Học tiếng Trung bồi: Quê bạn ở đâu?

27/10/2015 09:40
Học tiếng Trung bồi bài số 9. Các câu giao tiếp hỏi về nơi ở và quê quán

Chào mừng các bạn đến với bài học số 9 của chuyên mục học tiếng Trung qua phiên âm tiếng Việt.  Chủ đề của bài học ngày hôm nay là các câu hội thoại hỏi thăm quê bạn ở đâu. Trước khi vào bài học, các bạn nhớ ôn tập lại các câu khẩu ngữ đã học tại bài học trước nhé.

 

Bài 8: Học tiếng Trung bồi: Bạn là người Trung Quốc à?

Bài 7: Học tiếng Trung bồi: Giới thiệu một người bạn

 

BÀI 9: NÓI VỀ QUÊ CỦA BẠN

A: 你的老家在哪里?
nǐde lǎojiā zài nǎli?
Nỉ tơ lảo che chai ná lỉ?
Quê bạn ở đâu?
    
    
B: 我从乡下来。你呢?
wǒ cóng xiāngxià lái. nǐ ne?
ủa trúng xeng xe lái. Nỉ nơ?
Tôi đến từ ngoại ô. Thế còn bạn?

    
A: 我的老家在北京。
wǒde lǎojiā zài Běijīng.
ủa tơ lảo che chai pẻi chinh.
Quê tôi ở Bắc Kinh

    
B: 北京是一个好地方。
Běijīng shì yī ge hǎo dìfang.
pẻi chinh sư ý cưa hảo ti phang  .
Bắc Kinh là một nơi rất tuyệt
        

TỪ VỰNG BÀI HỘI THOẠI:

1.老家    lǎojiā    Lảo che: Quê
2.从    cóng    chúng: Từ
3.乡下    xiāngxià    Xeng xe: Ngoại ô
4.在    zài    chai: Ở
5.地方    dìfang    Ti phang: Nơi
        

TỪ VỰNG BỔ SUNG:

 

1.家乡    jiāxiāng    Che xeng: Quê hương
2.以前    yǐqián    ỷ chén: Trước đây
3.住在    zhùzài    Chu chai: Sống ở
4.农村    nóngcūn    Núng chuân: Nông thôn
5.城市    chéngshì    Chấng sư: Thành thị
6.出国    chūguó    Chu cúa: Ra nước ngoài
7.回国    huíguó    Huấy cúa: Về nước

 

| Trung tâm Tiếng Trung Ánh Dương