Cách sử dụng trợ từ ngữ khí 呢

24/08/2017 03:50
Chủ đề hôm nay Tiếng Trung Ánh Dương sẽ giúp bạn tìm hiểu về trợ từ ngữ khí cực thông dụng, đó chính trợ từ ngữ khí 呢

Cách viết trợ từ ngữ khí ne

 

Trợ từ ngữ khí

Trợ từ ngữ khí đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc biểu thị ngữ khí, sắc thái biểu đạt của người nói. Nắm vững cách sử dụng những trợ từ ngữ khí giúp bạn giao tiếp được lưu loát và linh hoạt hơn rất nhiều đấy! Chủ đề hôm nay sẽ giúp bạn tìm hiểu về trợ từ ngữ khí cực thông dụng, đó chính trợ từ ngữ khí .

 

Download bài học để lưu lại tại link:

https://drive.google.com/open?id=0B5t2P5tWfmShaFpXODVqMnpZNUk

 

được dùng trong câu nghi vấn, đặt ở cuối câu.

 

* dùng trong câu nghi vấn chính phản, có cả hình thức khẳng định và phủ định trong câu.

 

VD:

周末你去不去上海游览呢?

Zhōumò nǐ qù bù qù shànghǎi yóulǎn ne?

Cuối tuần cậu đi Thượng Hải du lịch hay không?

 

你知不知道他的行踪呢?

Nǐ zhī bù zhīdào tā de xíngzōng ne?

Anh có biết hành tung của anh ấy hay không?

 

* 呢 thường dùng trong câu hỏi có đại từ nghi vấn, giúp câu nói uyển chuyển hơn.

 

VD:

这是怎么回事呢?

Zhè shì zěnme huí shì ne?

Chuyện này là thế nào vậy?

 

谁想收这份礼物呢?

Shéi xiǎng shōu zhè fèn lǐwù ne?

Ai muốn nhận món quà này đây?

 

* 呢 dùng trong câu phản vấn, thường kết hợp với 怎么,怎能,谁,何必...

 

VD:

他对你不好,你何必关心她呢?

Tā duì nǐ bù hǎo, nǐ hébì guānxīn tā ne?

Anh ấy không tốt với cậu, cậu sao phải quan tâm anh ấy chứ?

 

你已经是冠军了,有什么不满意呢?

Nǐ yǐjīng shì guànjūn le, yǒu shénme bù mǎnyì ne?

Cậu đã là quán quân rồi, còn gì chưa hài lòng nữa?

 

* 呢 dùng trong câu có mục đích hỏi thăm, dò hỏi hoặc dùng trong câu hỏi tỉnh lược.

 

VD:

 

A: 你叫什么名字?

      Nǐ jiào shénme míngzì?

      Bạn tên là gì?
 

B: 我叫琼枝,你呢?

     Wǒ jiào qióng zhīnǐ ne?

     Tớ tên là Quỳnh Chi, còn bạn thì sao?

 

A:我叫芳草
      Wǒ jiào fāng cǎo

      Mình tên là Phương Thảo

 

我是和平人,你呢?

Wǒ shì hépíng rén, nǐ ne?

Tôi là người Hòa Bình, cậu thì sao?

 

我叫红花,你呢?

Wǒ jiào Hóng Huā, nǐ ne?

Tôi tên là Hồng Hoa, còn cậu?

 

* 呢 còn dùng cuối câu trần thuật, ở vị trí cuối câu.

* 呢 dùng dưới câu giả thiết, biểu thị ý muốn đối phương hay bản thân suy nghĩ về điều gì đó.

 

VD:

你要不帮助我呢,我会被妈妈骂一顿。

Nǐ yào bù bāngzhù wǒ ne, wǒ huì bèi māmā mà yī dùn.

Cậu mà không giúp tôi, tôi sẽ bị mẹ mắng một trận.

 

不喜欢呢,就拒绝,喜欢呢,就直接同意。

Bù xǐhuān ne, jiù jùjué, xǐhuān ne, jiù zhíjiē tóngyì.

Nếu không thích, thì từ chối, còn nếu thích, thì trực tiếp đồng ý đi.

 

* dùng trong câu biểu thị cách nhìn của người nói hay nói rõ giải thích nguyên nhân.

 

VD:

说实话呢,我对他没有好感。

Shuō shíhuà ne, wǒ duì tā méiyǒu hǎogǎn.

Nói thật thì tôi không có cảm tình với anh ấy.

 

人们以为他结婚了,其实呢,他是单身主义的人。

rénmen yǐwéi tā jiéhūnle, qíshí ne, tā shì dānshēn zhǔyì de rén.

Mọi người đều cho rằng anh ấy đã kết hôn, kỳ thực, anh ấy là người có chủ nghĩa độc thân.

 

* 呢 dùng để mang nghĩa phủ định, đừng làm điều gì đó.

 

VD:

管他做什么呢,我做好自己的是就行了。

Guǎn tā zuò shénme ne, wǒ zuò hǎo zìjǐ de shì jiùxíngle.

Quản anh ấy làm gì, tôi làm tốt chuyện của mình là được rồi.

 

* 呢 biểu thị sự duy trì trạng thái nào đó, thường sử dụng với những từ như 正,在,着...

 

VD:

我进门时,看见他正在床上躺着呢。

Wǒ jìnmén shí, kànjiàn tā zhèngzài chuángshang tǎng zhe ne.

Lúc tôi vào cửa, nhìn thấy anh ấy vẫn nằm trên giường.

 

* 呢 tạo thành cấu trúc, biểu thị sự khinh miệt, tạo thành cấu trúc ...

 

VD:

只凭你的能力,还想当老板呢。

zhǐ píng nǐ de nénglì, hái xiǎng dāng lǎobǎn ne.

Chỉ dựa vào năng lực của cậu, còn muốn làm ông chủ à.

 

* 呢 dùng cuối câu phủ định, biểu thị động tác vẫn chưa được thực hiện, thường đi kèm với

 

VD:

她还没来呢。

tā hái méi lái ne.

Cô ấy vẫn chưa tới đâu.

 

我的姐姐还没大学毕业呢。

Wǒ de jiějie hái méi dàxué bìyè ne.

Chị của tôi vẫn chưa tốt nghiệp đại học.

 

Xem thêm các bài học liên quan:

 

Ngữ pháp tiếng Trung và cách sử dụng từ cơ bản phần 11(cách dùng 可以 – kěyǐ- Có thể)

https://tiengtrunganhduong.com/ngu-phap-tieng-trung-va-cach-su-dung-tu-co-ban-p11.htm

 

Ngữ pháp tiếng Trung và cách sử dụng từ cơ bản phần 10 (cách dùng - dōu – Đều)

https://tiengtrunganhduong.com/ngu-phap-tieng-trung-va-cach-su-dung-tu-co-ban-p10.htm

 

Vậy là chúng ta đã hiểu thật tường tận về cách sử dụng cũng như ý nghĩa của trợ từ  trong học tiếng Trung cơ bản rồi. Tuy rằng trợ từ này tuy nhiều cách dùng nhưng nếu thường xuyên thực hành, tin rằng bạn nhất định có thể vận dụng thành thạo nhanh chóng, hãy tìm ngay một bạn cùng học để luyện tập nhé!

| Trung tâm Tiếng Trung Ánh Dương