Tiếng Trung bồi bài 76: Cái này gọi là gì?

25/02/2016 14:50
Bạn chưa biết tên một đồ vật nào đó, bạn cần hỏi như thế nào trong tiếng Trung. Bài học hôm nay sẽ hướng dẫn bạn cách hỏi tên gọi một đồ vật trong tiếng Trung

Khi bạn muốn hỏi một đồ vật nào đó trong tiếng Trung gọi là gì bạn sẽ hỏi như thế nào. Trong bài học tiếng Trung bồi số 76 ngày hôm nay, chúng ta sẽ học cách hỏi một đồ vật gọi là gì trong tiếng Trung nhé

 

Học tiếng Trung bồi về các dụng cụ ăn uống

Từ vựng tiếng Trung chủ đề nhà bếp

 

BÀI 76: CÁI NÀY GỌI LÀ GÌ?

A: 这个叫什么?
zhège jiào shénme?
Chưa cưa cheo sấn mơ?
Cái này gọi là gì?
    
B: 这个叫“碗”。
zhège jiào `` wǎn" .
Chưa cưa cheo “ oản”.
Cái này gọi là cái bát
    
A: 那个叫什么?
nàge jiào shénme?
Na cưa cheo sấn mơ?
Cái kia là cái gì?
    
B: 那个叫“筷子”。
nàge jiào `` kuàizi" .
Na cưa cheo “ khoai chự”.
Đó là đũa


    
TỪ VỰNG BÀI HỘI THOẠI:

1.这个    zhège    Chưa cưa: Cái này
2.那个    nàge    Na cưa: Cái kia
3.叫    jiào    cheo: Gọi là
4.什么    shénme    Sấn mơ: Cái gì
5.碗    wǎn    Oản: Bát
6.筷子    kuàizi    Khoai chự: Đũa

 

TỪ VỰNG BỔ SUNG:

 

1.双    shuāng    xoang: Đôi
2.一双筷子    yī shuāng kuàizi    Y xoang khoai chự: Một đôi đũa
3.碟子    diézi    Tiá chự: Cái đĩa
4.盘子    pánzi    Pán chự: Cái mâm
5.勺子    sháozi    Sáo chự: Cái thìa
6.刀叉    dāochā    Tao cha: Dao ăn
7.会用    huìyòng    Huây dung: Biết dùng
8.夹    jiā    che: Gắp
9.夹菜    jiā cài    Che chai: Gắp thức ăn

 

| Trung tâm Tiếng Trung Ánh Dương