Học tiếng Trung qua bài hát: Giây phút êm đềm

19/09/2016 15:40
Học tiếng Trung qua bài hát Giây phút êm đềm qua lời tiếng Trung, phiên âm, dịch nghĩa và phiên âm bồi

 

Học tiếng Trung qua bài hát: Giây phút êm đềm

Lời bài hát Giây phút êm đềm tiếng Trung + phiên âm+ âm bồi+ dịch nghĩa:

 

Học tiếng Trung qua bài hát: Hoa Rơi 落花
Học tiếng Trung qua bài hát: Hoa Bằng Lăng 追風的女兒

 

一个人在这个夜里
yī gè rén zài zhè gè yè lǐ 
Ý cưa rấn chai chơ cưa dê lỉ
Một người trong đêm nay


 孤单得难以入睡
gū dān dé nán yǐ rù shuì 
Cu tan tứa nán ỷ ru suây
Cô đơn đến khó lòng chợp mắt


真的想找个人来陪
zhēn de xiǎng zhǎo gè rén lái péi 
Chân tờ xẻng chảo cưa rấn lái pấy
Thật sự rất muốn tìm một người đến bầu bạn


不愿意一个人喝醉
bù yuàn yì yī gè rén hē zuì 
pú doen y ý cưa rấn hưa chuây
Không muốn uống say một mình


醉了以后就会流泪
zuì le yǐ hòu jiù huì liú lèi 
Chuây lờ ỷ hâu chiêu huây liếu lây
Say rồi sẽ khóc


数着你给的伤悲
shù zhe nǐ gěi de shāng bēi 
Su chơ nỉ cẩy to sang pây
Đếm những nỗi đau mà em mang lại


为什么你总让我憔悴
wèi shén me nǐ zǒng ràng wǒ qiáo cuì 
Uây sấn mơ nỉ chủng rang ủa tréo chuây
Tại sao em luôn khiến cho tôi phải khốn khổ


别说我的眼泪你无所谓
bié shuō wǒ de yǎn lèi nǐ wú suǒ wèi 
pía sua ủa tờ dẻn lây nỉ ú sủa uây
Đừng nói rằng nước mắt của an hem không hề bận tâm


看我流泪 你头也不回
kàn wǒ liú lèi   nǐ tóu yě bù huí 
Khan ủa liếu lây nỉ thấu dể pu huấy
Nhìn anh khóc em cũng không quay đầu lại


哭过了泪干了心变成灰
kū guò le lèi gān le xīn biàn chéng huī 
Khu cua lờ lây can lờ xin pen trấng huây
Nước mắt cạn khô, tim cũng đã nguội lạnh


我想要的美 你还不想给
wǒ xiǎng yào de měi   nǐ hái bù xiǎng gěi 
ủa xẻng dao tờ mẩy nỉ hái pu xẻng cẩy
nhưng thứ đẹp đẽ anh mong muốn nhưng em lại không muốn cho đi


伤了的我的心怎去面对
shāng le de wǒ de xīn zěn qù miàn duì 
sang lơ tơ ủa tơ xin chẩn truy men tuây
trái tim đau nhói của anh làm sao có thể đối diện


爱给了你 我不后悔
ài gěi le nǐ   wǒ bù hòu huǐ 
ai cẩy lờ nỉ ủa bú hâu huẩy
tình yêu dành choa em anh không hối hận


只希望你给我一次机会
zhī xī wàng nǐ gěi wǒ yī cì jī huì 
chử xi oang ni cẩy ủa ý chư chi huây
chỉ mong em hãy cho anh một cơ hội


让我去追 让我去飞
ràng wǒ qù zhuī   ràng wǒ qù fēi 
rang ủa truy chuây rang ủa truy phây
để anh theo đuổi để anh bay đi


毕竟爱过的心需要安慰
bì jìng ài guò de xīn xū yào ān wèi 
pi chinh ai cua tờ xin xuy dao an uây
dù gì thì trái tim đã từng yêu cần được an ủi


需要你安慰
xū yào nǐ ān wèi 
xuy dao nỉ an uẩy
cần em an ủi


一个人在这个夜里
yī gè rén zài zhè gè yè lǐ 
Ý cưa rấn chai chơ cưa dê lỉ
Một người trong đêm nay


 孤单得难以入睡
gū dān dé nán yǐ rù shuì 
Cu tan tứa nán ỷ ru suây
Cô đơn đến khó lòng chợp mắt


真的想找个人来陪
zhēn de xiǎng zhǎo gè rén lái péi 
Chân tờ xẻng chảo cưa rấn lái pấy
Thật sự rất muốn tìm một người đến bầu bạn


不愿意一个人喝醉
bù yuàn yì yī gè rén hē zuì 
pú doen y ý cưa rấn hưa chuây
Không muốn uống say một mình


醉了以后就会流泪
zuì le yǐ hòu jiù huì liú lèi 
Chuây lờ ỷ hâu chiêu huây liếu lây
Say rồi sẽ khóc


数着你给的伤悲
shù zhe nǐ gěi de shāng bēi 
Su chơ nỉ cẩy to sang pây
Đếm những nỗi đau mà em mang lại


为什么你总让我憔悴
wèi shén me nǐ zǒng ràng wǒ qiáo cuì 
Uây sấn mơ nỉ chủng rang ủa tréo chuây
Tại sao em luôn khiến cho tôi phải khốn khổ


别说我的眼泪你无所谓
bié shuō wǒ de yǎn lèi nǐ wú suǒ wèi 
pía sua ủa tờ dẻn lây nỉ ú sủa uây
Đừng nói rằng nước mắt của an hem không hề bận tâm


看我流泪 你头也不回
kàn wǒ liú lèi   nǐ tóu yě bù huí 
Khan ủa liếu lây nỉ thấu dể pu huấy
Nhìn anh khóc em cũng không quay đầu lại


哭过了泪干了心变成灰
kū guò le lèi gān le xīn biàn chéng huī 
Khu cua lờ lây can lờ xin pen trấng huây
Nước mắt cạn khô, tim cũng đã nguội lạnh


我想要的美 你还不想给
wǒ xiǎng yào de měi   nǐ hái bù xiǎng gěi 
ủa xẻng dao tờ mẩy nỉ hái pu xẻng cẩy
nhưng thứ đẹp đẽ anh mong muốn nhưng em lại không muốn cho đi


伤了的我的心怎去面对
shāng le de wǒ de xīn zěn qù miàn duì 
sang lơ tơ ủa tơ xin chẩn truy men tuây
trái tim đau nhói của anh làm sao có thể đối diện


爱给了你 我不后悔
ài gěi le nǐ   wǒ bù hòu huǐ 
ai cẩy lờ nỉ ủa bú hâu huẩy
tình yêu dành choa em anh không hối hận


只希望你给我一次机会
zhī xī wàng nǐ gěi wǒ yī cì jī huì 
chử xi oang ni cẩy ủa ý chư chi huây
chỉ mong em hãy cho anh một cơ hội


让我去追 让我去飞
ràng wǒ qù zhuī   ràng wǒ qù fēi 
rang ủa truy chuây rang ủa truy phây
để anh theo đuổi để anh bay đi


毕竟爱过的心需要安慰
bì jìng ài guò de xīn xū yào ān wèi 
pi chinh ai cua tờ xin xuy dao an uây
dù gì thì trái tim đã từng yêu cần được an ủi


需要你安慰
xū yào nǐ ān wèi 
xuy dao nỉ an uẩy
cần em an ủi


看我流泪 你头也不回
kàn wǒ liú lèi   nǐ tóu yě bù huí 
Khan ủa liếu lây nỉ thấu dể bu huấy
Nhìn anh khóc em cũng không quay đầu lại


哭过了泪干了心变成灰
kū guò le lèi gān le xīn biàn chéng huī 
Khu cua lờ lây can lờ xin pen trấng huây
Nước mắt cạn khô, tim cũng đã nguội lạnh


我想要的美 你还不想给
wǒ xiǎng yào de měi   nǐ hái bù xiǎng gěi 
ủa xẻng dao tờ mẩy nỉ hái bu xẻng cẩy
nhưng thứ đẹp đẽ anh mong muốn nhưng em lại không muốn cho đi


伤了的我的心怎去面对
shāng le de wǒ de xīn zěn qù miàn duì 
sang lơ tơ ủa tơ xin chẩn truy men tuây
trái tim đau nhói của anh làm sao có thể đối diện


爱给了你 我不后悔
ài gěi le nǐ   wǒ bù hòu huǐ 
ai cẩy lờ nỉ ủa bú hâu huẩy
tình yêu dành choa em anh không hối hận


只希望你给我一次机会
zhī xī wàng nǐ gěi wǒ yī cì jī huì 
chử xi oang ni cẩy ủa ý chư chi huây
chỉ mong em hãy cho anh một cơ hội


让我去追 让我去飞
ràng wǒ qù zhuī   ràng wǒ qù fēi 
rang ủa truy chuây rang ủa truy phây
để anh theo đuổi để anh bay đi


毕竟爱过的心需要安慰
bì jìng ài guò de xīn xū yào ān wèi 
bi chinh ai cua tờ xin xuy dao an uây
dù gì thì trái tim đã từng yêu cần được an ủi


需要你安慰
xū yào nǐ ān wèi 
xuy dao nỉ an uẩy
cần em an ủi

 

NHạc Hoa lời Việt: Giây phút êm đềm
-    Lại một ngày, một ngày nữa đã qua

 

Xa em đã lâu chưa gặp em

Từ ngày, ngày em bước đi theo người

Anh đã biết nỗi khao khác, mõi mòn.


Rồi một ngày, một ngày thiếu vắng em

Anh đã biết tự tập sống cho riêng mình

Bù em không yêu anh hay không còn bên anh

Dù ta chia tay nhau nhưng anh vẫn chờ em.


[ĐK]:

Giấc mơ ngày qua, những giấc mơ bình yên

Được yêu, được ôm em, xiết em trong vòng tay

Dẫu biết là giấc mộng, tình cũng đã lỡ làng

Vắng em từ đây nhưng tim anh vẫn không quên.


Mãi yêu mình em, vẫn mãi yêu mình em

Dù cho phải xa nhau cách chia đôi tình ta

Anh vẫn mong chờ, anh vẫn mong đợi

Anh vẫn hoài nhớ, yêu em mãi suốt cuộc đời

Những giây phút êm đềm.
 

| Trung tâm Tiếng Trung Ánh Dương