Học tiếng Trung bồi bài 19: Bạn thích Trung Quốc không?

06/11/2015 14:10
Chuyên mục học tiếng Trung bồi qua các đoạn hội thoại giao tiếp ngắn bài 19 - Bạn thích Trung Quốc không?

Bạn thích Trung Quốc không? Bạn thích Trung Quốc ở những điểm gì? Bài học ngày hôm nay của chuyên mục tiếng Trung bồi - Học tiếng Trung cấp tốc sẽ giúp các bạn trả lời được những băn khoăn đó nhé.

 

Trước khi vào học bài mới, các bạn nhớ dành thời gian ôn tập các bài hoc cũ, đặc biệt là các bài học có chủ đề tương đồng, giúp các bạn có thêm vốn từ vựng để tự tin hơn trong giao tiếp

Tiếng Trung bồi bài 15: Gọi món ăn

Tiếng Trung bồi bài 17: Bạn uống gì?

 

BÀI 19: BẠN THÍCH TRUNG QUỐC KHÔNG?

 

 

A: 你喜欢中国吗?
nǐ xǐhuan Zhōngguó ma?
Ní xỉ hoan trung cúa ma?
Bạn thích Trung Quốc không?

 

B: 喜欢。
xǐhuan.
Xỉ hoan
Tôi thích.

 

A: 你喜欢什么?
nǐ xǐhuan shénme?
Ní xỉ hoan sấn mơ?
Bạn thích cái gì?

 

B: 中国菜。
Zhōngguó cài.
Trung cúa chai
Món ăn Trung Quốc.

 

TỪ VỰNG BÀI HỘI THOẠI

 


1.喜欢 xǐhuan    xỉ hoan: Thích
2.中国 Zhōngguó     trung cúa: Trung Quốc
3.什么 shénme  sấn mơ: Cái gì
4.中国菜 Zhōngguó cài  trung cúa chai: Món ăn Trung Quốc


TỪ VỰNG BỔ SUNG

 

1.吃 chī  chư: Ăn
2.喝 hē  hưa: Uống
3.好吃 hǎochī  hảo chư: Ngon
4.中餐 Zhōngcān     trung chan: Món ăn Trung Quốc
5.西餐 xīcān     xi chan: Món ăn phương Tây

 

| Trung tâm Tiếng Trung Ánh Dương