Học tiếng Trung qua bài hát: Chuyến tàu ly biệt 离别的车站

20/09/2016 10:20
Học tiếng Trung qua bài hát Chuyến tàu ly biệt 离别的车站 qua lời tiếng Trung, phiên âm, dịch nghĩa và phiên âm bồi

 

Học tiếng Trung qua bài hát: Chuyến tàu ly biệt 离别的车站

Lời bài hát Chuyến tàu ly biệt tiếng Trung + phiên âm+ âm bồi+ dịch nghĩa:

 

Học tiếng Trung qua bài hát: Gặp mẹ trong mơ
Học tiếng Trung qua bài hát: Đồng thoại

 

当你紧紧握着我的手
dāng nǐ jǐn jǐn wò zhe wǒ de shǒu 
Tang nỉ chin chỉn ua chơ ủa tờ sẩu
Lúc em nắm chặt lấy tay anh


再三说着珍重珍重
zài sān shuō zhe zhēn zhòng zhēn zhòng 
Chai san sua chơ chân chung chân chung
Nhắc đi nhắc lại phải trân trọng trân trọng


当你深深看着我的眼
dāng nǐ shēn shēn kàn zhe wǒ de yǎn 
Tang nỉ sân sân khan chơ ủa tờ dẻn
Khi em nhìn sâu vào đoi mắt anh


再三说着别送别送
zài sān shuō zhe bié sòng bié sòng 
Chai san sua chơ pía sung pía sung
Nhắc đi nhắc lại đừng tiễn đừng tiễn


当你走上离别的车站
dāng nǐ zǒu shàng lí bié de chē zhàn 
Tang nỉ chẩu sang lí pía tờ trưa chan
Lúc em đi lên bến xe li biệt


我终于不停的呼唤呼唤
wǒ zhōng yú bù tíng de hū huàn hū huàn 
ủa chung úy bu thính tờ hu hoan
tôi cuối cùng không ngừng gọi theo


眼看你的车子越走越远
yǎn kàn nǐ de chēzi yuè zǒu yuè yuǎn 
dẻn khan nỉ tờ trưa chự duê chẩu duê doẻn
mắt nhìn xe của em càng lúc càng xa


我的心一片凌乱凌乱
wǒ de xīn yī piàn líng luàn líng luàn 
ủa tờ xin ý pen lính loan lính loan
trái tim tôi đày ắp những ngổn ngang


千言万语还来不及说
qiān yán wàn yǔ hái lái bù jí shuō 
tren dén oan ủy hái lái pu chí sua
ngàn vạn lời chưa kịp nói


我的泪早已泛滥泛滥
wǒ de lèi zǎo yǐ fàn làn fàn làn 
ủa tờ lây chảo ỷ phan lan phan lan
sự mỏi mệt trong tôi đã sớm lan tràn


从此我迷上了那个车站
cóng cǐ wǒ mí shàng le nà gè chē zhàn 
chúng chử ủa mí sang lờ na cưa trưa chan
từ đó tôi đã yêu cái bến xa đó


多少次在那儿痴痴的看
duō shǎo cì zài nàr chī chī de kàn 
tua sảo chư chai na trư trư tờ khan
biết bao nhiêu lần si mê đứng đó nhìn


离别的一幕总会重演
lí bié de yī mù zǒng huì zhòng yǎn 
lí pía tờ ý mu chủng huây chung dẻn
cảnh tượng biệt li vẫn luôn tái hiện


你几乎把手儿挥断挥断
nǐ jī hū bǎ shǒur huī duàn huī duàn 
ní chi hu pả sẩu huây toan huây toan
em dường như vẫy tay không ngừng


何时列车能够把你带回
hé shí liè chē néng gòu bǎ nǐ dài huí 
hứa sứ lia trưa nấng câu pả nỉ tai huấy
đến khi nào xe có thể đem em quay trở về


我在这儿痴痴的盼
wǒ zài zhèr chī chī de pàn 
ủa chai chơ trư trư tờ pan
tôi ở đây si ngốc đợi em


你身在何方我不管不管
nǐ shēn zài hé fāng wǒ bù guǎn bù guǎn 
nỉ sân chai hứa phang ủa pu quản pu quản
cho dù em đang ở nơi đâu


请为我保重千万千万
qǐng wèi wǒ bǎo zhòng qiān wàn qiān wàn 
trình uây ủa pảo chung bảo tren oan tren oan
xin hãy vì tôi mà bảo trọng

 

当你深深看着我的眼
dāng nǐ shēn shēn kàn zhe wǒ de yǎn 
Tang nỉ sân sân khan chơ ủa tờ dẻn
Khi em nhìn sâu vào đoi mắt anh


再三说着别送别送
zài sān shuō zhe bié sòng bié sòng 
Chai san sua chơ bía sung bía sung
Nhắc đi nhắc lại đừng tiễn đừng tiễn


当你走上离别的车站
dāng nǐ zǒu shàng lí bié de chē zhàn 
Tang nỉ chẩu sang lí pía tờ trưa chan
Lúc em đi lên bến xe li biệt


我终于不停的呼唤呼唤
wǒ zhōng yú bù tíng de hū huàn hū huàn 
ủa chung úy bu thính tờ hu hoan
tôi cuối cùng không ngừng gọi theo


眼看你的车子越走越远
yǎn kàn nǐ de chēzi yuè zǒu yuè yuǎn 
dẻn khan nỉ tờ trưa chự duê chẩu duê doẻn
mắt nhìn xe của em càng lúc càng xa


我的心一片凌乱凌乱
wǒ de xīn yī piàn líng luàn líng luàn 
ủa tờ xin ý pen lính loan lính loan
trái tim tôi đày ắp những ngổn ngang


千言万语还来不及说
qiān yán wàn yǔ hái lái bù jí shuō 
tren dén oan ủy hái lái pu chí sua
ngàn vạn lời chưa kịp nói


我的泪早已泛滥泛滥
wǒ de lèi zǎo yǐ fàn làn fàn làn 
ủa tờ lây chảo ỷ phan lan phan lan
sự mỏi mệt trong tôi đã sớm lan tràn


从此我迷上了那个车站
cóng cǐ wǒ mí shàng le nà gè chē zhàn 
chúng chử ủa mí sang lờ na cưa trưa chan
từ đó tôi đã yêu cái bến xa đó


多少次在那儿痴痴的看
duō shǎo cì zài nàr chī chī de kàn 
tua sảo chư chai na trư trư tờ khan
biết bao nhiêu lần si mê đứng đó nhìn


离别的一幕总会重演
lí bié de yī mù zǒng huì zhòng yǎn 
lí pía tờ ý mu chủng huây chung dẻn
cảnh tượng biệt li vẫn luôn tái hiện


你几乎把手儿挥断挥断
nǐ jī hū bǎ shǒur huī duàn huī duàn 
ní chi hu pả sẩu huây toan huây toan
em dường như vẫy tay không ngừng


何时列车能够把你带回
hé shí liè chē néng gòu bǎ nǐ dài huí 
hứa sứ lia trưa nấng câu pả nỉ tai huấy
đến khi nào xe có thể đem em quay trở về


我在这儿痴痴的盼
wǒ zài zhèr chī chī de pàn 
ủa chai chơ trư trư tờ pan
tôi ở đây si ngốc đợi em


你身在何方我不管不管
nǐ shēn zài hé fāng wǒ bù guǎn bù guǎn 
nỉ sân chai hứa phang ủa pu quản pu quản
cho dù em đang ở nơi đâu


请为我保重千万千万
qǐng wèi wǒ bǎo zhòng qiān wàn qiān wàn 
trình uây ủa pảo chung bảo tren oan tren oan
xin hãy vì tôi mà bảo trọng

 

| Trung tâm Tiếng Trung Ánh Dương