học tiếng Trung qua bài hát Mùa thu lá bay 千言万语 Ngàn Vạn Lời Nói – Đặng Lệ Quân qua lời tiếng Trung, phiên âm, dịch nghĩa và phiên âm bồi

 

Học tiếng Trung qua bài hát: Mùa thu lá bay 千言万语 Ngàn Vạn Lời Nói – Đặng Lệ Quân


Lời bài hát Mùa thu lá bay tiếng Trung + phiên âm+ âm bồi+ dịch nghĩa:
 

不知 道 为了 什么
bùzhī dào wèile shénme
pu chư tao uây lờ sấn mơ
Em không biết tại vì sao


 忧愁 它 围绕 著 我
yōuchóu tā wéirào zhe wǒ
dâu trấu tha uấy rao chợ ủa
Nỗi phiền muộn cứ vây quanh lấy em


我 每天 都 在 祈祷
wǒ měitiān dōu zài qídǎo
ủa mẩy thiên tâu chai trí tảo
Mỗi ngày em đều cầu nguyện


快 赶 走 爱 的 寂寞
kuài gǎn zǒu ài de jìmò
khoai cản chẩu ai tờ chi mua
Để sự cô đơn lạnh lẽo của tình yêu qua nhanh đi


 那 天 起   你 对 我 说
nà tiān qǐ nǐ duì wǒ shuō
na thiên trỉ nỉ tuây ủa sua
Anh đã từng nói với em


 永远 的 爱 著 我
yǒngyuǎn de ài zhe wǒ
dủng doẻn tờ ai chợ ủa
Sẽ mãi mãi chỉ yêu mình em


千 言 和 万 语 随 浮 云 掠 过
qiān yán hé wàn yǔ suí fú yún lüè guò
tren dén hứa oan ủy suấy phú uýn luê cua
Ngàn lời nói, vạn câu thề giờ chỉ như mây thoáng qua


不知 道 为了 什么
bùzhī dào wèile shénme
pu chư tao uây lờ sấn mơ
Em không biết tại vì sao


 忧愁 它 围绕 著 我
yōuchóu tā wéirào zhe wǒ
dâu trấu tha uấy rao chợ ủa
Nỗi phiền muộn cứ vây quanh lấy em


我 每天 都 在 祈祷
wǒ měitiān dōu zài qídǎo
ủa mẩy thiên tâu chai trí tảo
Mỗi ngày em đều cầu nguyện


 快 赶 走 爱 的 寂寞
kuài gǎn zǒu ài de jìmò
khoai cản chẩu ai tờ chi mua
Để sự cô đơn lạnh lẽo của tình yêu qua nhanh đi

 

不知 道 为了 什么
bùzhī dào wèile shénme
pu chư tao uây lờ sấn mơ
Em không biết tại vì sao


 忧愁 它 围绕 著 我
yōuchóu tā wéirào zhe wǒ
dâu trấu tha uấy rao chợ ủa
Nỗi phiền muộn cứ vây quanh lấy em


我 每天 都 在 祈祷
wǒ měitiān dōu zài qídǎo
ủa mẩy thiên tâu chai trí tảo
Mỗi ngày em đều cầu nguyện


 快 赶 走 爱 的 寂寞
kuài gǎn zǒu ài de jìmò
khoai cản chẩu ai tờ chi mua
Để sự cô đơn lạnh lẽo của tình yêu qua nhanh đi


那 天 起   你 对 我 说
nà tiān qǐ nǐ duì wǒ shuō
na thiên trỉ nỉ tuây ủa sua
Anh đã từng nói với em


 永远 的 爱 著 我
yǒngyuǎn de ài zhe wǒ
dủng doẻn tờ ai chợ ủa
Sẽ mãi mãi chỉ yêu mình em


千 言 和 万 语 随 浮 云 掠 过
qiān yán hé wàn yǔ suí fú yún lüè guò
tre dén hứa oan ủy suấy phú uýn luê cua
Ngàn lời nói, vạn câu thề giờ chỉ như mây thoáng qua


不知 道 为了 什么
bùzhī dào wèile shénme
pu chư tao uây lờ sấn mơ
Em không biết tại vì sao


 忧愁 它 围绕 著 我
yōuchóu tā wéirào zhe wǒ
dâu trấu tha uấy rao chợ ủa
Nỗi phiền muộn cứ vây quanh lấy em


我 每天 都 在 祈祷
wǒ měitiān dōu zài qídǎo
ủa mẩy thiên tâu chai trí tảo
Mỗi ngày em đều cầu nguyện


 快 赶 走 爱 的 寂寞
kuài gǎn zǒu ài de jìmò
khoai cản chẩu ai tờ chi mua
Để sự cô đơn lạnh lẽo của tình yêu qua nhanh đi

 

Xem thêm các bài học:

Học tiếng Trung qua bài hát: Nụ hồng mong manh

 

NHạc hoa lời Việt: mùa thu lá bay


Một ngày sống bên anh sẽ muôn đời 
Dẫu cho mưa rơi đá mòn tháng năm 
Lạy trời được yêu mãi nhau người ơi! 
Đừng mang trái ngang chia lìa lứa đôi 

 

Thế gian ơi! sao nhiều cay đắng 
Tình vẫn đắm say, người cũng xa ta rồi 
Ngồi ôm vết thương lòng đớn đau 
Nghe tình rên xiết trong tim sầu! 

 

Mùa thu lá bay anh đã đi rồi! 
Vỡ tan ôi bao giấc mông lứa đôi 
Giờ đành lìa xa thế nhân sầu đau! 
Hẹn anh kiếp sau ta nhìn thấy nhau!
 

| Trung tâm Tiếng Trung Ánh Dương