Từ vựng tiếng Trung các đồ dùng điện khác

17/07/2016 17:00

I. Các đồ dùng điện khác-: 其他电器 qítā diànqì
1. Ampe kế: 电流表 diànliúbiǎo
2. Ampli: 扬声器 yángshēngqì
3. Băng trắng (chưa ghi âm): 空白录音带 kòngbái lùyīndài
4. Bếp điện: 电热炉 diànrè lú
5. Bộ nạp điện: 充电器 chōngdiàn qì
6. Camera tivi: 电视摄象器 diànshì shè xiàng qì
7. Cassette: 咔式录音机 kā shì lùyīnjī
8. Cassette tai nghe, walkman: 步行者录放机 bùxíng zhě lùfàng jī
9. Cực âm: 阴极 yīnjí
10. Cực dương: 阳极 yángjí
11. Dao cạo râu điện: 电动剃须刀 diàndòng tì xū dāo
12. Đầu ghi: 录音头 lùyīn tóu
13. Đầu xóa: 消音头 xiāoyīn tóu
14. Đèn ba cực: 三极管 sānjíguǎn
15. Đèn chân không: 真空管 zhēnkōngguǎn
16. Đèn chỉnh lưu: 整流管 zhěngliú guǎn
17. Đèn hai cực: 二极管 èrjíguǎn
18. Đèn phóng đại: 放达管 fàng dá guǎn
19. Đĩa hát: 电唱盘 diàn chàng pán
20. Độ nhạy: 灵敏度 língmǐndù
21. Đoản mạch: 断路 duànlù
22. Dòng một chiều và xoay chiều: 直交流两用 zhí jiāoliú liǎng yòng
23. Không chuẩn: 失真 shīzhēn
24. Linh kiện: 零件 língjiàn
25. Lò điện tử: 电磁炉 diàncílú
26. Lò vi-ba, lò vi sóng: 微波炉 wéibōlú
27. Mạch điện: 线路图 xiànlù tú
28. Mạch ngắn: 短路 duǎnlù
29. Máy chế biến thực phẩm: 食品加工器 shípǐn jiāgōng qì
30. Máy đánh chữ chạy điện: 电动打字机 diàndòng dǎzìjī
31. Máy đổi dòng điện: 电源转换器 diànyuán zhuǎnhuàn qì
32. Máy ghi âm: 录音机 lùyīnjī
33. Máy ghi âm điện thoại: 电话录音机 diànhuà lùyīnjī
34. Máy hát điện: 电唱机 diànchàngjī
35. Máy hút bụi: 吸尘器 xīchénqì
36. Máy khử nhiễu: 干扰去除器 gānrǎo qùchú qì
37. Máy khử từ: 去瓷器 qù cíqì
38. Máy phát: 发射机 fāshè jī
39. Máy xếp chữ chạy điện: 电排字机 diàn páizì jī
40. Nồi cơm điện: 电饭锅 diàn fàn guō
41. Ôm kế: 欧姆表 ōumǔ biǎo
42. Pin: 电池 diànchí
43. Pin khô: 干电池 gāndiànchí
44. Pin mặt trời: 太阳能电池 tàiyángnéng diànchí
45. Quạt điện: 电扇 diànshàn
46. Radio: 电唱收音机 diàn chàng shōuyīnjī
47. Radio bán dẫn: 半导体收音机 bàndǎotǐ shōuyīnjī
48. Radio có đồng hồ: 时钟收音机 shízhōng shōuyīnjī
49. Radio sóng ngắn, sóng trung: 调频/调幅收音机 tiáopín/tiáofú shōuyīnjī
50. Radio stereo: 立体声收音机 lìtǐshēng shōuyīnjī
51. Radio trên ôtô: 汽车收音机 qìchē shōuyīnjī
52. Rò rỉ điện: 漏电 lòudiàn
53. Tai nghe: 耳机 ěrjī
54. Thẻ từ: 磁卡 cíkǎ
55. Tông đơ điện: 电动理发刀 diàndòng lǐfǎ dāo
56. Trò chơi điện tử: 电脑游戏 Diànnǎo yóuxì
57. Từ trường: 磁场 cíchǎng
 
II. Video cassette màu-: 盒式彩色录象机 hé shì cǎisè lùxiàng jī
1. Sách hướng dẫn sử dụng: 使用说明书 shǐyòng shuōmíngshū
2. Đầu từ góc phương vị đúp (kép): 双方位角四磁头 shuāngfāng wèi jiǎo sì cítóu
3. Ổ băng hình: 录像带室 lùxiàngdài shì
4. Bộ phận chọn màu: 彩色模式选择器 cǎisè móshì xuǎnzé qì
5. Ô tiếp nhận hình: 光敏接收保护窗 guāngmǐn jiēshōu bǎohù chuāng
6. Đồng hồ hiển thị: 显示时钟 xiǎnshì shízhōng
7. Hộp ghi số (đếm số): 计数器 jìshùqì
8. Hộp hẹn giờ: 定时器 dìngshí qì
9. Bộ nhớ: 记忆显示器 jìyì xiǎnshìqì
10. Nút vận hành: 工作钮 gōngzuò niǔ
11. Nút nhả băng: 弹带钮 tán dài niǔ
12. Bộ phận cài lại số không của máy đếm số: 计数器置零器 jìshùqì zhì líng qì
13. Tua lại: 倒带/图像搜索 dào dài/túxiàng sōusuǒ
14. Nút chiếu hình: 放像钮 fàng xiàng niǔ
15. Nút dừng: 停止钮 tíngzhǐ niǔ
16. Nút cho chạy nhanh: 快进钮 kuài jìn niǔ
17. Nút tạm dừng: 暂停/静止钮 zàntíng/jìngzhǐ niǔ
18. Nút ghi hình: 录像钮 lùxiàng niǔ
19. Hệ secam: 色康彩色电视系统 sè kāng cǎisè diànshì xìtǒng
20. Hệ ntsc ntsc: 制式 zhìshì
21. Hệ pal pal: 制式 zhìshì
22. Nút điều chỉnh thời gian tự động: 程控定时控制钮 chéngkòng dìngshí kòngzhì niǔ
23. Điều chỉnh sóng: 调谐控制 tiáoxié kòngzhì
24. Bộ phận đổi tần số rf rf: 变频器 biànpín qì
25. Bộ phận điều chỉnh kênh: 频道调节器 píndào tiáojié qì
26. Nút cho băng ra rf rf: 输出端钮 shūchū duān niǔ
27. Nút tiếp nhận ăngten: 天线输入钮 tiānxiàn shūrù niǔ
28. Nút đầu ra, đầu vào video: 视频输入/输出端钮 shìpín shūrù/shūchū duān niǔ
29. Nút đầu ra, đầu vào của audio: 声频输入/输出端钮 shēngpín shūrù/shūchū duān niǔ
30. Dây điện nguồn: 电源线 diànyuán xiàn
31. Công tắc chọn hệ: 制式选择开关 zhìshì xuǎnzé kāiguān
32. Loa: 发声装置 fāshēng zhuāngzhì
33. Thiết bị thử và điều chỉnh tín hiệu: 调试信号装置 tiáoshì xìnhào zhuāngzhì
34. Lắp pin: 状电池 zhuàng diànchí
35. Nguồn điện tiếp nhận tự động: 自动接通电源 zìdòng jiē tōng diànyuán
36. Chiếu chậm: 慢速放像 màn sù fàng xiàng
37. Ghi hình ngay (nhanh): 即时录像 jíshí lùxiàng
38. Ghi hình chậm: 延时录像 yán shí lù xiàng
39. Kiểm duyệt, lược bớt chương trình: 核查/清除程序 héchá/qīngchú chéngxù
 
Địa chỉSố 12, Ngõ 93, Hồ Tùng Mậu, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội
Emailtiengtrunganhduong@gmail.com
Hotline097.5158.419 ( Cô Thoan)
| Trung tâm Tiếng Trung Ánh Dương