Học phát âm tiếng Trung Quốc

16/01/2018 16:10
Chuỗi 5 bài học phát âm tiếng Trung giúp bạn làm chủ toàn bộ cách đọc tiếng Trung cơ bản, cách phát âm tiếng Trung chuẩn và chính xác nhất

Học phát âm tiếng Trung

 

Học phát âm tiếng Trung Quốc

 

Tiếng Hán hiện đại có hơn 400 âm tiết. Thanh mẫu là phụ âm mở đầu của âm tiết. và trong tiếng Trung có 21 thanh mẫu. Phần phía sau của các thanh mẫu trong âm tiết thì được gọi vận mẫu, trong tiếng Trung hiện đại có tất cả là 36 vận mẫu. 


Ký hiệu phía trên vận mẫu gọi là thanh điệu, cũng như trong tiếng Việt chúng ta gọi là dấu. Như vậy 1 âm tiết đầy đủ bao gồm thanh mẫu, vận mẫu và thanh điệu

 

Sau đây chúng ta sẽ đi vào từng bài học trong chuỗi 5 bài học phát âm tiếng Trung cơ bản. Các bạn hãy học thật kỹ những bài học phát âm tiếng Trung đầu tiên này bởi nắm chắc cách đọc tiếng Trung cơ bản sẽ là nền tảng vững chắc trong suốt quá trình học sau này của các bạn. 

 

Xem thêm các bài học liên quan:

Cách đọc tiếng Trung cơ bản

Cách phát âm tiếng Trung chuẩn

Bảng chữ cái tiếng Trung

 

Học phát âm tiếng Trung Quốc bài 1

 


Tóm tắt nội dung bài học


- Giới thiệu về ngôn ngữ Trung Quốc
- Giới thiệu về cấu tạo chữ Hán, thanh mẫu, vận mẫu, thanh điệu
- Học phát âm tiếng Trung của 11 thanh mẫu bao gồm: 
- Nhóm âm 2 môi b p m khi phát âm nhóm âm này hai môi  khép chặt
- Âm môi răng f đọc như chữ ph trong tiếng việt; 
- Nhóm âm đầu lưỡi d, t, n, l đầu lưỡi chạm vào chân răng trên
- Nhóm âm cuống lưỡi g, k, h
- Học phát âm 10 vận mẫu a, o, e, i, u, ü, ai, ei, ao, ou
- Quy tắc phiên âm khi “i, u ,ü” đứng một mình trở thành âm tiết độc lập
- Luyện tập và ghép âm.
- Học 4 thanh điệu cơ bản trong phát âm tiếng Trung là thanh 1, thanh 2, thanh 3 và thanh 4
- Quy tắc phiên âm khi nguyên âm “ i” mang thanh điệu thì phải bỏ dấu chấm ở trên “i” đi, ví dụ: Nǐ.
- Các quy tắc biến điệu trong tiếng Trung: khi phát âm hai âm tiết cùng mang thanh thứ 3 đi liền nhau thì âm tiết đầu đọc thành thanh thứ 2. 
- Luyện tập cuối bài 1 

 

Học phát âm tiếng Trung Quốc bài 2

 

 

Tóm tắt nội dung bài học:
 

- Ôn tập lại kiến thức bài 1
- Học phát âm 5 vận mẫu âm mũi an en ang eng ong. Khi phát âm các âm mũi các bạn chú ý đẩy khí từ họng qua mũi
- Học khẩu hình phát âm các vận mẫu
- Nhìn tranh đọc chữ, học cách ghép âm với thanh mẫu và vận mẫu của bài 1
- Giới thiệu thanh nhẹ và luyện tập phát âm thanh nhẹ. Là thanh đọc ngắn và nhẹ, đặc biệt thanh này không có kí hiệu trên âm tiết. ví dụ:  mama: nghĩa là mẹ
- Giới thiệu về nửa thanh 3 và luyện tập phát âm nửa thanh 3. Sau âm tiết mang thanh thứ 3 là âm tiết thanh 1,2,4 và thanh nhẹ thì các bạn chỉ đọc nửa thanh thứ 3 thôi, ví dụ; mỉ fan: nghĩa là cơm
- Luyện tập cuối bài 2

 

Học phát âm tiếng Trung Quốc bài 3

 

 

Tóm tắt nội dung bài học:

 

- Học phát âm các thanh mẫu âm mặt lưỡi j q x. Khi phát âm 3 âm này cần để lưỡi phẳng và  đầu lưỡi chạm vào phía sau hàm răng dưới. thanh mẫu q khi phát âm cần bật hơi.
- Học phát âm 13 vận mẫu mới 
- Học ghép âm với các thanh mẫu, vận mẫu
- Các quy tắc phiên âm trong tiếng Trung 
- Quy tắc biến điệu của 不bù 
- Luyện tập cuối bài học.

 

Học phát âm tiếng Trung Quốc bài 4

 

 

Tóm tắt nội dung bài học:
 

- Học phát âm 3 vận mẫu âm đầu lưỡi z c s (Lưu ý hai hàm răng để gần sát nhau, đầu lưỡi thẳng và chạm sát vào mặt sau hàm răng trên, gợi ý là khi chúng ta phát âm thì miệng chúng ta gần giống như đang cười
Chú ý thanh mẫu z khi phát âm không bật hơi, thanh mẫu c khi phát âm cần bật hơi
- Học phát âm 10 vận mẫu mới 
- Học phát âm âm cuốn Er 
- Học cách ghép âm, phiên âm của các thanh mẫu đã học 
- Học các quy tắc phiên âm của u
- Luyện tập tổng hợp và bài tập cuối bài

 

Học phát âm tiếng Trung Quốc bài 5

 

 

Tóm tắt nội dung bài học

 

- Học phát âm 4 thanh mẫu Zh ch sh r. Đây là 4 âm đầu lưỡi quặt, khi phát âm đầu lưỡi cong lên chạm vào vòm họng phía trên. Thanh mẫu “zh” khi phát âm không bật hơi. Thanh mẫu “ch” khi phát âm phải bật hơi
- Học ghép âm vận mẫu -i với các thanh mẫu. Vận mẫu i kết hợp với 7 thanh mẫu zh,ch,sh,r,z,c,s thì ta sẽ đọc thành ư
- Học ghép âm 4 thanh mẫu trong bài học với các vận mẫu đã học
- Bài luyện tập tổng hợp:
 

 

| Trung tâm Tiếng Trung Ánh Dương