Học tiếng Trung qua bài hát: Hoa Rơi 落花 Luòhuā

19/09/2016 15:10
Học tiếng Trung qua bài hát Hoa Rơi 落花 Luòhuā phim Mỹ nhân tâm kế qua lời tiếng Trung, phiên âm, dịch nghĩa và phiên âm bồi

 

Học tiếng Trung qua bài hát: Hoa Rơi 落花 Luòhuā

Lời bài hát Hoa Rơi tiếng Trung + phiên âm+ âm bồi+ dịch nghĩa:

 

Học tiếng Trung qua bài hát: Họa tâm

Học tiếng Trung qua bài hát: Hoàng hôn


花開的時候最珍貴花落了就枯萎
huā kāi de shí hou zuì zhēn guì huā luò le jiù kū wěi
Hoa khai tờ sứ hâu chuây chân quây hoa lua lờ chiêu khu uẩy
Hoa nở chờ đến đêm lại tàn héo rụng rơi xuống

 

錯過了花期花怪誰花需要人安慰
cuò guò le huā qī huā guài shuí huā xū yào rén ān wèi
Chua cua lờ hoa tri hoa goai suấy hoa xuy dao rấn an uây
Đã quá kỳ hoa nở có thể trách ai hoa cần người an ủi

 

一 生 要 哭 多 少 回 才 能 不 流 淚
yì shēng yào kū duō shǎo huí cái néng bù liú lèi
Y sâng dao khu tua sảo huấy chái nấng pu liếu lây
Một đời phải khóc bao nhiêu khi quay về mới không lưu lại nước mắt

 

一 生 要 流 多 少 淚 才 能 不 心 碎
yì shēng yào liú duō shǎo lèi cái néng bù xīn suì
Y sâng dao liếu tua sảo lây chái nấng pu xin xuây
Một đời phải khóc bao nhiêu mới có thể không làm trái tim tan nát

 

我眼角眉梢的憔悴沒有人看得會
wǒ yán jiǎo méi shāo de qiáo cuì méi yǒu rén kàn dé huì
ủa dén chẻo mấy sao tờ tréo chuây mấy dẩu rấn khan tứa huây
Khoé mắt sau chân mày không ai thấy được sự tiều tuỵ

 

當初的誓言太完美像落花滿天飛
Dāngchū de shìyán tài wánměi xiàng luòhuā mǎntiānfēi
tang tru tờ sư dén thai oán mẩy xeng luô hoa mản thiên phây
Khi ấy lời thề rất hoàn mỹ tựa như cánh hoa bay trên trời

 

冷冷的夜裡北風吹找不到人安慰
lěng lěng de yè lǐ běi fēng chuī zhǎo bú dào rén ān wèi
Lẩng lẩng tờ dê lỉ pẩy phâng chuây chảo pú tao rấn an uây
Gió bắc lạnh lùng thổi không tìm một người an ủi

 

當初的誓言太完美讓相思化成灰
dāng chū de shì yán tài wán měi ràng xiāng sī huà chéng huī
Tang tru tờ sư dén thai oán mẩy rang xeng sư hoa trấng huây
Khi ấy lời thề hoàn mỹ ấy khiến cho tương tư hoá thành tro tàn

 

一 生 要 幹 多 少 杯 才 能 不 喝 醉
yì shēng yào gān duō shǎo bēi cái néng bù hē zuì
Y sâng dao can tua sảo pây chái nấng bu hưa chuây
Một đời phải uống bao nhiêu rượu mới có thể không say

 

一 生 要 醉 多 少 回 才 能 不 怕 黑
yì shēng yào zuì duō shǎo huí cái néng bú pà hēi
Y sâng yao chuây tua sảo huấy chái nấng bú pa hây
Một đời phải say bao nhiêu khi về mới có thể không còn sợ đêm tối.

 

| Trung tâm Tiếng Trung Ánh Dương