Thuật đoán mộng ở Trung Quốc và những bí ẩn của chiêm mộng

10/05/2019 15:10
Chiết tự đoán mộng có liên hệ nhất định với đoán mộng từ đồng âm. Phương pháp này cũng phục vụ cho đoán mộng, đem hình tượng mộng chuyển hoá thành ngữ âm

Thuật đoán mộng ở Trung Quốc

Thuật đoán mộng ở Trung Quốc và những bí ẩn của chiêm mộng

Thuật đoán mộng có trên đất nước Trung Hoa đã từ lâu. Ngay trong xã hội cổ đại cũng đã có một quan niệm về "hồn" và "mộng". Họ cho rằng nằm mộng là lúc linh hồn lìa thân xác mà đi chu du bên ngoài. Việc linh hồn đi ra khỏi xác là do sự sai khiến của quỷ thần. Nằm mộng là do quỷ thần gợi ý cho người nằm ngủ, vì vậy có thể căn cứ vào hình ảnh trong giấc mộng, đoán ý của thần mà bói ra điều lành hoặc dữ.

Cổ học phong thủy
Giải mã giấc mơ

Quan niệm về hồn mộng là cơ sở tư tưởng của mê tín mộng triệu. Bản thân nó không phải là mê tín mộng triệu. Vì quan niệm hồn mộng chỉ là nói mộng để cho hồn đi ngao du, chứ không nói hồn ngao du có thể dự báo lành hay dữ. Họ gán liền quan niệm hồn mộng và quan niệm quỷ thần lại với nhau. Coi mộng là gợi ý, báo triệu của thần linh hoặc hồn quỷ cho người nằm mộng. Do đó mới xuất hiện sự mê tín mộng triệu

Thoạt đầu, người dân xưa hoàn toàn không tự giác đối với mê tín điềm mộng. Những giấc mộng được họ coi là dự báo cho lành, dữ chỉ hạn chế trong các giấc mộng có nội dung đặc biệt và là những giấc mộng có liên quan mật thiết với cuộc sống. Những giấc mộng khác đều không được chú ý tới. Nhưng rồi, cuộc sống của con người càng trở nên phức tạp hơn, số người muốn bói xem dự báo của mọi sự việc càng ngày càng tăng lên nhiều. Những điều dự báo đưa vào giác mộng cũng tăng lên từng ngày. Từ lúc tự phát mê tín một số điềm mộng, người ta đi đến tự giác tìm các loại điềm mộng. Mê tín điềm mộng nguyên thủy chuyển hoá thành mê tín đoán mộng.

Trong những thuật chiêm bốc thuật đoán mộng rất đạt nhất. Do đó trong sách Hán thư có câu, "nghề chiêm không chỉ có một, nhưng lớn nhất là bói mộng". Đến thời Chu lại đặt ra quan chức chuyên môn giải thích mộng và phân chia mộng ra thành 6 loại: Chính mộng, tư mộng, tẩm mộng, ác mộng, cụ mộng (sọ), hỷ mộng. Ai nằm mộng mà không hiểu ý nghĩa của mộng sẽ mời người đến giải thích và đoán mộng. Thực tế đó là hoạt động của thuật phù thuỷ đoán mộng trên cơ sở tâm lý coi mộng là điềm báo.

Vì mộng là một loại thể nghiệm tự thân của con người. Đoán mộng sử dụng các loại thể nghiệm tự thân đó mà liên lạc, thông linh với thần nhân, làm môi giới cho việc dự báo lành, dữ. Cho nên, so sánh với các loại hình chiêm, bốc khác, đoán mộng là loại có tính thần bí đặc thù và sức mê hoặc to lớn. 

Trong những sách về giải mộng còn lại cho đến nay, việc giải thích hình tượng giấc mộng có liên quan trực tiếp đến nhân và sự được dự báo không còn nhiều. Đa số nói về cách giải thích có giãi bày hình tượng giấc mộng. Vì thông qua nhà đoán mộng trong một quá trình, hình tượng giấc mộng đã biến đổi đi. Phương pháp giải thích, giãi bày hình tượng giấc mộng có nhiều, như : phương pháp chiết tự, phương pháp tượng trưng, phương pháp liên loại, phương pháp phi dịch v.v... Thi hành những phương pháp này đòi hỏi người đoán mộng phải có đầy đủ một sự tích lũy về văn hoá và tri thức tâm lý.

Ví dụ như phương pháp chiết tự là phương pháp thường dùng để đoán mộng. Ai cũng biết chữ Hán là do các nét và các bộ cấu tạo nên. Căn cứ vào phuơng pháp khoa học mà phân tích hình của chữ rồi tìm kiếm nghĩa lý vốn có của chữ. Mọi ngưòi tùy tâm tùy ý mà phân tích hình tượng chữ rồi phát huy thêm ra để làm chỗ dựa cho một quan điểm nào đó là chiết tự.

Chiết tự có đặc trưng rất rõ ràng. Phân tích hình tượng chữ của chiết tự chẳng qua cũng chỉ là một hình thức hoặc là tìm tòi một điểm tựa. Dự đoán được điều hung, cát mới là mục đích và nội dung. Một chữ được tách ra như thế nào là hoàn toàn căn cứ vào hình tượng giấc mộng mà quyết định. Chiết tự phục vụ cho việc dự đoán điều hung cát. Nhà đoán mộng đã lợi dụng dụng chiết tự thành mẹo để phục vụ cho việc đoán mộng của mình.

Chiết tự đoán mộng có liên hệ nhất định với đoán mộng từ đồng âm. Phương pháp này cũng phục vụ cho đoán mộng, đem hình tượng mộng chuyển hoá thành ngữ âm. Như nằm mơ thấy quan (quan tài có thêm chữ mộc) có thể nghĩ đến chữ quan là quan chức. Nằm mơ thấy chữ tài là tài liệu, lại nghĩ đến chữ tài là tiền tài (có bộ bối). Hoặc như nằm mơ thấy chữ tang là cây dâu, lại nghỉ đến chữ tang là đám tang

Trong sách giải mộng còn giữ lại và những sách theo phuơng pháp chiết tự đã bị thất lạc có số lớn cách bói từ đông âm để chiêm như :
Mộng kiến quan (quan tài) mộc, được lâm quan quẻ lành.
Mộng quan tài vào nhà, chủ tài 
Mộng báo quan tài, đại cát, được tài.

Phàm những giấc mơ thấy quan tài đều là đại cát, đại lợi, tâm lý này vẫn còn ở một số địa phuơng cho đến tận ngày nay đặc biệt là ở Đài Loan, Hong Kong. Nhiều người đến Quế Lâm, Quảng Tây để mua mấy chiếc quan tài mỹ nghệ phẩm xinh xắn để thỏa mãn nhu cầu tâm lý đó. 

Xem thêm: 10 món quà không nên tặng ở Trung Quốc
 

| Trung tâm Tiếng Trung Ánh Dương