Học tiếng Trung bồi: Có cocacola không?

03/11/2015 15:10
Chuyên mục học tiếng Trung bồi qua các đoạn hội thoại giao tiếp ngắn bài 16 - Các loại đồ uống

Tiếng Trung bồi là chuyên mục học tiếng Trung cấp tốc dành riêng cho các bạn đi xuất khẩu lao động, các bạn đi du lịch ngắn ngày cần học các câu giao tiếp Tiếng Trung cơ bản trong khoảng thời gian ngắn.  Trong bài học số 16 ngày hôm nay, chúng ta sẽ học về các loại đồ uống thông dụng qua đoạn hội thoại ngắn bên dưới.

 

Ôn tập các bài học trước:

Học tiếng Trung bồi bài 15: Gọi món ăn

Học tiếng Trung bồi bài 14: Bữa ăn sáng

 

BÀI 16: BẠN CÓ CÔ CA CÔ LA KHÔNG?

 

 

A: 有没有啤酒?
yǒu méiyǒu píjiǔ?
Dẩu mấy dẩu pí chiểu?
Có bia không?

 

B: 没有。
méiyǒu.
Mấy dẩu.
Không có.

 

A: 有没有可乐?
yǒu méiyǒu kělè?
Dẩu mấy dẩu khửa lưa?
Có coca không?

 

B: 没有。
méiyǒu.
Mấy dẩu.
Không có.

 

A: 有没有水?
yǒu méiyǒu shuǐ?
Dẩu mấy dẩu suẩy?
Có nước không?

 

B: 没有。
méiyǒu.
Mấy dẩu.
Không có.
    
A: 好吧。再见!
hǎo ba. zàijiàn!
Hảo pa!chai chen
Đủ rồi, tạm biệt.
    

TỪ VỰNG BÀI HỘI THOẠI:

 


1.没有    méiyǒu    Mấy dẩu: không có
2.有没有    yǒu méiyǒu    Dẩu mấy dẩu: có hay không
3.啤酒    píjiǔ    Pí chiểu: bia
4.可乐    kělè    Khửa lưa: cocacola
5.水    shuǐ    Suẩy: nước
6.好吧    hǎo ba    Hảo pa: được rồi
7.再见    zàijiàn    Chai chen: tạm biệt

 

TỪ VỰNG BỔ SUNG:

 

1.饮料    yǐnliào    ỉn leo: đồ uống
2.果汁    guǒzhī    Của chư: nước hoa quả
3.酒    jiǔ    Chiểu: rượu
4.喝    hē    hưa: uống
5.什么    shénme    Sấn mơ: cái gì, gì
6.买    mǎi    Mải: mua

| Trung tâm Tiếng Trung Ánh Dương