Học tiếng Trung qua bài hát Vẫn mãi yêu em 依然愛你

30/07/2016 15:40
Anh vẫn mãi yêu em, hay có lẽ do duyên trời sắp đặt. Dù ngày tháng trôi qua cũng không ai có thể thay thế

 

Học tiếng Trung qua bài hát Vẫn mãi yêu em 依然愛你 Yīrán ài nǐ

 

Anh vẫn mãi yêu em, đó chính là con đường duy nhất, Anh vẫn trân trọng niềm hạnh phút trong từng phút giây. Mỗi hơi thở, cử chỉ, nét mặt của em. Dù ngày tháng trôi qua cũng không ai có thể thay thế... Đó là những lời ca sâu lắng của bài hát Vẫn mãi yêu em mà Tiếng Trung Ánh Dương gửi tới các bạn trong bài học ngày hôm nay. Chúng ta cùng học tiếng Trung qua bài hát đầy tình cảm này nhé. 

 

Lời bài hát+ phiên âm+ âm bồi+ dịch nghĩa:

 

一闪一闪亮晶晶 留下岁月的痕迹
yī shǎn yī shǎn liàng jīng jīng liú xià suì yuè de hén jì
Y sản y sản leng chinh chinh liếu xe suây duê tờ hấn chi
Những ngôi sao lấp lánh trên trời cao lưu lại những dấu vết của tháng năm

 

我的世界的重心 依然还是你
wǒ de shì jiè de zhòng xīn yī rán hái shì nǐ
ủa tờ sư chia tờ chung xin y rán hái sư nỉ
Điều quan trọng nhất trong thế giới của anh vẫn là em

 

一年一年又一年 飞逝尽在一转眼
yī nián yī nián yòu yī nián fēi shì jìn zài yī zhuǎn yǎn
y nén y nén dâu y nén phây sư chin chai y chuản dẻn
Năm tháng qua đi, tất cả vụt qua trong nháy mắt

 

唯一永远不改变 是停的改变
wéi yī yǒng yuǎn bù gǎi biàn shì bù tíng de gǎi biàn
Uấy y dúng doẻn pu cải ben sư pu thính tờ cải ben
Điều duy nhất không thay đổi chính là sự thay đổi không ngừng

 

我不像从前的自己 你也有点不像你
wǒ bú xiàng cóng qián de zì jǐ nǐ yě yǒu diǎn bú xiàng nǐ
ủa bú xeng chúng chén tờ chư chỉ ní dế dẩu tẻn pú xeng nỉ
Anh đã không còn là anh như trước đây và em cũng khác xưa


但在我眼中你的笑 依然的美丽
dàn zài wǒ yǎn zhōng nǐ de xiào yī rán de měi lì 
Tan chai úa dẻn chung nỉ tờ xeo y rán tờ mẩy li
Nhưng nụ cười của em trong mắt anh thì vẫn mãi tuyệt mỹ


这次只能往前走 一个方向顺时钟
zhè cì zhǐ  néng wǎng qián zǒu yí gè fāng xiàng shùn shí zhōng 
Trơ chư chử nấng oảng chén chẩu ý cưa phang xeng suân sứ chung
Chúng ta chỉ có thể theo dòng thời gian hướng đến một nơi nào đó ở tương lai


不知道还要多久 所以要让你懂
bù zhī dào hái yào duō jiǔ suǒ yǐ yào ràng nǐ dǒng 
Bu chư tao hái dao tua chiểu súa ỷ yao rang ní tủng
Không biết sẽ đến bao giờ, nên cần cho em biết


我依然你 就是唯一的退路
wǒ yī rán ài nǐ jiù shì wéi yī de tuì lù 
ủa y rán ai nỉ chiêu sư uấy y tờ thuây lu
Anh vẫn mãi yêu em, đó chính là con đường duy nhất


我依然珍惜 时时刻刻的幸福
wǒ yī rán zhēn xī shí shí kè kè de xìng fú
ủa y rán chân xi sứ sứ khưa khưa tờ xinh phú
Anh vẫn trân trọng niềm hạnh phút trong từng phút giây


你每个呼吸 每个动作 每个表情
nǐ měi gè hū xī měi gè dòng zuò měi gè biǎo qíng 
Nỉ mẩy cưa hu xi mẩy cưa tung chua mẩy cưa pẻo trính
Mỗi hơi thở, cử chỉ, nét mặt của em


到最后一定会依然爱你
dào zuì hòu yī dìng huì yī rán ài nǐ
Tao chui hâu ý tinh huây y rán ai nỉ
Đến cuối cùng anh nhất định sẽ vẫn yêu em


依然爱你 依然爱你
yī rán ài nǐ yī rán ài nǐ 
Y rán ai nỉ y rán ai nỉ
Vẫn yêu em, mãi yêu em


我不像从前的自己 你也有点不像你
wǒ bú xiàng cóng qián de zì jǐ nǐ yě yǒu diǎn bú xiàng nǐ
ủa pú xeng chúng chén tờ chư chỉ nỉ dể dẩu tẻn pú xeng nỉ
Anh đã không còn là anh như trước đây và em cũng khác xưa


但在我眼中你的笑 依然的美丽
dàn zài wǒ yǎn zhōng nǐ de xiào yī rán de měi lì 
Tan chai ủa dẻn chung nỉ tờ xeo y rán tờ mẩy li
Nhưng nụ cười của em trong mắt anh thì vẫn mãi tuyệt mỹ


这次只能往前走一个方向顺时钟
zhè cì zhǐ néng wǎng qián zǒu yī gè fāng xiàng shùn shí zhōng
Trơ sư chử nấng oảng chén chẩu ý cưa phang xeng suân sứ chung
Chúng ta chỉ có thể theo dòng thời gian hướng đến một nơi nào đó ở tương lai


不知道还要多久 所以要让你懂
bù zhī dào hái yào duō jiǔ suǒ yǐ yào ràng nǐ dǒng
Bu chư tao hái dao tua chiểu súa ỷ dao rang nỉ tủng
Không biết sẽ đến bao giờ, nên cần cho em biết


我依然爱你 就是唯一的退路
wǒ yī rán ài nǐ jiù shì wéi yī de tuì lù 
ủa y rán ai nỉ chiêu sư uấy y tờ thuây lu
Anh vẫn mãi yêu em, đó chính là con đường duy nhất


我依然珍惜 时时刻刻的幸福
wǒ yī rán zhēn xī shí shí kè kè de xìng fú
ủa y rán chân xi sứ sứ khưa khưa tờ xinh phú
Anh vẫn trân trọng niềm hạnh phút trong từng phút giây


你每个呼吸 每个动作 每个表情
nǐ měi gè hū xī měi gè dòng zuò měi gè biǎo qíng 
Nỉ mẩy cưa hu xi mẩy cưa tung chua mẩy cưa pẻo trính
Mỗi hơi thở, cử chỉ, nét mặt của em


到最后一定会依然爱你
dào zuì hòu yī dìng huì yī rán ài nǐ
Tao chui hâu ý tinh huây y rán ai nỉ
Đến cuối cùng anh nhất định sẽ vẫn yêu em


依然爱你 依然爱你
yī rán ài nǐ yī rán ài nǐ 
Y rán ai nỉ y rán ai nỉ
Vẫn yêu em, mãi yêu em


我依然爱你 或许是命中注定
wǒ yī rán ài nǐ huò xǔ shì mìng zhōng zhù dìng
ủa y rán ai nỉ huo xủy sư minh chung chu tinh
Anh vẫn mãi yêu em, hay có lẽ do duyên trời sắp đặt


多年之后 任何人都无法代替
duō nián zhī hòu rèn hé rén dōu wú fǎ dài tì 
Tua nén chư hâu rân hứa rấn tâu ú phả tai thi
Dù ngày tháng trôi qua cũng không ai có thể thay thế


那些时光 是我这一辈子 最美好的
nà xiē shí guāng shì wǒ zhè yī bèi zǐ zuì měi hǎo de 
Na xia sứ quang sư ủa trơ bây chự chui mấy hảo tờ
Khoảnh khắc này chính là khoảnh khắc đẹp nhất trong đời anh


那些回忆 依然无法忘记 
nà xiē huí yì yī rán wú fǎ wàng jì 
Na xia huấy y y rán ú phả oang chi
Ký ức này, anh sẽ không bao giờ quên


我依然爱你 就是唯一的退路
wǒ yī rán ài nǐ jiù shì wéi yī de tuì lù 
ủa y rán ai nỉ chiêu sư uấy y tờ thuây lu
Anh vẫn mãi yêu em, đó chính là con đường duy nhất


我依然珍惜 时时刻刻的幸福
wǒ yī rán zhēn xī shí shí kè kè de xìng fú
ủa y rán chân xi sứ sứ khưa khưa tờ xinh phú
Anh vẫn trân trọng niềm hạnh phút trong từng phút giây


你每个呼吸 每个动作 每个表情
nǐ měi gè hū xī měi gè dòng zuò měi gè biǎo qíng 
Nỉ mẩy cưa hu xi mẩy cưa tung chua mẩy cưa pẻo trính
Mỗi hơi thở, cử chỉ, nét mặt của em


到最后一定会依然爱你
dào zuì hòu yī dìng huì yī rán ài nǐ
Tao chui hâu ý tinh huây y rán ai nỉ
Đến cuối cùng anh nhất định sẽ vẫn yêu em


你每个呼吸 每个动作 每个表情
nǐ měi gè hū xī měi gè dòng zuò měi gè biǎo qíng 
Nỉ mẩy cưa hu xi mẩy cưa tung chua mẩy cưa pẻo trính
Mỗi hơi thở, cử chỉ, nét mặt của em


到永远一定会依然爱你
dào yǒng yuǎn yī dìng huì yī rán ài nǐ
Tao dủng doẻn ý tinh huây y rán ai nỉ
Mãi mãi anh sẽ chỉ yêu mỗi em
 

| Trung tâm Tiếng Trung Ánh Dương