Học tiếng Trung qua bài hát: Biệt Khúc Chờ Nhau 情深深雨濛濛

28/09/2016 09:30
Học tiếng Trung qua bài hát Biệt Khúc Chờ Nhau 情深深雨濛濛 phim Tân dòng sông ly biệt qua lời tiếng Trung, phiên âm, dịch nghĩa và phiên âm bồi

 

Học tiếng Trung qua bài hát: Biệt Khúc Chờ Nhau 情深深雨濛濛


Lời bài hát Biệt Khúc Chờ Nhau tiếng Trung + phiên âm+ âm bồi+ dịch nghĩa:

 

Học tiếng Trung qua bài hát: Chuột Yêu Gạo – Mouse Loves Rice – 老鼠愛大米
Học tiếng Trung qua bài hát: Chỉ cần có em 只要有你


情深深雨濛濛 
qíng shēn shēn yǔ méng méng
Trính sân sân ủy mấng mấng
Tình sâu thẳm mưa mịt mù


多少樓台煙雨中
duō shǎo lóu tái yān yǔ zhōng
Tua sảo lấu thái den ủy chung
Bao lâu dài chìm trong mưa bụi nhòa


記得當初你儂我儂 
jì dé dāng chū nǐ nóng wǒ nóng
Chi tứa tang tru nỉ núng ủa núng
Nhớ lại tình ta vấn vương thuở ban đầu


車如流水馬如龍
chē rú liú shuǐ mǎ rú long
Trưa rú liếu suẩy mả rú lúng
Nơi phồn hoa đô hội


儘管狂風平地起 
jǐn guǎn kuáng fēng píng dì qǐ’
Chỉn quản khoáng phâng pính ti trỉ
Dù trải qua bao phong ba ,bão tố


美人如玉劍如虹
měi rén rú yù jiàn rú hóng
Mẩy rấn rú uy chen rú húng
Ta vẫn có niềm vui trọn vẹn


情深深雨濛濛 
qíng shēn shēn yǔ méng méng
Trính sân sân ủy mấng mấng
Tinh sâu thẳm, mưa bụi nhòa


世界只在你眼中
shì jiè zhǐ zài nǐ yǎn zhōng
Sư chia chử chai nỉ dẻn chung
Em thấy cả thế giới trong đôi mắt anh


相逢不晚 為何匆匆 
xiàng féng bú wǎn wèi hé cōng cōng
Xeng phấng pu oản uây hứa chung chung
Đã gặp anh từ lâu, nhưng sao giờ lại vạn trùng cách xa


山山水水幾萬重
shān shān shuǐ shuǐ jǐ wàn zhòng
San san suẩy suẩy chỉ oan chung
Một tiếng hát vút cao nơi đâu đó vọng về


一曲高歌千行淚 
yī qǔ gāo gē qiān háng lèi
Y trủy cao cưa tren háng lây
Nước mắt em tuôn rơi


情在迴腸盪氣中
qíng zài huí cháng dàng qì zhōng
Trính chai huấy tráng tang tri chung
Một bản tình rung động lòng người


情深深雨濛濛
qíng shēn shēn yǔ méng méng
Trính sân sân ủy mấng mấng
Tình sâu thẳm ,mưa bụi nhòa


天也無盡地無窮
tiān yě wú jìn dì wú qióng
Thiên dể ú chin ti ú trúng
Trời thì cao mà đất thì rộng


高樓望斷情有獨鍾
gāo lóu wàng duàn qíng yǒu dú zhōng
Cao lấu oang toan trính dẩu tú chung
Trong em đều là bóng hình anh


盼過春夏和秋冬
pàn guò chūn xià hé qiū dōng
Pan cua truân xia hứa triêu tung
Mong anh qua từng ngày xuân hạ thu đông


盼來盼去盼不盡 
pàn lái pàn qù pàn bú jìn
Pan lai pan truy pan pú chin
Em cứ chờ ,chờ mãi.


天涯何處是歸鴻
tiān yá hé chù shì guī hóng
Thiên dá hứa tru sư quây hung
Biết đến ngày nào anh trở về ?


***
情深深雨濛濛 
qíng shēn shēn yǔ méng méng
Trính sân sân ủy mấng mấng
Tình sâu thẳm mưa mịt mù


多少樓台煙雨中
duō shǎo lóu tái yān yǔ zhōng
Tua sảo lấu thái den ủy chung
Bao lâu dài chìm trong mưa bụi nhòa


記得當初你儂我儂 
jì dé dāng chū nǐ nóng wǒ nóng
Chi tứa tang tru nỉ núng ủa núng
Nhớ lại tình ta vấn vương thưở ban đầu


車如流水馬如龍
chē rú liú shuǐ mǎ rú long
Trưa rú liếu suẩy mả rú lúng
Nơi phồn hoa đô hội


儘管狂風平地起 
jǐn guǎn kuáng fēng píng dì qǐ’
Chỉn quản khoáng phâng pính ti trỉ
Dù trải qua bao phong ba ,bão tố


美人如玉劍如虹
měi rén rú yù jiàn rú hóng
Mẩy rấn rú uy chiên rú húng
Ta vẫn có niềm vui trọn vẹn


情深深雨濛濛 
qíng shēn shēn yǔ méng méng
Trính sân sân ủy mấng mấng
Tinh sâu thẳm, mưa bụi nhòa


世界只在你眼中
shì jiè zhǐ zài nǐ yǎn zhōng
Sư chia chử chai nỉ dẻn chung
Em thấy cả thế giới trong đôi mắt anh


相逢不晚 為何匆匆 
xiàng féng bú wǎn wèi hé cōng cōng
Xeng phấng bu oản uây hứa chung chung
Đã gặp anh từ lâu, nhưng sao giờ lại vạn trùng cách xa


山山水水幾萬重
shān shān shuǐ shuǐ jǐ wàn zhòng
San san suẩy suẩy chỉ oan chung
Một tiếng hát vút cao nơi đâu đó vọng về


一曲高歌千行淚 
yī qǔ gāo gē qiān háng lèi
Y củ cao cưa triên hang lây
Nước mắt em tuôn rơi


情在迴腸盪氣中
qíng zài huí cháng dàng qì zhōng
Trính chai huấy tráng tang tri chung
Một bản tình rung động lòng người

 

情深深雨濛濛
qíng shēn shēn yǔ méng méng
Trính sân sân ủy mấng mấng
Tình sâu thẳm ,mưa bụi nhòa


天也無盡地無窮
tiān yě wú jìn dì wú qióng
Thiên dể ú chin ti ú trúng
Trời thì cao mà đất thì rộng


高樓望斷情有獨鍾
gāo lóu wàng duàn qíng yǒu dú zhōng
Cao lấu oang toan trính dẩu tú chung
Trong em đều là bóng hình anh


盼過春夏和秋冬
pàn guò chūn xià hé qiū dōng
Pan cua truân xia hứa triêu tung
Mong anh qua từng ngày xuân hạ thu đông


盼來盼去盼不盡 
pàn lái pàn qù pàn bú jìn
Pan lai pan truy pan pú chin
Em cứ chờ , chờ mãi.


天涯何處是歸鴻
tiān yá hé chù shì guī hóng
Thiên dá hứa tru sư quây hung
Biết đến ngày nào anh trở về ?

 

Nhạc hoa lời Việt: Biệt khúc chờ nhau


Xin cho yêu em tháng ngày 
Đường đời sóng gió anh vẫn chờ 
Tình mình vẫn mãi mãi không xa rời 
Đừng vội khóc lúc anh ra đi 

Đếm sao rơi trong đêm thương nhớ người 
Giờ thôi hết ước muốn ân tình đó với dĩ vãng thôi từ đây 

Mãi yêu nhau nơi đây ôm bóng hình 
Dòng sông hát khúc hát ly biệt đó 
Biết không còn nhau 
Xin nhớ nhau 

Xin cho yêu em tháng ngày 
Đường đời sóng gió anh vẫn chờ 
Tình mình vẫn mãi mãi không xa rời 
Đừng vội khóc lúc anh ra đi 

Đếm sao rơi trong đêm thương nhớ người 
Giờ thôi hết ước muốn ân tình đó với dĩ vãng thôi từ đây 

Mãi yêu nhau nơi đây ôm bóng hình 
Dòng sông hát khúc hát ly biệt đó 
Biết không còn nhau 
Xin nhớ nhau 

Đếm sao rơi trong đêm thương nhớ người 
Giờ thôi hết ước muốn ân tình đó với dĩ vãng thôi từ đây 

Mãi yêu nhau nơi đây ôm bóng hình 
Dòng sông hát khúc hát ly biệt đó 
Biết không còn nhau... 
Xin nhớ nhau...

| Trung tâm Tiếng Trung Ánh Dương