Từ vựng tiếng Trung chủ đề tang lễ

02/09/2016 17:00
 
 
TỪ VỰNG CHỦ ĐỀ TANG LỄ
 
Tang lễ: 葬礼 zànglǐ
1. Quàn và mai táng: 殡葬 bìnzàng
2. Tang lễ: 葬礼 zànglǐ
3. Hỏa táng: 火葬 huǒzàng
4. Hải táng (thả xác xuống biển): 海葬 hǎizàng
5. Thủy táng: 水葬 shuǐzàng
6. Thiên táng (rắc tro xương từ trên máy bay xuống): 天葬 tiānzàng
7. Lễ an táng theo nghi lễ quân đội: 军葬礼 jūn zànglǐ
8. Lễ an táng theo nghi lễ tôn giáo: 教葬 jiào zàng
9. Quốc tang: 国葬 guózàng
10. Treo cờ rủ: 下半旗 xiàbànqí
11. Quốc tang: 国丧 guósāng
12. Đi dự đám tang: 奔丧 bēnsàng
13. Nơi hỏa táng: 火葬场 huǒzàng chǎng
14. Lò thiêu xác: 焚尸炉 fén shī lú
15. Nhà quàn: 殡仪馆 bìnyíguǎn
16. Giấy chứng tử: 死亡证书 sǐwáng zhèngshū
17. Cáo phó: 讣告 fùgào
18. Tổ chức tang lễ: 治丧 zhìsāng
19. Ban tang lễ: 治丧委员会 zhìsāng wěiyuánhuì
20. Tổ chức lễ truy điệu: 开追悼会 kāi zhuīdào huì
21. Lời điếu: 悼词 dàocí
22. Mặc niệm: 默哀 mò’āi
23. Cúi mình, nghiêng mình: 鞠躬 jūgōng
24. Ảnh người quá cố (chân dung): 遗像 yíxiàng
25. Vòng hoa: 花圈 huāquān
26. Giải băng tang trong vòng hoa: 花圈缎带 huāquān duàn dài
27. Bức trướng viếng: 挽幛 wǎn zhàng
28. Câu đối viếng: 挽联 wǎnlián
29. Nến thờ (nến đặt trên quan tài): 素烛 sù zhú
30. Bài hát đưa đám: 挽歌 wǎngē
31. Nhạc buồn: 哀乐 āiyuè
32. Nhạc hiếu: 葬礼曲 zànglǐ qǔ
33. Chuông báo tang: 丧钟 sāngzhōng
34. Tang quyền: 死者家属 sǐzhě jiāshǔ
35. Mặc để tang: 披麻戴孝 pī má dàixiào
36. Để trọng tang: 戴重孝 dài zhòngxiào
37. Chịu tang (thọ tang): 服丧 fúsāng
38. Băng đen: 黑纱 hēi shā
39. Túc trực bên linh cữu: 守灵 shǒulíng
40. Điện chia buồn: 唁电 yàndiàn
41. Thư chi buồn: 唁函 yàn hán
42. Phúng viếng: 吊唁 diàoyàn
43. Chia buồn với: 致哀 zhì āi
44. Thi thể: 遗体 yítǐ
45. Tro xương: 骨灰 gǔhuī
46. Hộp tro: 骨灰盒 gǔhuī hé
47. Quan tài: 寿材 shòucái
48. Áo liệm: 寿衣 shòuyī
49. Về chầu tiên tổ: 寿终正寝 shòuzhōngzhèngqǐn
50. Linh sàng (giường người chết nằm): 灵床 líng chuáng
51. Phí tổn mai táng: 丧葬费用 sāngzàng fèiyòng
52. Lăng mộ: 陵墓 língmù
53. Khu mộ: 陵园 língyuán
54. Nghĩa địa công cộng: 公墓 gōngmù
55. Nghĩa địa: 墓地 mùdì
56. Bia mộ: 墓碑 mùbēi
57. Đường vào mộ: 墓道 mùdào
58. Nhà mồ: 墓室 mù shì
59. Huyệt: 墓穴 mùxué
60. Bãi tha ma: 墓冢 mù zhǒng
61. Mộ chí: 墓志 mùzhì
62. Khắc mộ chí: 墓志铭 mùzhì míng
63. Người đào huyệt: 掘墓人 jué mù rén
64. Liệm: 大殓 dàliàn
65. Khâm liệm: 殡殓 bìnliàn
66. Chôn: 落葬 luò zàng
67. Quan tài: 棺材 guāncai
68. Giá để quan tài: 棺袈 guān jiā
69. Nắp quan tài: 棺盖 guān gài
70. Đồ chôn theo người chết: 冥器 míng qì
71. Vàng mã: 锡箔 xíbó
72. Tiền chôn theo người chết: 冥币 míng bì
73. Vật chôn theo: 陪葬品 péizàng pǐn
74. Đàn tràng (nơi làm pháp thuật của hòa thượng hoặc đạo sĩ): 道场 dàochǎng
75. Việc phật (việc cúng bái của tăng ni): 佛事 Fóshì
76. Tiền giấy: 纸钱 zhǐqián
 

Địa chỉ: Số 12, ngõ93, Hồ Tùng Mậu, Mai Dịch, Cầu Giấy Hà Nội

Emailtiengtrunganhduong@gmail.com

Hotline097.5158.419 ( Cô Thoan)

| Trung tâm Tiếng Trung Ánh Dương