Học tiếng Trung bồi: Bữa ăn sáng

01/11/2015 14:10
Học tiếng Trung bồi qua chủ đề giao tiếp hàng ngày thường gặp, các món ăn thường dùng trong bữa ăn sáng

Chuyên mục học tiếng Trung bồi xin chào các bạn. Trong bài học hôm nay, chúng ta sẽ học về chủ đề bữa ăn sáng với một vài món ăn thường gặp. Các bạn bắt đầu vào bài học nhé. 

 

BÀI 14: BỮA ĂN SÁNG

 

 

A: 要不要喝豆浆?
yào bu yào hē dòujiāng?
Dao pú dao hưa tâu cheng?
Bạn có muốn uống một chút sữa đậu nành không?

 

B: 好啊!
hǎo a!
Hảo a!
Có.

 

A: 油条吃吗?
Yóutiáo chī ma?
Dấu théo chư ma?
Thế có ăn bánh quẩy không?

 

B: 吃!谢谢!
chī! xièxie!
chư!xiê xiê
Có, tôi cảm ơn.


TỪ VỰNG BÀI HỘI THOẠI:

 

 

1.要    yào    dao: muốn
2.要不要    yào bu yào    Dao pú dao: muốn hay không
3.喝    hē    hưa: uống
4.豆浆    dòujiāng    Tâu cheng: sữa đậu nành
5.好    hǎo    Hảo: được
6.油条    yóutiáo    Dấu théo: bánh quẩy
7.吃    chī    chư: ăn
8.谢谢    xièxie    Xiê xiê: cảm ơn

 

Mở rộng từ vựng liên quan: Một số đồ ăn sáng quen thuộc


TỪ VỰNG BỔ SUNG:

 

1.早饭    zǎofàn    Chảo phan: bữa sáng
2.午饭    wǔfàn    ủ phan: bữa trưa
3.晚饭    wǎnfàn    Oản an: bữa tối
4.小笼包    xiǎolóngbāo    Xẻo lúng pao: bánh bao
5.包子    bāozi    Pao chự: bánh bao
6.馒头    mántou    Mán thâu: bánh màn thầu
7.馄饨    húntun    Huấn thuân: bánh bao Ý
8.粥    zhōu    châu: cháo bột

| Trung tâm Tiếng Trung Ánh Dương