Cách từ chối lịch sự trong tiếng Trung

25/12/2017 09:00
Làm sao để từ chối người khác một cách khéo léo để không làm ảnh hưởng đến mối quan hệ hai bên. Hôm nay Tiếng Trung Ánh Dương sẽ giới thiệu đến bạn các mẫu câu từ chối lịch sự bằng tiếng Trung nhé

cách từ chối lịch sự trong tiếng Trung

 

Làm thế nào để từ chối người khác một cách lịch sự trong tiếng Trung?

 

Từ chối cũng là một nghệ thuật, đôi khi bạn ngại phải nói “ không” với người khác, bạn sợ phải đối mặt với ánh mắt đầy hi vọng hoặc thất vọng từ người khác nên bạn ngại từ chối họ và miễn cưỡng bản thân phải làm điều bạn không muốn và điều này khiến bạn không hề vui vẻ chút nào. Và đôi khi việc không nói “ không” với người khác còn có thể gây ra những điều bất lợi đối vói bạn. Nhưng làm sao để từ chối người khác một cách khéo léo để không làm ảnh hưởng đến mối quan hệ hai bên. Hôm nay tiếng Trung Ánh Dương sẽ giới thiệu đến bạn các mẫu câu từ chối lịch sự bằng tiếng Trung nhé!

 

Từ chối lời tỏ tình trong tiếng Trung

Cách thể hiện ý kiến cá nhân trong tiếng Trung

 

1. Từ chối uống rượu, hút thuốc

Khi có người mời bạn uống rượu, hút thuốc nhưng bạn không muốn, bạn có thể từ chối bằng các mẫu câu

 

- 不好意思, 我不会喝酒!
Bù hǎoyìsi, wǒ bù huì hējiǔ
Thật ngại quá, tôi không biết uống rượu!

 

- 我酒量不好, 一喝就醉了, 请原谅!
Wǒ jiǔliàng bù hǎo, yīhē jiù zuìle, qǐng yuánliàng
Tửu lượng của tôi không tốt, uống vào là say, thông cảm nhé!

 

- 真抱歉, 我还要开车, 不能喝酒!
Zhēn bàoqiàn, wǒ hái yào kāichē, bù néng hējiǔ
Thật xin lỗi, tôi còn phải lái xe, không thể uống rượu!

 

- 真抱歉, 我酒精过敏, 不能喝!
Zhēn bàoqiàn, wǒ jiǔjīng guòmǐn, bùnéng hē
Thật xin lỗi, tôi dị ứng với rượu, không thể uống!

 

- 真不好意思, 我最近身体不适, 不能喝酒, 一喝就难受!
Zhēn bù hǎoyìsi, wǒ zuìjìn shēntǐ bùshì, bù néng hē jiǔ, yī hē jiù nánshòu!
Thật ngại quá , dao này người tôi không được khỏe, không thể uống rượu, uống vào là khó chịu!

 

- 不好意思, 待会儿我要去接妈妈, 被她闻到就不好了!
Bù hǎoyìsi, dài huìr wǒ yào qù jiē māmā, bèi tā wén dào jiù bù hǎole
Ngại quá, lát nữa tôi phải đi đón mẹ, để bà ấy ngửi thấy thì toi luôn!

 

- 抱歉, 我不会喝酒, 我就以茶代酒吧!
Bàoqiàn, wǒ bù huì hē jiǔ, wǒ jiù yǐ chá dài jiǔ bā
Xin lỗi, tôi không biết uống rượu, tôi lấy trà thay rượu vậy!

 

- 不好意思, 我不抽烟!
Bù hǎoyìsi, wǒ bù chōuyān
Xin lỗi, tôi không hút thuốc!

 

- 抽烟伤肺, 我已经戒烟了!
Chōuyān shāng fèi, wǒ yǐjīng jièyān le
Hút thuốc hại phổi, tôi đã bỏ thuốc rồi!    
                                                                                                                                                                         
2. Từ chối lời mời ăn cơm

 

Khi có người muốn giữ bạn ở lại  ăn cơm và bạn không có ý định ở lại, hãy từ chối khéo léo lời mời ăn cơm bằng những cách sau

 

- 谢谢你的好意, 但是在家里饭都准备好了, 他们还在等我回来吃饭呢!
Xièxiè nǐ de hǎoyì, dànshì zài jiālǐ fàn dōu zhǔnbèi hǎole, tāmen hái zài děng wǒ huílái chīfàn ne!
Cảm ơn ý tốt của cậu, nhưng ở nhà đã cơm nước xong hết rồi, bọn họ đang đợi tớ về ăn cơm!

 

- 真不巧, 我现在还要去忙点事, 我先回去了, 有空再来!
Zhēn bù qiǎo, wǒ xiànzài hái yào qù máng diǎn shì, wǒ xiān huíqùle, yǒu kòng zàilái!
Thật không may, bây giờ tớ còn phải đi làm chút việc, tớ về trước đây, rảnh tớ lại tới!

 

3. Từ chối cho mượn đồ

Khi có người muốn mượn đồ của bạn nhưng bạn không muốn cho mượn hoặc bạn cũng đang cần dùng đến nó, hãy từ chối một cách nhẹ nhàng, lịch sự người bạn đó bằng các câu khẩu ngữ sau

 

- 真不好意思啊, 这本词典我还要用的, 要不过几天我再借给你吧!
Zhēn bù hǎoyìsi a, zhè běn cídiǎn wǒ hái yào yòng de, yào bùguò jǐ tiān wǒ zài jiè gěi nǐ ba
Thật ngại quá đi, quyển từ điển này tớ vẫn cần dùng đến, hay là qua vài hôm nữa tớ lại cho cậu mượn nhé!

 

- 真不巧啊, 那本书我放在家里了, 没带回学校!
Zhēn bù qiǎo a, nà běn shū wǒ fàng zài jiālǐ le, méi dài huí xuéxiào!
Thật không may quyển sách đó tớ để ở nhà rồi, không mang về trường!

 

4. Từ chối lời mời đi chơi

Khi có người rủ bạn đi chơi nhưng bạn có việc bận hoặc bạn không hề thích đi chơi với người đó

 

- 真不巧, 今天我有约了!
Zhēn bù qiǎo, jīntiān wǒ yǒu yuē le
Thật không may, hôm nay tớ có hẹn rồi!

 

- 真可惜, 我今天有其他的安排了!
Zhēn kěxī, wǒ jīntiān yǒu qítā de ānpái le
Thật đáng tiếc, hôm nay tớ có việc khác rồi!

 

- 真不好意思, 我今天要去忙点事, 不能跟你一起去了!
- Zhēn bù hǎoyìsi, wǒ jīntiān yào qù máng diǎn shì, bùnéng gēn nǐ yīqǐ qùle
Thật ngại quá, hôm nay tớ bận chút việc, không đi cùng cậu được rồi!

 

5. Từ chối lời nhờ giúp đỡ

Khi có người nhờ bạn giúp một việc gì đó nhưng bạn không thể giúp, bạn có thể sử dụng những mẫu câu sau

 

- 请原谅我无能为力, 这件事我帮不上忙!
Qǐng yuánliàng wǒ wúnéngwéilì, zhè jiàn shì wǒ bāng bù shàng máng
Thứ lỗi cho mình bất tài, chuyện này mình không giúp được rồi!

 

- 不好意思, 这件事我真的帮不了你了!
Bù hǎoyìsi, zhè jiàn shì wǒ zhēn de bāng bù liǎo nǐ le
Ngại quá, việc này tớ thật sự không thể giúp cậu được rồi!

 

- 不好意思, 我也有我的难处, 这件事我想帮也帮不了!
Bù hǎoyìsi, wǒ yě yǒu wǒ de nánchù, zhè jiàn shì wǒ xiǎng bāng yě bāng bù liǎo
Ngại quá, tớ cũng có nỗi khổ của mình, việc này tớ muốn giúp cũng không thể giúp nổi!

 

6. Từ chối lời mời dự sinh nhật

 

Một người bạn mời bạn tới dự sinh nhật của cậu ta nhưng bạn không muốn đi vì bạn không thích cậu ta

 

- 真不巧, 我今天有一件很重要的事要处理, 所以不能来了. 祝你生日快乐!
Zhēn bù qiǎo, wǒ jīntiān yǒuyī jiàn hěn zhòngyào de shì yào chǔlǐ, suǒyǐ bùnéng láile. Zhù nǐ shēngrì kuàilè
Thật không may, hôm nay tớ có một việc rất quan trọng phải xử lí, vậy nên tớ không đến được rồi. Chúc cậu sinh nhật vui vẻ!

 

7. Từ chối đề nghị vay mượn tiền

Khi có người muốn mượn tiền bạn và bạn không muốn cho người đó mượn

 

- 不好意思, 你找错人了, 我可是个月光族, 哪来的钱给你借呢?
Bù hǎoyìsi, nǐ zhǎo cuò rén le, wǒ kě shì gè yuèguāngzú, nǎ lái de qián gěi nǐ jiè ne
Xin lỗi, cậu tìm nhầm người rồi, tớ là đứa chưa hết tháng đã hết tiền thì lấy tiền đâu ra cho cậu mượn?

 

月光族 /Yuèguāngzú/: chỉ những người chưa hết tháng đã tiêu hết sạch tiền.

 

- 说实话, 我现在连自己的嘴都喂不饱, 哪能有钱给你借?
Shuō shíhuà, wǒ xiànzài lián zìjǐ de zuǐ dōu wèi bù bǎo, nǎ néng yǒu qián gěi nǐ jiè
Nói thật, giờ tớ đến cho cái mồm ăn no còn lo không nổi, làm gì có tiền mà cho cậu mượn đây?

 

- 我快要做乞丐了, 还有什么钱给你借呢?
Wǒ kuàiyào zuò qǐgàile, hái yǒu shé me qián gěi nǐ jiè ne
Tớ sắp phải đi ăn mày rồi, làm gì còn tiên gì mà cho cậu mượn?

 

8. Từ chối đề nghị chép bài

 

Khi cậu bạn cùng lớp muốn mượn bài bạn để chép, bạn không muốn vì như thế vi phạm nội quy, bạn có thể nói 

 

- 我觉得这样做不太好吧, 我也不知道我做的对不对, 万一被老师发现咱们俩就死定!
Wǒ juédé zhèyàng zuò bù tài hǎo ba, wǒ yě bù zhīdào wǒ zuò de duì bú duì, wàn yī bèi lǎoshī fāxiàn zánmen liǎ jiù sǐ dìng
Tớ thấy như vậy không được tốt cho lắm, tớ cũng không biết là tớ làm có đúng hay không, nhỡ bị thầy giáo phát hiện thì hai đứa mình chết chắc!

 

9. Từ chối lời mời làm việc

 

Khi có người mời bạn đến công ty họ làm việc, nhưng bạn không muốn hoặc chưa đưa ra được quyết định:

 

- 你们公司的条件很好, 可是我还没想好, 再给我一点时间我考虑考虑!
Nǐmen gōngsī de tiáojiàn hěn hǎo, kěshì wǒ hái méi xiǎng hǎo, zài gěi wǒ yīdiǎn shíjiān wǒ kǎolǜ kǎolǜ
Điều kiện công ty các anh rất tốt, nhưng tôi vẫn chưa  suy nghĩ kĩ, cho tôi thêm ít thời gian suy nghĩ!

 

-  这件事我得好好考虑考虑, 过两天我想好了就回复你们好吗?
Zhè jiàn shì wǒ děi hǎohao kǎolǜ kǎolǜ, guò liǎng tiān wǒ xiǎng hǎo le jiù huífù nǐmen hǎo ma
Việc này tôi phải suy nghĩ thật kĩ, qua hai ngày nữa tôi suy nghĩ xong sẽ trả lời các anh có được không?

 

10. Từ chối lời tỏ tình

 

Khi có người tỏ tình với bạn và bạn không thích người đó, làm sao từ chối, hãy sử dụng những cách từ chối khéo léo dưới đây

- 你很好, 你会找到更优秀的!
Nǐ hěn hǎo, nǐ huì zhǎo dào gèng yōuxiù de
Cậu rất tốt, cậu sẽ tìm được một người ưu tú hơn!

 

- 总有一天你也会找到自己的幸福, 不要浪费时间在我身上!
Zǒng yǒu yītiān nǐ yě huì zhǎodào zìjǐ de xìngfú, bùyào làngfèi shíjiān zài wǒ shēnshang
Rồi sẽ có ngày cậu cũng tìm thấy hạnh phúc của chính mình, đừng lãng phí thời gian vào tớ!

 

- 对不起, 对我来说现在学习最重要, 我不想谈恋爱!
Duìbùqǐ, duì wǒ lái shuō xiànzài xuéxí zuì zhòngyào, wǒ bùxiǎng tán liàn'ài
Xin lỗi, đối với tớ mà nói bây giờ việc học là quan trọng nhất, tớ không muốn yêu đương!

 

- 你那么好, 好多人喜欢你, 别浪费你的青春在我身上, 不值得的!
Nǐ nàme hǎo, hǎoduō rén xǐhuān nǐ, bié làngfèi nǐ de qīngchūn zài wǒ shēnshang, bù zhídé de
Cậu tốt như vậy, bao nhiêu người thích cậu, đừng lãng phí thanh xuân của  mình vào tớ, không đáng đâu!

 

Trên đây mình giới thiệu một số mẫu câu từ chối lịch sự bằng tiếng Trung, giờ thì các bạn đã biết thêm được các cách từ chối khác mà không phải chỉ ngắn gọn mỗi chữ “ không” rồi. Hi vọng tài liệu hữu ích đối với các bạn. Chúc các bạn học tốt tiếng Trung!

| Trung tâm Tiếng Trung Ánh Dương