Ngữ pháp tiếng Trung và cách sử dụng từ cơ bản (p11)

28/08/2016 17:00
 
 
可以 – Có thể
 
Là động từ năng nguyện, biểu thị điều kiện khách quan hay chủ quan cho phép thực hiện được động tác. 可以 + động từ.
 
Phủ định của 可以 là 不能: không thể。 不可以 nghĩa là không được phép, biểu thị sự cấm đoán
 
Ví dụ: 
 
我可以进来吗
wǒ kěyǐ jìnlai ma?
Tôi có thể vào được không?
 
我可以试试吗? 当然可以
wǒ kěyǐ shìshi ma?—— dāngrán kěyǐ。
Tôi có thể thử không? Đương nhiên là được.
 
你可以走了
nǐ kěyǐ zǒu le。
Bạn có thể đi được rồi.
 
他可以去你也可以
tā kěyǐ qù, nǐ yě kěyǐ。
Anh ấy có thể đi, bạn cũng có thể đi.
 
不可以喝冰水
bù kěyǐ hē bīngshuǐ!
Không được phép uống nước đá!
 
| Trung tâm Tiếng Trung Ánh Dương