Học tiếng Trung bồi bài 83: Hoàn thành công việc

08/04/2016 14:30
Học tiếng Trung thông qua tình huống hội thoại giữa hai người bạn khi cuối tuần đã cận kề mà một người vẫn chưa hoàn thành xong công việc

Chào mừng các bạn đến với bài học tiếng Trung bồi số 83. Trong bài học ngày hôm nay, chúng ta sẽ học tiếng Trung thông qua tình huống hội thoại giữa hai người bạn khi cuối tuần đã cận kề mà một người vẫn chưa hoàn thành xong công việc. 

 

Giới thiệu tổng giám đốc

Ông chủ của tôi không hài lòng

Nói về giờ làm việc

 

BÀI 83: HOÀN THÀNH CÔNG VIỆC

A: 六点了,下班吧!
liù diǎn le, xiàbān ba!
Liêu tẻn lơ!xe pan pa
6 giờ rồi. Nghỉ thôi!

 

B: 你先走吧,我还有事儿没做完。
nǐ xiān zǒu ba, wǒ hái yǒu shìr méi zuò wán.
Nỉ xen chẩu pa, ủa hái dẩu sư mấy chua oán.
Anh đi trước đi. Tôi còn việc chưa làm xong.

 

A: 明天做吧。
míngtiān zuò ba.
Minh then chua pa.
Để ngày mai làm đi.

 

B: 明天是周末,我想今天做完。
míngtiān shì zhōumò, wǒ xiǎng jīntiān zuò wán.
Mính then sư châu mua, úa xẻng chin then chua oán
Ngày mai là cuối tuần. Tôi muốn hôm nay phải làm xong.

 

A: 哦。那我先走了。周末愉快!
ò. nà wǒ xiān zǒu le. zhōumò yúkuài!
Ua, na ủa xen chẩu lơ. Châu mua úy khoai!
Ồ, vậy tôi đi trước đây.Cuối tuần vui vẻ nhé!

 

B: 拜拜!周末愉快!
bāibāi! zhōumò yúkuài!
Pai pai!châu mua úy khoai !
Bye! Chúc cuối tuần vui vẻ!


TỪ VỰNG BÀI HỘI THOẠI:

1.六点    liù diǎn    Liêu tẻn    6 giờ
2.下班    Xiàbān    Xe pan    Tan ca
3.先    Xiān    xen    Trước tiên
4.走    Zǒu    Chẩu    Đi
5.还    Hái    hái    Vẫn
6.事儿    Shìr    sư    Việc
7.做    Zuò    chua    Làm
8.完    Wán    oán    Xong
9.明天    Míngtiān    Mính then    Ngày mai
10.周末    Zhōumò    Châu mua    Cuối tuần
11.想    Xiǎng    Xẻng    Muốn
12.今天    Jīntiān    Chin then    Hôm nay
13.愉快    Yúkuài    Úy khoai    Vui vẻ
14.拜拜    Bāibāi    Pai pai    Bai bai

 

TỪ VỰNG BỔ SUNG:

 

1.上班    shàngbān    Sang pan    Đi làm
2.上午    Shàngwǔ    Sang ủ    Buổi sáng
3.下午    Xiàwǔ    Xe ủ    Buổi chiều
4.快乐    Kuàilè    Khoai lưa    Vui vẻ
5.周六    Zhōuliù    Châu liêu    Thứ 7
6.周日    Zhōurì    Châu rư    Chủ nhật
7.加班    Jiābān    Che pan    Tăng ca
 

| Trung tâm Tiếng Trung Ánh Dương