Học tiếng Trung qua bài hát: Tân Bến Thượng Hải

09/09/2016 14:50
Học tiếng Trung qua bài hát Tân Bến Thượng Hải qua lời tiếng Trung, phiên âm, dịch nghĩa và phiên âm bồi

 

Học tiếng Trung qua bài hát: Tân Bến Thượng Hải

Lời bài hát Tân Bến Thượng Hải tiếng Trung + phiên âm+ âm bồi+ dịch nghĩa:


浪奔 浪流 
làng bēn làng liú 
Lang pân lang liếu
sóng dâng sóng trào 

 

万里江海点点星光耀 
wàn lǐ jiāng hǎi diǎn diǎn xīng guāng yào 
Oan lỉ cheng hải tẻn tẻn xinh quang dao
giữa sông biển như ngàn sao lấp lánh 

 

人间事 多纷扰 
rén jiān shì duō fēn rǎo 
Rấn chen sư tua phân rảo
kiếp nhân sinh đầy biến động 

 

化作滚滚东逝波涛 
huà zuò gǔn gǔn dōng shì bō tāo 
Hoa chua quẩn quẩn tung sư pua thao
rồi cũng xuôi theo dòng chảy về phương Đông 

 

有泪 有笑 
yǒu lèi yǒu xiào 
Dẩu lây dẩu xeo
khóc đó, cười đó 

 

浪里浮沉着悲喜煎熬 
làng lǐ fú chén zhāo bēi xǐ jiān áo 
Lang lỉ phú trấn trao pây xỉ chen áo
như dòng nước thoái trào theo cuộc trần ai 


鸿飞 泥沼 
hóng fēi ní zhǎo 
Hóng phây ní tráo
như nhạn phi khỏi hồ 

 

转眼间谁能记牢 
zhuǎn yǎn jiān shéi néng jì láo 
choản dẻn chen sấy nấng chi láo
trong chớp mắt ai thấy được không 

 

爱你恨你 
ài nǐ hèn nǐ 
Ai nỉ hân nỉ
yêu em hận em 

 

有谁知晓 
yǒu shéi zhī xiǎo 
Dẩu sấy chư xẻo
có ai hiểu được lòng anh 

 

情似水无处可逃 
qíng sì shuǐ wú chù kě táo 
Trính sư suẩy ú tru khửa tháo
tình yêu như dòng nước không lối thoát 

 

走千山 绕千道 
zǒu qiān shān rào qiān dào 
Trẩu tren san rao tren tao
trôi qua ngàn núi, chảy đi ngàn phương 

 

直到天上万里云霄 
zhí dào tiān shàng wàn lǐ yún xiāo 
Chứ tao thiên sang oan lỉ uýn xeo
rồi cũng hóa tan thành mây trên trời 

 

人生路 路迢迢 
rén shēng lù lù tiáo tiáo 
Rấn sâng lu lu théo théo
đường nhân thế là một đoạn đường dài 

 

谁道自古英雄多寂寥 
shéi dào zì gǔ yīng xióng duō jì liáo 
Sấy tao chư củ ying xúng tua chi léo
từ ngàn xưa đã bảo rằng anh hùng nào không tịch liêu 

 

若一朝 看透了 
ruò yī cháo kàn tòu le 
Rua y tráo khan thâu lờ
một ngày nào đó khi hiểu ra rồi 

 

人生清风争多少 
rén shēng qīng fēng zhēng duō shǎo 
Rấn sâng trinh phâng châng tua sảo
kiếp nhân sinh cũng chỉ là hư không
 

| Trung tâm Tiếng Trung Ánh Dương