Con trai mệt hơn hay con gái mệt hơn

10/10/2018 08:40
Trong cuộc sống hiện đại, cả nam giới lẫn nữ giới đều phải chịu nhiều áp lực từ cuộc sống, gia đình, công việc và ai sẽ là người mệt mỏi hơn. Hãy thảo luận chủ đề này qua bài học tiếng Trung ngày hôm nay nhé

Con trai mệt hơn hay là con gái mệt hơn

 

Con trai mệt hơn hay là con gái mệt hơn

 

Chào các bạn, hôm nay Tiếng trung Ánh Dương xin được giới thiệu đến các bạn một chủ đề tranh luận khá thú vị, đó là làm con trai mệt hơn hay làm con gái mệt hơn? Trong cuộc sống hiện đại, cả nam giới lẫn nữ giới đều phải chịu nhiều áp lực từ cuộc sống, gia đình, công việc. Vậy ai là người mệt mỏi hơn, cần được chia sẻ nhiều hơn. Hãy cùng theo dõi bài học và tranh luận thử xem nhé

 

37 điều con trai rất ghét ở con gái

22 điều con gái rất ghét ở con trai

Cách phát biểu ý kiến cá nhân tiếng Trung

Cách biểu đạt sự đồng ý, đồng tình trong tiếng Trung


Trước tiên chúng ta học một số mẫu câu về cách đề cập tới chủ đề định trao đổi.

 

- 当今社会男人更累还是女人更累?
/dāng jīn shèhuì nán rén gēng lèi hái shì nǚ rén gēng lèi/
Trong xã hội hiện nay đàn ông mệt hơn hay phụ nữ mệt hơn?

 

- 当今社会男人和女人谁更累?
/dāng jīn shèhuì nán rén hé nǚ rén shuí gēng lèi/
Trong xã hội hiện nay đàn ông và phụ nữ ai mệt hơn?

 

- 当今社会是男人更累些还是女人更累些?
/dāng jīn shèhuì shì nán rén gēng lèi xiē hái shì nǚ rén gēng lèi xiē/
Trong xã hội hiện nay đàn ông mệt hơn hay là phụ nữ mệt hơn? 

 

- 现代社会究竟谁更累?男人还是女人?
/xiàndài shèhuì jiū jìng shuí gēng lèi ?nán rén hái shì nǚ rén/
Trong xã hội hiện đại rốt cục ai mệt hơn? Đàn ông hay phụ nữ?

 

- 到底是男人累?还是女人累?
/dào dǐ shì nán rén lèi ? hái shì nǚ rén lèi/
Rốt cuộc làm đàn ông mệt? hay là làm phụ nữ mệt? 

 

- 我觉得女人/男人更累因为...
/wǒ juédé nǚ rén/nán rén gēng lèi yīn wèi . . ./
Tôi cảm thấy phụ nữ/đàn ông mệt hơn, bởi vì … 

 

- 我个人觉得....
/wǒ gè rén jué dé . . . ./
Cá nhân tôi cho rằng…. 

 

- 依我看....
/yī wǒ kàn . . . ./
Theo như tôi thấy….


男人的负担: /nán rén de fù dān/: gánh nặng của người đàn ông

 

• 男人活得比女人更累: 
/nán rén huó dé bǐ nǚ rén gēng lèi/
Làm đàn ông mệt hơn làm phụ nữ.


• 从小就要学会坚强自立: 
/cóng xiǎo jiù yào xué huì jiānqiáng zì lì/
Từ nhỏ đã phải học cách sống mạnh mẽ độc lập .


• 再苦再累也不能脆弱,不能哭: 
/zài kǔ zài lèi yě bù néng cuì ruò, bù néng kū/
Có khổ có mệt đến mấy cũng không được yếu đuối, không được khóc. 


• 父母要求比较严格: 
/fù mǔ yào qiú bǐ jiào yán gé/
Bố mẹ yêu cầu tương đối nghiêm khắc

 

• 父母的期望都寄在自己身上: 
/fù mǔ de qī wàng dōu jì zài zìjǐ shēn shàng/

Kì vọng của bố mẹ đều gửi gắm ở mình.

 

• 男人需要应付的事情比女人要多: 
/nán rén xū yào yīngfù de shìqíng bǐ nǚ rén yào duō/
Chuyện mà đàn ông phải ứng phó nhiều hơn phụ nữ.


• 男人必须比女人更努力

 /nán rén bì xū bǐ nǚ rén gēng nǔ lì/

Đàn ông bắt buộc phải cố gắng nỗ lực hơn phụ nữ.

 

• 就业压力: /jiù yè yā lì/: áp lực việc làm
• 拼命工作: /pīn mìng gōng zuò/: làm việc bạt mạng
• 给自己的家庭最好的生活: /gěi zì jǐ de jiātíng zuì hǎo de shēnghuó/: đem lại cuộc sống tốt đẹp nhất cho gia đình.
• 作为家庭的依靠: /zuò wéi jiā tíng de yī kào/: là chỗ dựa của gia đình
• 赚钱养家人: /zhuàn qián yǎng jiā rén/: kiếm tiền nuôi người nhà
• 供养和保护他的家庭: /gōng yǎng hé bǎo hù tā de jiātíng/: nuôi dưỡng và bảo vệ gia đình của anh ấy.
• 教育孩子: /jiào yù háizi/: giáo dục con cái
• 帮妻子做家务: /bāng qīzi zuò jiāwù/: giúp vợ làm việc nhà
• 肩上压着沉重的担子: /jiān shàng yā zhe chén zhòng de dān zi/: trọng trách đè nặng trên vai 
• 男性要努力工作,为事业拼搏: /nán xìng yào nǔ lì gōng zuò, wèi shìyè pīn bó/: đàn ông phải nỗ lực làm việc, phấn đấu vì sự nghiệp.
 
• 学业上的压力重: /xuéyè shàng de yālì zhòng/: áp lực học tập lớn
• 现代社会对男人的高求越来越高: /xiàn dài shè huì duì nán rén de gāo qiú yuè lái yuè gāo/: xã hội hiện đại yêu cầu đối với đàn ông càng ngày càng cao.
• 男人如果没有成就,会被人瞧不起: /nán rén rú guǒ méi yǒu chéng jiù, huì bèi rén qiáo bù qǐ/: đàn ông nếu không có thành tựu gì, sẽ bị người khác coi thường.
• 男人要承担主要的社会责任和家庭责任: /nán rén yào chéngdān zhǔ yào de shèhuì zérèn hé jiātíng zérèn/: đàn ông phải gánh vác trách nhiệm đối với gia đình và xã hội.
• 要处理家里的相处矛盾, 比如婆媳之间的矛盾, 男人站在中间很为难: /yào chúlǐ jiā lǐ de xiāngchǔ máodùn,  bǐ rú pó xí zhī jiān de máodùn,  nán rén zhàn zài zhōng jiān hěn wéi nán/: phải xử lí mâu thuẫn trong cuộc sống gia đình, ví dụ như mâu thuẫn giữa mẹ chồng và nàng dâu, người đàn ông đứng ở giữa rất khó xử.
• 家里的什么大事都由男人来处理解决: /jiā lǐ de shén me dà shì dōu yóu nán rén lái chú lǐ jiě jué/: việc hệ trọng gì trong nhà cũng đều do người đàn ông xử lí giải quyết.
• 男人是一个家庭的顶梁柱: /nán rén shì yí gè jiātíng de dǐng liáng zhù/: người đàn ông là trụ cột của một gia đình.
• 为了全家的幸福,男人不得不到处奔波: /wèi le quán jiā de xìngfú, nán rén bù dé bù dào chù bēnbō/: vì hạnh phúc của cả gia đình, người đàn ông không thể không bôn ba khắp nơi.

 

女人的负担: /nǚ rén de fù dān/: gánh nặng của phụ nữ

 

Xem thêm: Cuộc sống của bà nội trợ

• 工作难找,不稳定: /gōng zuò nán zhǎo, bù wěn dìng/: khó tìm việc, không ổn định
• 就业的机会比男人少一些: /jiù yè de jī huì bǐ nán rén shǎo yī xiē/: cơ hội việc làm ít hơn so với nam giới
• 生孩子: /shēng háizi/: sinh con
• 女人工作回来还要做饭,做家务,照顾家里的老人和孩子: /nǚ rén gōngzuò huí lái hái yào zuòfàn, zuò jiāwù, zhàogù jiā lǐ de lǎo rén hé háizi/: phụ nữ đi làm về còn phải nấu cơm, làm việc nhà, chăm sóc người lớn tuổi trong gia đình và con cái
• 买菜做菜: /mǎi cài zuò cài/: mua thức ăn nấu ăn
• 打扫房间: /dǎ sǎo fángjiān/: quét dọn nhà cửa
• 装饰房间: /zhuāng shì fángjiān/: trang trí nhà cửa 
• 看孩子: /kàn háizi/: trông con
• 照顾双方父母: /zhàogù shuāng fāng fù mǔ/: chăm sóc bố mẹ hai bên
• 照顾丈夫: /zhào gù zhàngfu/: chăm sóc chồng
• 辅导孩子学习: /fǔdǎo háizi xuéxí/: kèm con học bài
• 女人的地位还没有男人高: /nǚ rén de dìwèi hái méi yǒu nán rén gāo/: địa vị của phụ nữ vẫn chưa cao bằng nam giới.
• 社会给女人提供的机会比较少: /shè huì gěi nǚ rén tígōng de jīhuì bǐjiào shǎo/: xã hội dành tương đối ít cơ hội cho nữ giới.
• 女人的感情比较脆弱,容易觉得累:/nǚ rén de gǎnqíng bǐ jiào cuìruò, róng yì jué dé lèi/: tình cảm của phụ nữ khá yếu đuối, dễ cảm thấy mệt.
• 女人比男人付出更多: /nǚ rén bǐ nán rén fù chū gēng duō/: nữ giới bỏ ra nhiều hơn nam giới 
• 女人是弱者,更容易在劳动权益上受到侵害: /nǚ rén shì ruò zhě, gēng róngyì zài láodòng quányì shàng shòu dào qīn hài/: phụ nữ là phái yếu, càng dễ bị xâm hại về quyền lợi lao động.
• 重男轻女的思想还存在着: /zhòng nán qīng nǚ de sīxiǎng hái cúnzài zhe/: tư tưởng trọng nam khinh nữ vẫn còn tồn tại.
• 要跟公公婆婆友好相处: /yào gēn gōnggōng pópo yǒu hǎo xiāngchǔ/: phải chung sống hòa bình với bố mẹ chồng.
• 女人要承受性别歧视的压力: /nǚ rén yào chéngshòu xìngbié qíshì de yālì/: nữ giới phải chịu áp lực phân biệt đối xử về giới tính.
• 女人要争取和男人平等的社会地位: /nǚ rén yào zhēngqǔ hé nán rén píngděng de shèhuì dìwèi/: nữ giới phải cạnh tranh địa vị xã hội bình đẳng với nam giới.
• 女人比男人更容易受到伤害: /nǚ rén bǐ nánrén gēng róngyì shòu dào shānghài/: Nữ giới dễ bị tổn thương hơn nam giới. 

• 女人比男人需要顾虑的事情要更多一些: /nǚ rén bǐ nán rén xūyào gù lǜ de shìqíng yào gēng duō yī xiē/: nữ giới phải lo lắng nhiều việc hơn nam giới.
• 很多事情男人可以做但是女人却不可以: /hěn duō shìqíng nán rén kě yǐ zuò dàn shì nǚ rén què bù kě yǐ/: có rất nhiều việc đàn ông cò thể làm, nhưng phụ nữ lại không thể.


Theo các bạn thì là con trai mệt hơn hay là con gái mệt hơn? Thật khó có thể quyết định được phải không nào. Trong thực tế, mọi áp lực đều có thể được hóa giải nếu chúng ta biết quan tâm và chia sẻ lẫn nhau trong gia đình. Hi vọng sau bài viết này các bạn có thể tự tin chém thỏa thích với chủ đề tranh luận thú vị này nhé! Chúc các bạn học tốt tiếng Trung!

| Trung tâm Tiếng Trung Ánh Dương