100 câu giao tiếp tiếng Trung thường gặp trên mạng

01/05/2018 13:30
Bài học hôm nay giới thiệu tới các bạn 100 câu khẩu ngữ thường lưu hành trên mạng. Đây là các câu khẩu ngữ rất thiết thực, các bạn hãy học và nhớ dành thời gian thực hành thường xuyên nhé. Chúc các bạn thành công

100 câu khẩu ngữ tiếng trung thường gặp trên mạng

 

100 câu khẩu ngữ thường gặp trên mạng

 

Luyện tập các câu khẩu ngữ tiếng Trung thường xuyên, hàng ngày là một trong những yếu tố giúp bạn tiến bộ nhanh chóng. Trong bất kỳ một khóa học tiếng Trung cơ bản nào, Tiếng Trung Ánh Dương luôn tạo môi trường thuận lợi giúp các bạn học viên có nhiều thời gian thực hành giao tiếp, tự tin thể hiện được điều mình muốn nói một cách trôi chảy. Bài học hôm nay giới thiệu tới các bạn 100 câu khẩu ngữ thường lưu hành trên mạng. Đây là các câu khẩu ngữ rất thiết thực, các bạn hãy học và nhớ dành thời gian thực hành thường xuyên nhé. Chúc các bạn thành công

 

1. 我非常想见到你.  Wǒ fēicháng xiǎngjiàn dào nǐ.: Anh rất muốn được gặp em
2. 我为你疯狂  Wǒ wèi nǐ fēngkuáng: Anh phát điên vì em
3. 我全心全意爱你!  Wǒ quánxīnquányì ài nǐ!: Anh yêu em bằng cả trái tim
4. 你是我的一切!  Nǐ shì wǒ de yīqiè!: Em là tất cả đối với anh
5. 你恋爱了!  Nǐ liàn'àile!: Cậu yêu mất rồi
6. 你好吗?  Nǐ hǎo ma?: Bạn khỏe không?
7. 我过得很好  Wǒguò dé hěn hǎo: Tớ sống rất tốt
8. 出什么事了/你在忙些什么/怎么了?  chū shénme shìle/nǐ zài máng xiē shénme/zěnmeliǎo?: Xảy ra việc gì vậy/ bạn đang bận gì vậy? / Sao thế?
9. 没什么特别的  Méishénme tèbié de: Không có gì đâu
10. 嗨, 好久不见了  hāi, hǎojiǔ bùjiànle: Ôi, lâu lắm rồi mới gặp
11. 到目前为止, 一切都好  dào mùqián wéizhǐ, yīqiè dōu hǎo: Trước mắt mọi thứ vẫn tốt
12. 一切顺利  yīqiè shùnlì: Mọi việc thuận lợi!
13. 算了吧  suànle ba: Thôi bỏ đi
14. 动动脑筋  dòng dòng nǎojīn: Động não tí đi
15. 我想是吧  wǒ xiǎng shì ba: Tớ đoán vậy
16. 钱乃身外之物.  Qián nǎi shēnwàizhīwù.: Tiền chỉ là vật ngoài thân
17. 你疯了吗?  Nǐ fēngle ma?: Bạn điên rồi sao?
18. 说来话长/一言难尽  shuō lái huà zhǎng/yīyánnánjìn: Chuyện dài lắm/ Một lời không nói hết được
19. 改天再聊吧  Gǎitiān zài liáo ba: Hôm khác lại tán ngẫu nhé
20. 我需要睡眠.  Wǒ xūyào shuìmián.: Tớ cần đi ngủ rồi
21. 别紧张.  Bié jǐnzhāng.: Đừng hồi hộp/ đừng căng thẳng
22. 放松一下.  Fàngsōng yīxià.: Thả lỏng một chút/ Thoải mái chút đi
23. 闭嘴!  Bì zuǐ!: Ngậm miệng lại!/ Im đi
24. 明白了吗?  Míngbáile ma?: Đã hiểu chưa?
25. 我懂了.  Wǒ dǒngle.: Tớ hiểu rồi
26. 我承担  Wǒ chéngdān: Để tớ làm
27. 我做到了, 现在我很满意.  Wǒ zuò dàole, xiànzài wǒ hěn mǎnyì.: Tờ làm được rồi, giờ tớ rất hài lòng
28. 不关我的事/我不管.  Bù guān wǒ de shì/wǒ bùguǎn.: Không liên quan tới tôi/ Tôi không quan tâm
29. 我不这么想/不行/不用  Wǒ bù zhème xiǎng/bùxíng/bùyòng: Tôi không nghĩ thế, không được/ không cần
30. 我别无选择  wǒ bié wú xuǎnzé: Tớ không còn lựa chọn nào nữa
31. 我会尽力的!  wǒ huì jìnlì de!: Tớ sẽ cố gắng
32. 我是认真的.  Wǒ shì rènzhēn de.: Tớ nghiêm túc đấy
33. 我怕极了  Wǒ pà jíle: Tớ sợ lắm
34. 难说  nánshuō: Rất khó nói
35. 世界真小  shìjiè zhēn xiǎo: Trái đất này thật nhỏ bé
36. 你自己呢?  nǐ zìjǐ ne?: Còn bạn thì sao?
37. 今天是个好日子  Jīntiān shìgè hǎo rìzi: Hôm nay là ngày đẹp trời
38. 有进展吗?  yǒu jìnzhǎn ma?: Có gì tiến triển không?
39. 请问尊姓大名?  Qǐngwèn zūn xìng dàmíng?: Xin hỏi đại danh quý tính của anh?
40. 久仰大名.  Jiǔyǎng dàmíng.: Ngưỡng mộ anh đã lâu

 

Xem thêm các bài học bổ trợ:

Cách đọc tiếng Trung cơ bản

Bí quyết học nói tiếng Trung hiệu quả


41. 希望你在这里过得愉快.  Xīwàng nǐ zài zhèlǐguò dé yúkuài.: Hi vọng anh sống vui vẻ ở đây
42. 改天再聚聚.  Gǎitiān zài jù jù.: Hôm khác lại tụ họp nhé
43. 好主意!  Hǎo zhǔyì!: Ý hay!
44. 请代我向你母亲问好.  Qǐng dài wǒ xiàng nǐ mǔqīn wènhǎo.: Xin gửi lời hỏi thăm của tôi tới mẹ bạn
45. 很高兴遇到你  Hěn gāoxìng yù dào nǐ: Rất vui được gặp bạn
46. 别忘了我们.  bié wàngle wǒmen.: Đừng quên chúng tôi nhé
47. 保持联系.  Bǎochí liánxì.: Giữ liên lạc nhé
48. 我在这里度过了难忘的时光.  Wǒ zài zhèlǐ dùguòle nánwàng de shíguāng.: Tôi đã có quãng thời gian khó quên ở đây
49. 周末愉快.  Zhōumò yúkuài.: Cuối tuần vui vẻ!
50. 彼此彼此  Bǐcǐ bǐcǐ: cả hai chúng ta / Anh cũng vậy
51. 很高兴与你聊天  hěn gāoxìng yǔ nǐ liáotiān: Rất vui được nói chuyện với bạn
52. 自己当心/照顾好你自己.  zìjǐ dāngxīn/zhàogù hǎo nǐ zìjǐ.: Hãy cẩn thận/ chắm sóc tốt bản thân nhé
53. 谢谢你的多方关照  Xièxiè nǐ de duōfāng guānzhào: Cảm ơn bạn đã quan tâm 
54. 谢谢光临.  Xièxiè guānglín.: Cảm ơn ghé thăm
55. 我感谢你的帮助.  Wǒ gǎnxiè nǐ de bāngzhù.: Cảm ơn sự giúp đỡ của anh
56. 别客气/不用谢  Bié kèqì/bùyòng xiè: Đừng khách sáo
57. 不用谢  bùyòng xiè: Không cần cảm ơn
58. 我弄错了.  wǒ nòng cuòle.: Tôi nhầm 
59. 实在抱歉.  Shízài bàoqiàn.: Thật lòng xin lỗi
60. 我必须道歉!  Wǒ bìxū dàoqiàn!: Tôi phải xin lỗi
61. 我感觉糟透了.  Wǒ gǎnjué zāo tòule.: Tôi thấy thật tồi tệ
62. 那不是你的错.  Nà bùshì nǐ de cuò.: Đó không phải là lỗi sai của bạn
63. 抱歉, 打扰一下  Bàoqiàn, dǎrǎo yīxià: Xin lỗi, làm phiền một chút
64. 你做什么工作?  Nǐ zuò shénme gōngzuò?: Bạn làm nghề gì
65. 你觉得你的新工作怎样?  Nǐ juédé nǐ de xīn gōngzuò zěnyàng?: Bạn thấy công việc mới thế nào?
66. 我很喜欢.  Wǒ hěn xǐhuān.: Tôi rất thích
67. 我喜欢阅读和欣赏音乐  Wǒ xǐhuān yuèdú hé xīnshǎng yīnyuè: Tôi thích đọc sách và thưởng thức âm nhạc
68. 怎么回事?  zěnme huí shì?: Thế là thế nào?
69. 发生什么事了?  Fāshēng shénme shìle?: Xảy ra việc gì vậy?
70. 我希望一切顺利.  Wǒ xīwàng yīqiè shùnlì.: Tôi hi vọng mọi việc sẽ thuận lợi!
71. 我知道你的感受.  Wǒ zhīdào nǐ de gǎnshòu.: Tớ hiểu  cảm giác của bạn
72. 听到这个消息我很难受.  Tīng dào zhège xiāoxī wǒ hěn nánshòu.: Nghe được tin này tớ rất buồn
73. 来吧, 你能做到的  Lái ba, nǐ néng zuò dào de: Làm đi, xem bạn làm được không
74. 你赶得很好.  nǐ gǎn dé hěn hǎo.: Bạn theo kịp rất nhanh
75. 你真好.  Nǐ zhēn hǎo.: Bạn thật là tốt
76. 我为你感到自豪.  Wǒ wèi nǐ gǎndào zìháo.: Tớ thấy tự hào về bạn
77. 我喜欢你的风格.  Wǒ xǐhuān nǐ de fēnggé.: tớ thích phong cách của bạn
78. 我爱你们.  Wǒ ài nǐmen.: Tôi yêu các bạn
79. 我看起来怎么样?  Wǒ kàn qǐlái zěnme yàng?: Trông tôi thế nào?
80. 你看上去棒极了!  Nǐ kàn shàngqù bàng jíle!: Bạn thật là tài!
81. 那真是棒极了!  Nà zhēnshi bàng jíle!: Siêu thật đấy!
82. 那真是了不起!  Nà zhēnshi liǎobùqǐ!: Giỏi thật đấy!
83. 与您合作很愉快  Yǔ nín hézuò hěn yúkuài: Hợp tác với bạn rất vui
84. 祝贺你的成功  zhùhè nǐ de chénggōng: Chúc mừng thành công của bạn
85. 我提议干杯!  wǒ tíyì gānbēi!: Tớ đề nghị nâng ly chúc mừng
86. 你结婚了吗?  Nǐ jiéhūnle ma?: Bạn đã kết hôn chưa?
87. 整日工作使我厌烦.  Zhěng rì gōngzuò shǐ wǒ yànfán.: Cả ngày làm việc làm tớ phát ngán
88. 你做得太多了.  Nǐ zuò dé tài duōle.: Bạn đã làm quá nhiều rồi
89. 那是违法的!  nà shì wéifǎ de!: Đó là vi phạm pháp luật
90. 好机会!  Hǎo jīhuì!: Cơ hội tốt
91. 危险!  Wéixiǎn!: Nguy hiểm đấy!
92. 我能帮忙吗?  Wǒ néng bāngmáng ma?: Tôi có thể giúp gì không?
93. 毫无疑问.  Háo wú yíwèn.: Không chút nghi ngờ
94. 废话!  Fèihuà!: Nói nhảm
95. 仔细考虑一下.  Zǐxì kǎolǜ yīxià.: Suy nghĩ kĩ một chút
96. 时间会证明的.  Shíjiān huì zhèngmíng de.: Thời gian sẽ chứng minh
97. 太令人惊讶了!  Tài lìng rén jīngyàle!: Thật làm người khác kinh ngạc
98. 随便你!  Suíbiàn nǐ!: Tùy bạn thôi
99. 听你的!  Tīng nǐ de!: Nghe theo bạn đấy
100. 我保证!  Wǒ bǎozhèng!: Tớ thề/ Tớ đảm bảo
 

| Trung tâm Tiếng Trung Ánh Dương