Học tiếng Trung qua bài hát: Ảo mộng tình yêu 梦醒时分

29/09/2016 16:10
Học tiếng Trung qua bài hát Ảo mộng tình yêu 梦醒时分 qua lời tiếng Trung, phiên âm, dịch nghĩa và phiên âm bồi

 

Học tiếng Trung qua bài hát: Ảo mộng tình yêu 梦醒时分

Lời bài hát Ảo mộng tình yêu tiếng Trung + phiên âm+ âm bồi+ dịch nghĩa:

 

Học tiếng Trung qua bài hát: Chỉ cần có em 只要有你
Học tiếng Trung qua bài hát: Biệt Khúc Chờ Nhau 情深深雨濛濛


你说你爱了不该爱的人
nǐ shuō nǐ ài le bù gāi ài de rén 
Nỉ sua nỉ ai lờ pu cai ai tờ rấn
Anh nói rằng anh đã  yêu người không nên yêu

 

你的心中满是伤痕
nǐ de xīn zhōng mǎn shì shāng hén 
Nỉ tờ xin chung mản sư sang hấn
Trong tim anh tràn ngập những vết thương


你说你犯了不该犯的错
nǐ shuō nǐ fàn le bù gāi fàn de cuò 
Nỉ sua nỉ phan lờ pu cai phan tờ chua
Anh nói anh đã phạm lỗi lầm không nên phạm phải


心中满是悔恨
xīn zhōng mǎn shì huǐ hèn 
Xin chung mản sư huẩy hân
Trong tin tràn ngập sự hối hận


你说你尝尽了生活的苦
nǐ shuō nǐ cháng jìn le shēng huó de kǔ 
Nỉ sua nỉ tráng chin lờ sâng húa tờ khủ
Anh nói anh đã nếm hết những khổ đâu trong cuộc đời


找不到可以相信的人
zhǎo bù dào kě yǐ xiāng xìn de rén 
Chảo bú tao khửa ỷ xeng xin tờ rấn
Tìm chẳng thấy người có thể tin tưởng


你说你感到万分沮丧
nǐ shuō nǐ gǎn dào wàn fēn jǔ sāng 
Nỉ sua nỉ cản tao oan phân chủy sang
Anh nói rằng anh cảm thấy chán nản muôn phần


甚至开始怀疑人生
shèn zhì kāi shǐ huái yí rén shēng 
Sân chư khai sử hoái ý rấn sâng
Thậm chí bắt đầu nghi ngờ đời người


早知道伤心总是难免的
zǎo zhī dào shāng xīn zǒng shì nán miǎn de
Chảo chư tao sang xin chủng sư nán mẻn tờ
Sớm đã biết đau lòng là điều khó tránh khỏi


你又何苦一往情深
nǐ yòu hé kǔ yī wǎng qíng shēn 
Nỉ dâu hứa khủ y oảng trính sân
Anh đâu cần phải nhớ nhung một mối tình sâu đậm


因为爱情总是难舍难分
yīn wèi ài qíng zǒng shì nán shè nán fēn 
In uây ai trính chủng sư nán sưa nán phân
Vì tình yêu luôn khó từ bỏ khó phân định


何必在意那一点点温存
hé bì zài yì nà yī diǎn diǎn wēn cún 
Hứa pi chai na y tẻn tẻn uân chuấn
Hà tất phải để ý đến một chút dịu dàng ấy

 

要知道伤心总是难免的
yào zhī dào shāng xīn zǒng shì nán miǎn de
dao chư tao sang xin chủng sư nán mẻn tờ
Cần phải biết đau lòng luôn là điểu khó tránh khỏi 


在每一个梦醒时分
zài měi yī gè mèng xǐng shí fēn 
Chai mẩy ý cưa mâng xỉnh sứ phân
Mỗi một thời khắc tỉnh mộng


有些事情你现在不必问
yǒu xiē shì qíng nǐ xiàn zài bù bì wèn 
Dẩu xiê sư trính nỉ xen chai pú bi uân
Có một vài chuyện bây giờ anh đừng nên hỏi


有些人你永远不必等
yǒu xiē rén nǐ yǒng yuǎn bù bì děng 
Dẩu xiê rấn nỉ dủng doẻn pú pi tẩng
Có một số người anh mãi mãi không cần phải đợi
 
你说你爱了不该爱的人
nǐ shuō nǐ ài le bù gāi ài de rén 
Nỉ sua nỉ ai lờ pu cai ai tờ rấn
Anh nói rằng anh đã  yêu người không nên yêu

 

你的心中满是伤痕
nǐ de xīn zhōng mǎn shì shāng hén 
Nỉ tờ xin chung mản sư sang hấn
Trong tim anh tràn ngập những vết thương


你说你犯了不该犯的错
nǐ shuō nǐ fàn le bù gāi fàn de cuò 
Nỉ sua nỉ phan lờ pu cai phan tờ chua
Anh nói anh đã phạm lỗi lầm không nên phạm phải


心中满是悔恨
xīn zhōng mǎn shì huǐ hèn 
Xin chung mản sư huẩy hân
Trong tin tràn ngập sự hối hận


你说你尝尽了生活的苦
nǐ shuō nǐ cháng jìn le shēng huó de kǔ 
Nỉ sua nỉ tráng chin lờ sâng húa tờ khủ
Anh nói anh đã nếm hết những khổ đâu trong cuộc đời


找不到可以相信的人
zhǎo bù dào kě yǐ xiāng xìn de rén 
Chảo bú tao khửa ỷ xeng xin tờ rấn
Tìm chẳng thấy người có thể tin tưởng


你说你感到万分沮丧
nǐ shuō nǐ gǎn dào wàn fēn jǔ sāng 
Nỉ sua nỉ cản tao oan phân chủy sang
Anh nói rằng anh cảm thấy chán nản muôn phần


甚至开始怀疑人生
shèn zhì kāi shǐ huái yí rén shēng 
Sân chư khai sử hoái ý rấn sâng
Thậm chí bắt đầu nghi ngờ đời người


早知道伤心总是难免的
zǎo zhī dào shāng xīn zǒng shì nán miǎn de
Chảo chư tao sang xin chủng sư nán mẻn tờ
Sớm đã biết đau lòng là điều khó tránh khỏi


你又何苦一往情深
nǐ yòu hé kǔ yī wǎng qíng shēn 
Nỉ dâu hứa khủ y oảng trính sân
Anh đâu cần phải nhớ nhung một mối tình sâu đậm


因为爱情总是难舍难分
yīn wèi ài qíng zǒng shì nán shè nán fēn 
In uây ai trính chủng sư nán sưa nán phân
Vì tình yêu luôn khó từ bỏ khó phân định


何必在意那一点点温存
hé bì zài yì nà yī diǎn diǎn wēn cún 
Hứa pi chai na y tẻn tẻn uân chuấn
Hà tất phải để ý đến một chút dịu dàng ấy

 

要知道伤心总是难免的
yào zhī dào shāng xīn zǒng shì nán miǎn de
Yao chư tao sang xin chủng sư nán miển tờ
Cần phải biết đau lòng luôn là điểu khó tránh khỏi 


在每一个梦醒时分
zài měi yī gè mèng xǐng shí fēn 
Chai mẩy ý cưa mâng xỉnh sứ phân
Mỗi một thời khắc tỉnh mộng


有些事情你现在不必问
yǒu xiē shì qíng nǐ xiàn zài bù bì wèn 
Dẩu xie sư trính nỉ xiên chai bú bi uân
Có một vài chuyện bây giờ anh đừng nên hỏi


有些人你永远不必等
yǒu xiē rén nǐ yǒng yuǎn bù bì děng 
Dẩu xiê rấn nỉ dủng doẻn bú bi tẩng
Có một số người anh mãi mãi không cần phải đợi

 

早知道伤心总是难免的
zǎo zhī dào shāng xīn zǒng shì nán miǎn de
Chảo chư tao sang xin chủng sư nán miển tờ
Sớm đã biết đau lòng là điều khó tránh khỏi


你又何苦一往情深
nǐ yòu hé kǔ yī wǎng qíng shēn 
Nỉ dâu hứa khủ y oảng trính sân
Anh đâu cần phải nhớ nhung một mối tình sâu đậm


因为爱情总是难舍难分
yīn wèi ài qíng zǒng shì nán shè nán fēn 
In uây ai trính chủng sư nán sưa nán phân
Vì tình yêu luôn khó từ bỏ khó phân định


何必在意那一点点温存
hé bì zài yì nà yī diǎn diǎn wēn cún 
Hứa bi chai na y tiển tiển uân chuấn
Hà tất phải để ý đến một chút dịu dàng ấy

 

要知道伤心总是难免的
yào zhī dào shāng xīn zǒng shì nán miǎn de
dao chư tao sang xin chủng sư nán mẻn tờ
Cần phải biết đau lòng luôn là điểu khó tránh khỏi 


在每一个梦醒时分
zài měi yī gè mèng xǐng shí fēn 
Chai mẩy ý cưa mâng xỉnh sứ phân
Mỗi một thời khắc tỉnh mộng


有些事情你现在不必问
yǒu xiē shì qíng nǐ xiàn zài bù bì wèn 
Dẩu xiê sư trính nỉ xen chai pú bi uân
Có một vài chuyện bây giờ anh đừng nên hỏi


有些人你永远不必等
yǒu xiē rén nǐ yǒng yuǎn bù bì děng 
Dẩu xiê rấn nỉ dủng doẻn pú pi tẩng
Có một số người anh mãi mãi không cần phải đợi

| Trung tâm Tiếng Trung Ánh Dương