Học tiếng Trung bồi bài 74: Tôi có thể chụp ảnh được không?

23/02/2016 14:10
Khi đi du lịch hay đến một nơi nào đó mà bạn muốn chụp ảnh nhưng không biết có được phép chụp ảnh hay không bạn phải hỏi như thế nào. Hãy cùng tham khảo bài học hôm nay nhé

Khi bạn muốn chụp ảnh ở một địa điểm nào đó mà không rõ ở đó có được phép chụp ảnh hay không bạn phải hỏi như thế nào. Hãy tham khảo bài học tiếng Trung bồi số 74 ngày hôm nay để trang bị cho mình cách xin phép chụp ảnh nhé. 

 

Từ vựng tiếng Trung chủ đề chụp ảnh

Dụng cụ chụp ảnh trong tiếng Trung

 

BÀI 74: TÔI CÓ THỂ CHỤP ẢNH ĐƯỢC KHÔNG?

A: 我可以拍照片吗?
wǒ kěyǐ pāi zhàopiàn ma?
ủa khứa ỷ pai chao pen ma?
Tôi có thể chụp ảnh không?
    
B: 可以。
kěyǐ.
Khứa ỷ.
Có thể
    
A: 说茄子!
shuō qiézi!
Sua “ triế chự”!
Hãy cười lên!
    
B: 茄子!
qiézi!
Qiế chự!
Cười…

 

TỪ VỰNG BÀI HỘI THOẠI:

1.可以    kěyǐ    Khứa ỷ: Có thể
2.拍    pāi    pai: Chụp
3.照片    zhàopiàn    Chao pen: Ảnh
4.说    shuō    sua: Nói
5.茄子    qiézi    Qiế chự: Quả cà. (Trong bài học này khi nói từ qiézi trong ngữ cảnh bạn muốn chụp ảnh một ai đó có nghĩa là cười lên nào, từ này cũng tương tự như từ Say Cheese trong tiếng Anh được sử dụng khi chụp ảnh bởi khi phát âm bạn phải chạm hai hàm răng vào nhau và mở miệng tương tự như bạn đang cười vậy)

 

| Trung tâm Tiếng Trung Ánh Dương