Ngữ pháp tiếng Trung và cách sử dụng từ cơ bản (p3)

19/07/2016 17:00
 
 
呢 (ne) – Trợ từ ngữ khí.
 
呢 (ne) thường được đặt ở cuối câu hỏi tỉnh lược. Có thể hiểu theo nghĩa “thế còn…thì sao?”. Mẫu câu thông dụng thường là: Danh từ + 呢 (ne)?
 
我很好你呢
wǒ hěn hǎo。 nǐ ne?
Tôi rất khỏe. Bạn thì sao?
 
我是美国人你呢
wǒ shì Měiguó rén。 nǐ ne?
Tôi là người Mỹ. Thế còn bạn?
 
我是律师你呢
wǒ shì lǜshī。 nǐ ne?
Tôi là luật sư. Còn bạn?
 
 
那晚上呢
nà wǎnshang ne?
Thế còn buổi tối thì sao?
 
我姓王你呢
wǒ xìng Wáng。 nǐ ne?
Tôi họ Vương. Còn bạn? 
 
Xem thêm: Phần 1phần 2 
 
| Trung tâm Tiếng Trung Ánh Dương