Tiếng Trung bồi bài 88: Cách nói chúc mừng sinh nhật và hỏi bạn đang làm gì

18/04/2016 15:30
Trong bài học tiếng Trung bồi số 88 ngày hôm nay chúng ta sẽ học về cách nói chúc mừng sinh nhật và hỏi bạn đang làm gì bằng tiếng Trung

Chào mừng các bạn đến với chuyên mục học tiếng Trung qua phiên âm tiếng Việt. Trong bài học ngày hôm nay, chúng ta sẽ tìm hiểu về cách nói chúc mừng sinh nhật bằng tiếng Trung. Sau đó các bạn sẽ tiếp tục học các câu giao tiếp tiếng Trung trong tình huống muốn hỏi một người bạn xem người đó đang làm gì. Mời các bạn bắt đầu bài học 

 

Bài hát chúc mừng sinh nhật

Các mẫu câu chúc mừng sinh nhật hay nhất

 

CHÚC MỪNG SINH NHẬT

祝你生日快乐
zhù nǐ shēngrì kuàilè!
Chu nỉ sâng rư khoai lưa!
Chúc bạn sinh nhật vui vẻ
    
你多大了?
nǐ duōdà le?
Nỉ tua ta lơ?
Bạn bao nhiêu tuổi rồi
    
生日蛋糕
shēngrì dàngāo
Sâng rư tan cao
Bánh ga tô
    
生日礼物
shēngrì lǐwù
Sâng rư lỉ u
Món quà sinh nhật
    

TỪ VỰNG BÀI HỘI THOẠI:

1.祝    zhù    chu: Chúc
2.生日    shēngrì    Sâng rư: Sinh nhật
3.快乐    kuàilè    Khoai lưa: Vui vẻ
4.蛋糕    dàngāo    Tan cao: Bánh ga tô
5.礼物    lǐwù    Lỉ  u: Món quà


BẠN ĐANG LÀM GÌ?

A: 你在做什么?
nǐ zài zuò shénme?
Nỉ chai chua sấn mơ?
Bạn đang làm gì vậy ?
    
B: 看报纸。
kàn bàozhǐ.
Khan pao chử.
Tôi đang đọc báo
    
A: 你
nǐ ne?
Nỉ nơ?
Còn bạn thì sao?

 

C: 我在上网。
wǒ zài shàngwǎng.
ủa chai sang oảng.
tôi đang lên mạng

 

TỪ VỰNG BÀI HỘI THOẠI:

1.在    zài    Chai: đang
2.做    zuò    Chua: làm
3.什么    shénme    Sấn mơ: gì, cái gì
4.看    kàn    Khan: xem, đọc
5.报纸    bàozhǐ    Pao chử: báo
6.上网    shàngwǎng    Sang oảng: lên mạng
        
TỪ VỰNG BỔ SUNG:

 

1.看书    kàn shū    Khan su: đọc sách
2.看电视    kàn diànshì    khan ten sư: xem ti vi
3.看电影    kàn diànyǐng    Khan ten ỉnh: xem phim
4.学习    xuéxí    Xuế xí: học
5.工作    gōngzuò    Cung chua: làm
6.干    gàn    Can: làm
 

| Trung tâm Tiếng Trung Ánh Dương