Từ vựng tiếng Trung chủ đề nhập cư

13/08/2016 17:00
 
 
TỪ VỰNG TIẾNG TRUNG CHỦ ĐỀ NHẬP CƯ
 
Nhập cư : 移民 yímín
1. Rời khỏi: 移出 yíchū
2. Rời vào: 移进 yí jìn
3. Cục nhập cư: 移民局 yímín jú
4. Luật nhập cư: 移民法 yímín fǎ
5. Visa nhập cư: 移民签证 yímín qiānzhèng
6. Chính sách nhập cư: 移民政策 yímín zhèngcè
7. Nơi nhập cư: 移民点 yímín diǎn
8. Nhập cư: 移民 yímín
9. Họ tên: 姓名 xìngmíng
10. Họ: 姓 xìng
11. Tên: 名 míng
12. Tên đầy đủ: 全名 quán míng
13. Giới tính: 性别 xìngbié
14. Ngày sinh: 出生日期 chūshēng rìqí
15. Nơi sinh: 出生地点 chūshēng dìdiǎn
16. Chiều cao: 身高 shēngāo
17. Cân nặng: 体重 tǐzhòng
18. Giấy khai sinh: 出身证 chūshēn zhèng
19. Giấy hôn thú: 结婚证 jiéhūn zhèng
20. Giấy li hôn: 离婚证 líhūn zhèng
21. Thẻ bảo hiểm xã hội: 社会保险证 shèhuì bǎoxiǎn zhèng
22. Sổ bảo hiểm xã hội: 社会保险号码 shèhuì bǎoxiǎn hàomǎ
23. Số chứng minh nhân dân: 身份证号码 shēnfèn zhèng hàomǎ
24. Vân tay: 指纹 zhǐwén
25. Học bạ: 学校证件 xuéxiào zhèngjiàn
26. Giấy chứng nhận quá trình công tác: 工作经历证明 gōngzuò jīnglì zhèngmíng
27. Thư giới thiệu: 推荐信 tuījiàn xìn
28. Giấy chứng nhận có tiền gửi ngân hàng: 银行存款证明 yínháng cúnkuǎn zhèngmíng
29. Tài sản cá nhân: 个人财产 gèrén cáichǎn
30. Giá trị bất động sản: 不动产价值 bùdòngchǎn jiàzhí
31. Giấy chứng nhận công ty: 公司证明 gōngsī zhèngmíng
32. Giấy chứng nhận có cổ phiếu: 拥有股票证明 yǒngyǒu gǔpiào zhèngmíng
33. Gốc biên lai đã chi séc: 已付支票存根 yǐ fù zhīpiào cúngēn
34. Địa ước (văn tự ruộng đất): 地契 dìqì
35. Chứng từ: 收据 shōujù
36. Báo cáo về tình hình tài chính: 财务情况报告 cáiwù qíngkuàng bàogào
37. Chứng từ về sản nghiệp: 产业契据 chǎnyè qìjù
38. Giấy phép hành nghề: 营业执照 yíngyè zhízhào
39. Giấy chứng nhận tư cách: 资历证明 zīlì zhèngmíng
40. Giấy giới thiệu của chủ cũ: 前雇主推荐信 qián gùzhǔ tuījiàn xìn
41. Tính chất công việc: 工作性质 gōngzuò xìngzhì
42. Năng lực quản lý: 管理能力 guǎnlǐ nénglì
43. Giấy chứng nhận nghề: 职业训练证明 zhíyè xùnliàn zhèngmíng
44. Lương: 工资 gōngzī
 
Địa chỉSố 12, Ngõ 93, Hồ Tùng Mậu, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội
Emailtiengtrunganhduong@gmail.com
Hotline097.5158.419 ( Cô Thoan)
| Trung tâm Tiếng Trung Ánh Dương