Tiếng Trung giao tiếp trong công xưởng

11/04/2019 03:10
Nắm vững những từ vựng và các câu giao tiếp tiếng Trung trong công xưởng sẽ giúp bạn có nhiều lợi thế trong công việc nếu bạn đang làm việc trong một công xưởng tại Trung Quốc

Tiếng Trung trong công xưởng

Tiếng Trung giao tiếp trong công xưởng

Nắm vững những từ vựng và các câu giao tiếp tiếng Trung trong công xưởng sẽ giúp bạn có nhiều lợi thế trong công việc nếu bạn đang làm việc trong một công xưởng tại Trung Quốc. Trong bài học hôm nay, Tiếng Trung Ánh Dương giới thiệu tới các bạn những từ vựng tiếng Trung về công xưởng và những câu tiếng Trung giao tiếp cơ bản nhất trong công xưởng. Hy vọng bài học sẽ giúp ích cho các bạn trong quá trình làm việc của mình.

Từ vựng tiếng Trung chủ đề nhà máy, xí nghiệp
Xin nghỉ ốm bằng tiếng Trung
Xin tan ca làm sớm

A. Một số từ vựng tiếng Trung liên quan đến công xưởng

1. 工厂 /gōngchǎng/: Công xưởng, xưởng, nhà máy
2. 经理 /jīnglǐ/: Quản lý, giám đốc
3. 总经理 /zǒng jīnglǐ/: Tổng giám đốc
4. 厂长 /chǎng zhǎng/: Xưởng trưởng, quản đốc
5. 班组长 /bānzǔ zhǎng/: Ca trưởng
6. 仓库保管员 /cāngkù bǎoguǎn yuán/: Thủ kho
7. 出纳员 /chūnà yuán/: Thủ quỹ
8. 技师 /jìshī/: Kỹ sư, kỹ thuật viên
9. 工段长 /gōngduàn zhǎng/: Công đoạn trưởng
10. 工人 /gōngrén/: Công nhân
11. 计件工 /jìjiàn gōng/: Công nhân hưởng lương theo sản phẩm
12. 临时工 /línshí gōng/: Công nhân thời vụ
13. 仓库 /cāngkù/: Kho
14. 出勤计时员 /chūqín jìshí yuán/: Nhân viên chấm công
15. 炊事员 /chuīshì yuán/: Nhân viên nhà bếp
16. 夜班 /yèbān/: Ca tối
17. 中班 /zhōng bān/: Ca giữa
18. 日班 /rì bān/: Ca ngày
19. 早班 /zǎo bān/: Ca sớm
20. 加班 /jiābān/: Tăng ca, làm thêm giờ
21. 开夜车 /kāiyèchē/: Làm đêm, làm thâu đêm
22. 工资水平 /gōngzī shuǐpíng/: Mức lương
23. 加班工资 /jiābān gōngzī/: Lương tăng ca, lương làm thêm giờ
24. 月工资 /yuè gōngzī/: Lương tính theo tháng
25. 日工资 /rì gōngzī/: Lương tính theo ngày
26. 计件工资 /jìjiàn gōngzī/: Lương tính theo sản phẩm
27. 年工资 /nián gōngzī/: Lương tính theo năm
28. 工厂食堂 /gōngchǎng shítáng/: Bếp ăn nhà máy
29. 工厂小卖部 /gōngchǎng xiǎomàibù/: Canteen nhà máy
30. 出勤 /chūqín/: Đi làm (đúng thời gian quy định)
31. 解雇 /jiěgù/: Đuổi việc, sa thải, giãn thợ
32. 炒鱿鱼 /chǎoyóuyú/: Sa thải
33. 缺勤 /quēqín/: Nghỉ làm, nghỉ việc (trong một buổi làm việc nhất định)
34. 病假 /bìngjià/: Nghỉ ốm
35. 产假 /chǎnjià/: Nghỉ đẻ

Xem video bài học từ vựng tiếng Trung trong công xưởng

B. Một số mẫu câu tiếng Trung thường dùng trong công xưởng

1. Chào hỏi cấp trên

- ……,您好!/ ……, nín hǎo!
VD: 王经理,您好! (Xin chào giám đốc Vương)
陈厂长,您好!(Chào quản đốc Trần)

- ……,早上/中午/下午好!/ ……, zǎoshang / zhōngwǔ / xiàwǔ hǎo! (Chào buổi sáng / buổi trưa, buổi chiều)
VD: 王经理,早上好!(Chào buổi sáng, giám đốc Vương)

2. Xin nghỉ phép

- ……,我今天想请假 /……, wǒ jīntiān xiǎng qǐngjià (Tôi xin nghỉ phép ngày hôm nay)
VD: 王经理,我身体不舒服,我今天想请假Wáng jīnglǐ, wǒ shēntǐ bú shūfú, wǒ jīntiān xiǎng qǐngjià (Giám đốc Vương, tôi thấy trong người hơi khó chịu, tôi xin nghỉ phép ngày hôm nay.)

- ……,我想请两天/三天家 / ……, wǒ xiǎng qǐng liǎng tiān/sān tiān jiā (Tôi muốn xin nghỉ phép 2/3 ngày)
VD: 王经理,我儿子生病了,所以我想请两天假Wáng jīnglǐ, wǒ ér zǐ shēngbìngle, suǒyǐ wǒ xiǎng qǐng liǎng tiān jiǎ (Giám đốc Vương, con trai tôi bị bệnh rồi, tôi muốn xin nghỉ phép hai ngày.)

- 向……请假 / xiàng……qǐngjià (Xin ai cho nghỉ phép)
VD: 你得向厂长请假吧Nǐ děi xiàng chǎng zhǎng qǐngjià ba (Cậu phải xin quản đốc cho nghỉ phép đấy.)

- ……,我想请病假/婚假/产假 /……, wǒ xiǎng qǐng bìngjià/hūnjiǎ/chǎnjià (Tôi muốn xin nghỉ bệnh/ nghỉ kết hôn/ nghỉ đẻ/…)

3. Giao việc cho cấp dưới

- 你帮我……
VD:
你帮我把这份文件交给王厂长
 Nǐ bāng wǒ bǎ zhè fèn wénjiàn jiāo gěi wáng chǎng zhǎng
 Anh giúp tôi đem tài liệu này nộp cho quản đốc Vương.

4. Xin đến muộn

- 老板,请允许我今天要晚三十分钟 / lǎobǎn, qǐng yǔnxǔ wǒ jīntiān yào wǎn sānshí fēnzhōng (Sếp ơi, cho phép em hôm nay đến muộn 30 phút ạ)
- 我晚点可以吗?我只会晚一个小时 / wǒ wǎndiǎn kěyǐ ma? Wǒ zhǐ huì wǎn yīgè xiǎoshí (Tôi đến muộn một chút được không? Tôi chỉ đến muộn 1 tiếng thôi)
- 请允许我来晚一个小时好吗?/ Qǐng yǔnxǔ wǒ lái wǎn yígè xiǎoshí hǎo ma? (Xin phép cho tôi đến muộn một tiếng được không?)

5. Xin về sớm

- 我在家里有一件急事。我早点走可以吗?/ Wǒ zài jiā li yǒuyī jiàn jíshì. Wǒ zǎodiǎn zǒu kěyǐ ma? (Nhà tôi xảy ra việc đột xuất nên tôi có thể về sớm một chút được không?)
- 我头痛得厉害。我今天早点下班可以吗?/ Wǒ tóutòng dé lìhài. Wǒ jīntiān zǎodiǎn xiàbān kěyǐ ma? (Tôi thấy đau đầu kinh khủng, tôi xin về sớm hôm nay có được không?)
- 我感觉不舒服。我想我应该休息一下。我今天早点回家可以吗?/ Wǒ gǎnjué bú shūfú. Wǒ xiǎng wǒ yīnggāi xiūxí yīxià. Wǒ jīntiān zǎodiǎn huí jiā kěyǐ ma? (Tôi cảm thấy không khỏe lắm. Tôi nghĩ mình cần nghỉ ngơi một chút. Liệu tôi có thể xin về nhà sớm được không?)
- 我儿子生病了,我得去学校接他。这样可以吗?/ Wǒ ér zǐ shēngbìngle, wǒ dé qù xuéxiào jiē tā. Zhèyàng kěyǐ ma? (Con trai tôi bị ốm và tôi phải đến trường đón thằng bé. Tôi xin về sớm có được không?)

6. Xin thôi việc

- 我很喜欢和你一起工作。但是,出于个人原因,我不能再在这里工作了 / Wǒ hěn xǐhuān hé nǐ yīqǐ gōngzuò. Dànshì, chū yú gèrén yuányīn, wǒ bùnéng zài zài zhèlǐ gōngzuòle (Tôi rất thích làm việc với ngài. Tuy nhiên do một số lý do cá nhân, tôi không thể tiếp tục làm việc ở đây được nữa.)

- 我一直在努力,但我觉得我做不到这份工作 / Wǒ yīzhí zài nǔlì, dàn wǒ juédé wǒ zuò bù dào zhè fèn gōngzuò (Tôi vẫn luôn cố găng, nhưng tôi nghĩ mình không đủ khả năng làm công việc này) 

- 我辞职是因为我想尝试一些不同的东西 / Wǒ cízhí shì yīnwèi wǒ xiǎng chángshì yīxiē bùtóng de dōngxī (Tôi xin nghỉ việc vì tôi muốn thử một công việc khác.)

Video bài học các mẫu câu giao tiếp trong công xưởng

7. Một số mẫu câu khác thưởng dùng tại công xưởng

- 生产线是全自动的 / Shēngchǎnxiàn shì quán zìdòng de (Dây chuyền sản xuất ở đây hoàn toàn tự động)
- 您要不要走过来看看我们的操作演示?/ Nín yào bùyào zǒu guòlái kàn kàn wǒmen de cāozuò yǎnshì? (Ngài có muốn tham quan dây chuyền sản xuất của chúng tôi không?)
- 工厂中雇佣了男女工人 / Gōngchǎng zhōng gùyōngle nánnǚ gōngrén (Trong công xưởng có tuyển dụng cả công nhân nam và nữ.)
- 从厨房开始打扫 / Cóng chúfáng kāishǐ dǎsǎo (Dọn dẹp từ nhà bếp đi)
- 什么时候完工?/ Shénme shíhòu wángōng? (Khi nào thì xong việc?)
- 慢慢来 / Màn man lái (Từ từ thôi)
- 小心 / Xiǎoxīn (Cẩn thận)
- 快一点 / Kuài yīdiǎn (Nhanh tay lên)
- 早班从7点半开始 / Zǎo bān cóng 7 diǎn bàn kāishǐ (Ca sáng sẽ bắt đầu từ 7h30)
- 注意安全 / Zhùyì ānquán (Chú ý an toàn!)
- 请戴上安全帽!/ Qǐng dài shàng ānquán mào! (Hãy đội mũ bảo hộ đi)
- 这将在5天内完成 / Zhè jiàng zài 5 tiānnèi wánchéng (Chúng tôi sẽ hoàn thành công việc trong 5 ngày)
- 到这个月底,我们将已实现我们的计划 / Dào zhège yuèdǐ, wǒmen jiāng yǐ shíxiàn wǒmen de jìhuà (Đến cuối tháng này thì chúng tôi sẽ hoàn thành kế hoạch đã đặt ra.)
- 这个物料号是谁管?/ Zhège wùliào hào shì shéi guǎn? (Mã liệu này do ai quản lý?)
- 你把这个料号盘点一下吧 / Nǐ bǎ zhège liào hào pándiǎn yīxià ba! (Cậu kiểm kê lại mã liệu này đi)
- 生产部门打电话过来 / Shēngchǎn bùmén dǎ diànhuà guòlái (Bộ phận sản xuất gọi điện tới)
- 我马上去盘点 / Wǒ mǎshàng qù pándiǎn (Tôi đi kiểm tra ngay đây)
- 数量跟系统一样 / Shùliàng gēn xìtǒng yīyàng (Số liệu khớp với hệ thống)
- 下班之前要安排好工作吧 / Xiàbān zhīqián yào ānpái hǎo gōngzuò ba (Trước khi tan làm thì nhớ sắp xếp ổn thỏa công việc nhé)
- 把工作交给夜班吧 / Bǎ gōngzuò jiāo gěi yèbān ba (Giao công việc cho ca đêm đi)
- 您可以把我薪水加一点吗?/ Nín kěyǐ bǎ wǒ xīnshuǐ jiā yīdiǎn ma? (Sếp có thể tăng lương cho em một chút được không?)
- 我的加班公司你算错了 / Wǒ de jiābān gōngsī nǐ suàn cuòle (Chị tính sai lương làm thêm giờ của tôi rồi)

Hy vọng bài viết này đã cung cấp cho các bạn những kiến thức tiếng Trung thật hữu ích. Chúc các bạn học tốt!
 

| Trung tâm Tiếng Trung Ánh Dương