Từ vựng tiếng Trung chủ đề hoa quả (phần 1)

27/07/2016 17:00
Bạn có biết tên các loại quả trong tiếng Trung. Tiếng Trung Ánh Dương gửi tới các bạn danh sách các từ vựng tiếng Trung chủ đề hoa quả. Các bạn hãy xem mình đã biết được tên bao nhiêu loại quả bằng tiếng Trung nhé
 
 
Bạn có biết tên các loại quả trong tiếng Trung? Tiếng Trung Ánh Dương gửi tới các bạn danh sách các từ vựng tiếng Trung chủ đề hoa quả. Các bạn hãy xem mình đã biết được tên bao nhiêu loại quả bằng tiếng Trung nhé. 
 
TỪ VỰNG TIẾNG TRUNG CHỦ ĐỀ HOA QUẢ (PHẦN 1)
 
1. Táo tây: 苹果 Píngguǒ
2. Hạt táo: 苹果核 píngguǒ hé
3. Vỏ táo: 苹果皮 píngguǒpí
4. Nước táo: 苹果汁 píngguǒ zhī
5. Lê táo: 苹果梨 píngguǒ lí
6. Táo chuối tiêu: 香蕉苹果 xiāngjiāo píngguǒ
7. Quả lê: 梨 lí
8. Lê lai dương: 莱阳梨 láiyáng lí
9. Lê đãng sơn: 砀山梨 dàng shānlí
10. Lê tuyết: 雪梨 xuělí
11. Lê mùa đông: 冬梨 dōng lí
12. Bạch lê (lê trắng): 白梨 bái lí
13. Hạt lê: 梨核 lí hé
14. Cam quýt: 柑桔 gān jú
15. Quýt đỏ: 红桔 hóng jú
16. Quýt không có hạt: 无核桔 wú hé jú
17. Vỏ cam quýt: 柑桔皮 gān jú pí
18. Vỏ cam (quýt): 桔皮 jú pí
19. Cam: 橙 chéng
20. Cam ngọt: 甜橙 tián chéng
21. Cam chua: 酸橙 suān chéng
22. Cam tề: 脐橙 qíchéng
23. Chuối tiêu: 香蕉 xiāngjiāo
24. Vỏ chuối: 香蕉皮 xiāngjiāo pí
25. Bóc quả chuối: 剥香蕉 bō xiāngjiāo
26. Chuối tây: 芭蕉 bājiāo
27. Dâu tây: 草莓 cǎoméi
28. Mai đen: 黑莓 hēiméi
29. Quả dứa: 菠萝 bōluó
30. Thịt dứa: 菠萝肉 bōluó ròu
31. Quả mận: 李子 lǐzǐ
32. Mận tây: 西洋李子 xīyáng lǐ zi
33. Mận hạnh: 李杏 lǐ xìng
34. Quả vải: 李枝 lǐzhī
35. Quả vải tươi: 鲜荔枝 xiān lìzhī
36. Vỏ quả vải: 荔枝皮 lìzhī pí
37. Cùi vải: 荔枝肉 lìzhī ròu
38. Quýt vàng: 金桔 jīn jú
39. Táo crap: 花红 huāhóng
 
40. Quả đào: 桃子 táozi
41. Cùi đào: 桃肉 táo ròu
42. Đào mật: 水蜜桃 shuǐmì táo
43. Cây bàn đào (đào tiên): 蟠桃 pántáo
44. Đào lông (đào dại): 毛桃 máotáo
45. Đào khỉ ma các (khế): 猕猴桃 míhóutáo
46. Hạt đào: 桃核 táo hé
47. Quả nho (cây nho): 葡萄 pútáo
48. Nho không hạt: 无核小葡萄 wú hé xiǎo pútáo
49. Hạt nho: 桃核 táo hé
50. Vỏ nho: 葡萄皮 pútáo pí
51. Nước nho: 葡萄汁 pútáo zhī
52. Quả tì bà: 枇杷 pípá
53. Quả chanh: 柠檬 níngméng
54. Anh đào: 樱桃 yīngtáo
55. Anh đào hình quả tim: 心形樱桃 xīn xíng yīngtáo
56. Anh đào ngọt: 甜樱桃 tián yīngtáo
57. Anh đào chua: 酸樱桃 suān yīngtáo
58. Anh đào duke (công tước): 杜克樱桃 dù kè yīngtáo
59. Anh đào đen: 黑樱桃 hēi yīngtáo
60. Anh đào nguyệt quế: 月桂樱桃 yuèguì yīngtáo
61. Thịt quả anh đào: 樱桃肉 yīngtáo ròu
62. Hạt anh đào: 樱桃核 yīngtáo hé
63. Cây mía, mía: 柑蔗 gān zhè
64. Dưa bở: 香瓜 xiāngguā
65. Quả dưa hồng: 甜瓜 tiánguā
66. Quả dưa hấu: 西瓜 xīguā
67. Dưa hấu không hạt: 无籽西瓜 wú zǐ xīguā
68. Dưa hấu mùa đông: 冰西瓜 bīng xīguā
69. Vỏ dưa hấu: 西瓜皮 xīguā pí
70. Hạt dưa hấu: 西瓜籽 xīguā zǐ
71. Dưa bở tân cương: 哈密瓜 hāmìguā
72. Bạch quả, ngân hạnh: 白果 báiguǒ
73. Mã thầy: 荸荠 bíjì
74. Hạt dẻ: 板栗 bǎnlì
75. Quả bưởi, cây bưởi: 柚子 yòuzi
76. Cây cau: 槟榔 bīnláng
77. Lí chua: 醋栗 cù lì
78. Xoài: 芒果 mángguǒ
79. Mơ, mai: 梅子 méizi
80. (cây, quả) hạnh: 杏子 xìngzi
81. Hạt quả hạnh: 杏核 xìng hé
82. Thịt quả hạnh: 杏肉 xìng ròu
83. Sơn trà: 山楂 shānzhā
84. Hồ đào rừng: 山核桃 shān hétáo
85. (cây, quả) hồng: 柿子 shìzi
86. (cây, hạt) thông đỏ hôi: 榧子 fěizi
87. (cây, quả) phỉ: 榛子 zhēnzi
88. Quả dừa: 椰子 yēzi
89. Nước dừa: 椰汁 yē zhī
90. Cơm dừa: 椰肉 yē ròu
91. Vỏ dừa: 椰壳 yē ké
92. Táo: 枣 zǎo
93. Hột táo: 枣核 zǎo hé
94. Quả trám: 橄榄 gǎnlǎn
95. Cây thanh mai (mơ xanh): 青梅 qīngméi
96. Quả hải đường: 海糖果 hǎi tángguǒ
97. Quả sung: 无华果 wúhuá guǒ
98. Cây lựu: 石榴 shíliú
99. (cây, quả) dương mai: 杨梅 yángméi
 
Địa chỉSố 20, ngõ 199/1 Hồ Tùng Mậu, Cầu Diễn, Nam Từ Liêm, Hà Nội
Emailtiengtrunganhduong@gmail.com
Hotline097.5158.419 ( Cô Thoan)
| Trung tâm Tiếng Trung Ánh Dương