Tiếng Trung bồi: Bạn thường làm gì cuối tuần

10/12/2015 17:00
Chủ đề bài học tiếng Trung bồi số 36 hôm nay là về cách hỏi thăm một người bạn xem cuối tuần người đó thường tham gia vào các hoạt động gì

Chuyên mục tiếng Trung bồi rất vui được gặp lại các bạn trong bài học số 36 ngày hôm nay. Chủ đề bài học hôm nay là cách hỏi thăm một người bạn xem cuối tuần người đó thường tham gia vào các hoạt động gì. 

 

Xem thêm các bài học cùng chủ đề

Tiếng Trung bồi-Bạn sống ở đâu

Tiếng Trung bồi-Quê bạn ở đâu


BÀI 36: BẠN THƯỜNG LÀM GÌ VÀO CUỐI TUẦN?

 

 

A :你周末喜欢做什么?
nǐ zhōumò xǐhuan zuò shénme?
Nỉ châu mua xỉ hoan chua sấn mơ?
Cuối tuần bạn thích làm gì?

 

B :周末吗?我喜欢在家里休息。你呢?
zhōumò ma? Wǒ xǐhuan zài jiālǐ xiūxi. Nǐ ne?
Châu mua ma ? úa xỉ hoan chai che lỉ siêu xi. Nỉ nơ?
Cuối tuần a? Tôi thích nghỉ ngơi ở nhà. Còn bạn thì sao?

 

A :我喜欢和朋友出去,我们今天晚上去酒吧。
wǒ xǐhuan hé péngyou chūqù, wǒmen jīntiān wǎnshang qù jiǔbā.
úa xỉ hoan hứa pấng dâu chu truy, ủa mân chin then oản sang truy chiểu pa
Tôi thích đi ra ngoài cùng bạn bè, tối nay chúng tôi đến quán bar


TỪ VỰNG BÀI HỘI THOẠI

 

 

1.周末   zhōumò    châu mua: Cuối tuần
2.喜欢   xǐhuan    xỉ hoan: Thích
3.做      zuò    chua: Làm
4.做饭    zuòfàn    chua phan: Nấu cơm
5.在       zài    chai: ở, tại
6.休息      xiūxi    siêu xi: Nghỉ ngơi
7.和    hé     hứa: Và, với
8.出去    chūqù    chu truy: Đi ra ngoài
9.酒吧      jiǔbā    chiểu pa: quán bar
10.今天晚上    jīntiān wǎnshang  chin then oản sang:   Tối nay


TỪ VỰNG BỔ SUNG

 

1.运动     yùndòng    uyn tung: Thể thao
2.泡吧     pàobā    pao pa: Đến quán bar
3.上网   shàngwǎng    sang oảng: Lên mạng
4.约会   yuēhuì    duê huây: Hẹn hò
5.加班    jiābān    che pan: Tăng ca

 

| Trung tâm Tiếng Trung Ánh Dương