Tiếng Trung bồi bài 92: Hỏi đường trong tiếng Trung

03/06/2016 06:50
Cách hỏi đường trong tiếng Trung khi muốn đi đến địa điểm nào đó

Chào mừng các bạn quay trở lại chuyên mục học tiếng Trung bồi bài số 92. Trong bài học ngày hôm nay, chúng ta sẽ học cách hỏi đường trong tiếng Trung. Ở bài học trước, các bạn đã được học cách hỏi đường đến trạm xe buýt. Hãy nhớ ôn tập lại để bổ trợ thêm cho bài học này nhé

 

Trạm xe buýt ở đâu

 

BÀI 92: HỎI ĐƯỜNG

A: 请问天安门在哪里?
qǐng wèn Tiān'ānmén zài nǎli?
Trỉnh uân then an mấn chai ná lỉ?
Cho hỏi Thiên An Môn ở đâu?

 

B: 在前面。
zài qiánmiàn.
Chai chén men.
Phía trước đó.

 

A: 怎么走?
zěnme zǒu?
Chẩn mơ chẩu?
Đi thế nào?

 

B: 一直走,右转。
yīzhí zǒu, yòuzhuǎn.
Y chứ chẩu, dâu choản
Đi thẳng rồi rẽ phải.

 

TỪ VỰNG BÀI HỘI THOẠI:

1.请问    qǐng wèn    Trỉnh uân: cho hỏi
2.天安门    Tiān'ānmén    Then an mấn: Thiên An Môn
3.在    zài    chai: ở
4.哪里    nǎli    Ná lỉ: ở đâu
5.前面    qiánmiàn    Chén men: trước mặt
6.怎么    zěnme    Chẩn mơ: thế nào
7.走    zǒu    Chẩu: đi bộ
8.一直    yīzhí    Y chứ: vẫn, luôn
9.右转    yòuzhuǎn    Dâu choản: rẽ phải

 

TỪ VỰNG BỔ SUNG:

 

1.后面    hòumiàn    Hâu men: đằng sau
2.左转    zuǒzhuǎn    Chúa chỏan: rẽ trái
3.东    dōng    tung: đông
4.西    xī    xi: tây
5.南    nán    nán: nam
6.北    běi    Pẩy: bắc
7.路口    lùkǒu    Lu khẩu: ngã tư, điểm giao nhau
8.广场    guǎngchǎng    Quáng chảng: quảng trường
 

| Trung tâm Tiếng Trung Ánh Dương