Từ vựng tiếng Trung chủ đề các loại mũ

24/07/2016 17:00
 
 
TỪ VỰNG TIẾNG TRUNG CHỦ ĐỀ CÁC LOẠI MŨ
 
Các loại mũ: 帽类 mào lèi
1. Chùm tua mũ: 毛子束带 máo zǐ shù dài
2. Đai mũ: 帽圈 mào quān
3. Dải trang trí trên mũ: 帽饰带 mào shì dài
4. Đỉnh mũ: 帽顶 mào dǐng
5. Gim trang trí trên mũ của nữ: 女帽饰针 nǚ mào shì zhēn
6. Hộp đựng mũ: 帽盒 mào hé
7. Kích thước của mũ: 帽子的尺码 màozi de chǐmǎ
8. Lớp vải lót mũ: 帽里 mào lǐ
9. Mũ ba chỏm: 三角帽 sānjiǎo mào
10. Mũ gấm, lụa: 锦缎帽 jǐnduàn mào
11. Mũ nỉ hoa: 花呢帽 huāní mào
12. Mũ bê rê: 贝雷帽 bèi léi mào
13. Mũ bông: 棉帽 mián mào
14. Mũ cát che nắng: 硬壳太阳帽 yìng ké tàiyáng mào
15. Mũ che nắng rộng vành: 宽边蔗阳帽 kuān biān zhè yáng mào
16. Mũ che nắng sợi gai: 苎麻凉帽 zhùmá liángmào
17. Mũ da: 皮帽 pí mào
18. Mũ dạ rộng vành: 宽边呢帽 kuān biān ní mào
19. Mũ dệt kim: 针织帽 zhēnzhī mào
20. Mũ đi biển: 海滨帽 hǎibīn mào
21. Mũ du lịch: 旅行帽 lǚxíng mào
22. Mũ hướng đạo sinh: 童子军帽 tóngzǐ jūn mào
23. Mũ jean: 牛仔帽 niúzǎi mào
24. Mũ không vành: 无檐帽 wú yán mào
25. Mũ lông thú: 毛皮帽子 máopí màozi
26. Mũ lưỡi trai: 鸭舌帽 yāshémào
27. Lưỡi trai của mũ: 帽舌 mào shé
28. Mũ mưa: 雨帽 yǔ mào
29. Mũ nghệ nhân: 艺人帽 yìrén mào
30. Mũ ngủ: 睡帽 shuì mào
31. Mũ nhung: 丝绒帽 sīróng mào
32. Mũ nỉ chóp cao rộng vành: 高顶宽边呢帽 gāo dǐng kuān biān ní mào
33. Mũ nỉ homburg: 霍姆堡毡帽 huò mǔ bǎo zhān mào
34. Mũ nỉ mềm: 软毡帽 ruǎn zhān mào
35. Mũ nỉ mềm chóp ngắn rộng vành: 低顶宽边软毡帽 dī dǐng kuān biān ruǎn zhān mào
36. Mũ nỉ rộng vành: 宽边毡帽 kuān biān zhān mào
37. Mũ nồi: 无边平顶帽 wúbiān píng dǐng mào
38. Mũ nữ kiểu khăn chít: 头巾式女帽 tóujīn shì nǚ mào
39. Mũ ống khói: 烟囱冒 yāncōng mào
40. Mũ phòng hộ (bảo hiểm): 防护帽 fánghù mào
41. Mũ phớt: 长礼帽 cháng lǐmào
42. Mũ phớt gấm: 缎棉礼帽 duàn mián lǐmào
43. Mũ phớt loại to của nam: 男式大礼帽 nán shì dà lǐmào
44. Mũ (quả dưa) chóp cao: 高顶礼帽 gāo dǐng lǐmào
45. Mũ rơm: 草帽 cǎomào
46. Mũ rơm chóp bằng: 平顶硬草帽 píng dǐng yìng cǎomào
47. Mũ rơm panama: 巴拿马草帽 bānámǎ cǎomào
48. Mũ rơm rộng vành: 宽边草帽 kuān biān cǎomào
49. Mũ rộng vành: 宽边帽 kuān biān mào
50. Mũ rộng vanh hoa của nữ: 宽边花式女帽 kuān biān huā shì nǚ mào
51. Mũ tắm: 淋浴帽 línyù mào
52. Mũ thể thao: 运动帽 yùndòng mào
53. Mũ thường không vành: 无檐便帽 wú yán biànmào
54. Mũ thủy thủ: 水手帽 shuǐshǒu mào
55. Mũ trẻ con: 童帽 tóng mào
56. Mũ vải: 布帽 bù mào
57. Phù hiệu đeo ở mũ: 帽章 màozhāng
58. Quả cầu nhung trang trí mũ: 帽章的绒球 màozhāng de róng qiú
59. Thợ may mũ: 制帽匠 zhìmào jiàng
60. Vành mũ: 帽檐 Màoyán
61. Vật liệu làm mũ: 制帽材料 zhìmào cáiliào
 
Địa chỉSố 12, Ngõ 93, Hồ Tùng Mậu, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội
Emailtiengtrunganhduong@gmail.com
Hotline097.5158.419 ( Cô Thoan)
| Trung tâm Tiếng Trung Ánh Dương