Giáo trình nghe nói

26/07/2015 17:00
Chương trình nghe nói là chương trình nằm tăng khả năng giao tiếp của các bạn sau khi đã học hết quyển 4, hoặc 5 mà chưa tự tin giao tiếp bằng tiếng Trung.
Chương trình này các bạn hoàn toàn học được nghe giảng dạy bằng tiếng Trung và do giáo viên người Trung Quốc giảng dạy. Giúp các bạn tăng cường khẩu ngữ, cũng như tự tin hơn trong giao tiếp.
Thời gian học: 20 buổi/ khóa
Học phí: 1.500.000đ
Giáo viên: 50% người Việt Nam + 50% Người Trung Quốc 
| Trung tâm Tiếng Trung Ánh Dương