Tiếng Trung bồi bài 24: Tôi muốn mua bánh mỳ

13/11/2015 16:20
Bánh mỳ tiếng Trung là gì. Muốn mua bánh mỳ chúng ta sẽ phải giao tiếp với người bán hàng như thế nào?

Bánh mỳ tiếng Trung là gì? Muốn mua bánh mỳ chúng ta sẽ phải giao tiếp với người bán hàng như thế nào? Trong bài học tiếng Trung bồi ngày hôm nay, chúng ta sẽ học cách đi mua bánh mỳ nhé. 

 

Tiếng Trung bồi: Gọi món ăn

Tiếng Trung bồi: Có cocacola không

Món ăn sáng tiếng Trung

 

BÀI 24: TÔI MUỐN MUA BÁNH MỲ

 

 

A: 你好,我要买面包。
nǐhǎo, wǒ yào mǎi miànbāo.
Ní hảo, ủa dao mải men pao
Xin chào, tôi cần mua bánh mỳ.

 

B: 好的。
hǎo de.
hảo tợ.
Được

 

A: 多少钱?
duōshao qián?
Tua sảo chén?
Bao nhiêu tiền

 

B: 5块钱。
wǔ kuài qián.
ủ khoai chén
5 đồng.

 

TỪ VỰNG BÀI HỘI THOẠI:

 

 

1.要 yào    dao: Muốn
2.买 mǎi    mải: Mua
3.面包 miànbāo     men pao: Bánh mỳ
4.多少 duōshao    tua sảo: Bao nhiêu
5.钱 qián     chén:Tiền
6.5块钱 wǔ kuài qián     ủ khoai chén: 5 đồng

 

TỪ VỰNG BỔ SUNG:

 

1.蛋糕 dàngāo         tan cao: Bánh
2.饼干 bǐnggān    pỉnh can: Bánh quy
3.三明治 sānmíngzhì     san mính chư: Bánh sandwich
4.汉堡 hànbǎo        han pảo: Bánh hamburger
5.哪一种 nǎ yī zhǒng    nả  y chủng: Loại nào
6.贵 guì     quây: Đắt
7.便宜 piányi     pén y: Rẻ

| Trung tâm Tiếng Trung Ánh Dương