Học tiếng Trung qua bài hát: Chỉ cần có em 只要有你

28/09/2016 09:20
Học tiếng Trung qua bài hát Chỉ cần có em 只要有你 qua lời tiếng Trung, phiên âm, dịch nghĩa và phiên âm bồi

 

Học tiếng Trung qua bài hát: Chỉ cần có em 只要有你

Lời bài hát Chỉ cần có em tiếng Trung + phiên âm+ âm bồi+ dịch nghĩa:

 

Học tiếng Trung qua bài hát: Chuyến tàu ly biệt 离别的车站
Học tiếng Trung qua bài hát: Chuột Yêu Gạo – Mouse Loves Rice – 老鼠愛大米

 

谁能告诉我
shéi néng gào sù wǒ
Sấy nấng cao su ủa
Ai có thể nói cho tôi biết


有没有这样的笔
yǒu méi yǒu zhè yàng de bǐ
Dẩu mấy dẩu chơ dang tờ pỉ
Có chiếc bút nào như vậy


能画出一双双
néng huà chū yī shuāng shuāng
Nấng hoa tru y soang soang
Có thể vẽ ra những đôi mắt


不流泪的眼睛
bú liú lèi de yǎn jīng
pu liếu lây tờ dẻn chinh
Không rơi lệ


留得住世上
liú dé zhù shì shàng
Liếu tứa chu sư sang
Có thể lưu lại


一纵即逝的光阴
yī zòng jí shì de guāng yīn
Ý chung chí sư tờ quang in
Ánh sáng lóe lên rồi vụt tắt


能让所有美丽
néng ràng suǒ yǒu měi lì
Nấng rang súa dẩu mẩy li
Có thể khiến cho mọi điều đẹp đẽ


从此也不再凋零
cóng cǐ yě bú zài diāo líng
Chúng chử dể pú chai teo linh
Từ nay về sau sẽ không điêu linh


如果是这样
rú guǒ shì zhè yàng
Rú của sư chơ dang
Nếu như vậy


我可以安慰自己
wǒ kě yǐ ān wèi zì jǐ
ủa khửa ý an uây chư chỉ
tôi có thể an ủi bản thân mình


在没有你的夜里
zài méi yǒu nǐ de yè lǐ
Chai mấy dẩu nỉ tờ dê lỉ
Vào những đem không có em


能发出一线光明
néng fā chū yī xiàn guāng míng
Nấng pha tru ý xen quang mính
Có thể phá ra những tia sáng


留得住快乐
liú dé zhù kuài lè
Liếu tứa tru khoai lưa
Có thể lưu lại những niềm vui


全部都送去给你
quán bù dōu sòng qù gěi nǐ
Troén pu tâu sung truy cẩy nỉ
Tất cả đều tặng hết cho em


苦涩的味道变了甜密
kǔ sè de wèi dào biàn le tián mì
Khủ sưa tờ uây tao pen lờ thén mi
Mùi vị đắng cay sẽ trở nên ngọt ngào


从此也不用分开相爱的天和地
cóng cǐ yě bú yòng fèn kāi xiàng ài de tiān hé dì
Chúng chử dể bú dung phân khai xeng ai tờ thiên hứa ti
Để từ đó khoảng trời yêu thương mãi mãi không xa rời


还能在同一天空月亮太阳再相遇
hái néng zài tóng yī tiān kōng yuè liàng tài yáng zài xiàng yù
Hái nấng chai thúng y thiên khung duê leng thai dáng chai xeng uy
Có thể để cho mặt triwf và mặt chăng gặp nhau một lần nữa


生命中只要有你
shēng mìng zhōng zhǐ yào yǒu nǐ
Sâng minh chung chử sao dẩu nỉ
Cuộc đời này chỉ cần có em


什么都变得可以
shén me dōu biàn dé kě yǐ
Sấn mơ tâu pen tứa khửa ỷ
Điều gì cũng có thể biến thành có thể


让所有流星
ràng suǒ yǒu liú xīng
Rang sủa dẩu liếu xinh
Để cho tất cả các vì sao


随时都相遇
suí shí dōu xiàng yù
Suấy sứ tâu xeng uy
Có thể gặp nhau bất cứ lúc nào


从此在月蚀上面
cóng cǐ zài yuè shí shàng miàn
Chúng chử chai duê sứ sang men
Từ đó mỗi khi nguyệt thực


没有无奈的分离
méi yǒu wú nài de fèn lí
Mấy dẩu ú nai tờ phân lí
Không có sự phân li bất đắc dĩ


我不用睁着眼睛
wǒ bú yòng zheng zhe yǎn jīng
ủa pú dung châng chơ dẻn chinh
tôi không cần phải trơ mắt


看你远走的背影
kàn nǐ yuǎn zǒu de bèi yǐng
Khan nỉ doẻn chẩu tờ pây ỉnh
Nhìn bóng em ra đi mãi mãi


没有变坏的青春
méi yǒu biàn huài de qīng chūn
Mấy dẩu pen hoai tờ trinh truân
Thanh xuân vẫn tươi đẹp


没有失落的爱情
méi yǒu shī luò de ài qíng
Mấy dẩu sư lua tờ ai trính
Tình yêu vẫn còn đây


所有承诺永恒的像星星
suǒ yǒu chéng nuò yǒng héng de xiàng xīng xīng
Sủa dẩu trấng nua dủng hấng tờ xeng xinh xinh
Mọi lời hứa sẽ mãi vĩnh cửu như những vì sao trên trời.
 

| Trung tâm Tiếng Trung Ánh Dương