Học tiếng Trung qua bài hát: Tình bạn 朋友 – Châu Hoa Kiện

21/08/2016 15:10
Mời các bạn cùng học tiếng Trung qua bài hát Tình bạn 朋友 Péngyǒu

 

Học tiếng Trung qua bài hát: Tình bạn 朋友 Péngyǒu – Châu Hoa Kiện


Lời bài hát Tình bạn + phiên âm+ âm bồi+ dịch nghĩa:

 

这 些 年 一 个 人
zhè xiē nián yī gè rén
trơ xia nén y cưa rấn
những năm qua có một người
 
风 也 过 雨 也 走
fēng yě guò yǔ yě zǒu
phâng dể cua ủy dể chẩu
vượt qua bao mưa gió
 
有 过 泪 有 过 错
yǒu guò lèi yǒu guò cuò
dẩu cua lây dẩu cua chua
từng rơi lệ từng phạm sai lầm
 
还 记 得 坚 持 什么
hái jì de jiān chí shén me
hái chi tứa chén trứ sấn mơ
vẫn luôn kiên định như thế
 
真 爱 过 才 会 懂
zhēn ài guò cái huì dǒng
chân ai cua chái huây tủng
nếu từng yêu thương thật lòng thì mới hiểu được
 
会 寂 寞 会 回 首
huì jì mò huì huí shǒu
huây chi mua huây huấy sẩu
mới thấy cô đơn mới quay đầu nhìn lại
 
终 有 梦 终 有 你 在 心 中
zhōng yǒu mèng zhōng yǒu nǐ zài xīn zhōng
chung dẩu mâng chung dẩu nỉ chai xin chung
từng có một giấc mơ, từng có bạn ở trong tim
 
朋 友 一 生 一 起 走
péng yǒu yī shēng yī qǐ zǒu
pấng dẩu y sâng y trỉ chẩu
bạn bè một đời chung bước
 
那 些 日 子 不 再 有
nà xiē rì zi bù zài yǒu
na xia rư chự bú chai dẩu
những ngày tháng đó sẽ không có lại được đâu
 
一 句 话 一 辈 子
yī jù huà yī bèi zi
ý chuy hoa y bây chư
một câu nói theo ta suốt cả đời
 
一 生 情 一 杯 酒
yī shēng qíng yī bēi jiǔ
y sâng trính y pây chiểu
tình cảm một đời, một chén rượu
 
朋 友 不 曾 孤 单 过
péng yǒu bù céng gū dān guò
pấng dẩu pu chấng cu tan cua
có bè bạn sẽ không cô đơn
 
一 声 朋 友 你 会 懂
yī shēng péng yǒu nǐ huì dǒng
y sâng pấng dẩu nỉ huây tủng
một tiếng bạn bè bạn sẽ hiểu
 
还 有 伤 还 有 痛
hái yǒu shāng hái yǒu tòng
hái dẩu sang hái dẩu thung
đau thương vẫn còn
 
还 要 走 还 有 我
hái yào zǒu hái yǒu wǒ
hái dao chẩu hái dẩu ủa
vẫn phải bước tiếp và có tôi luôn bên bạn
 

| Trung tâm Tiếng Trung Ánh Dương